JIANGLING MOTORS

000550 SZSE
000550
JIANGLING MOTORS SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000550 báo cáo tài chính: Tổng quan

Tóm tắt tài chính của JIANGLING MOTORS với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 000550 là 10.838B. EPS TTM của công ty là 0.87, lợi tức cổ tức là 21.18%, và P/E là 18.32. Ngày thu nhập tiếp theo JIANGLING MOTORS là 28 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền