SUPER

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Vốn hóa Thị trường
‪470.30 M‬USD
Vốn hóa thị trường Pha loãng hoàn toàn
‪964.17 M‬USD
Khối lượng giao dịch
‪31.59 M‬USD
Khối lượng trên Giá trị Vốn hóa Thị trường
0.0736
Cao nhất mọi thời điểm
4.81422542USD
Nguồn cung lưu hành
‪487.78 M‬
Nguồn cung tối đa
‪1.00 B‬
Tổng nguồn cung
‪1.00 B‬

Giới thiệu về SUPER

Danh mục
Chơi game
Trang web
Cộng đồng
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh