JIUGUI LIQUOR CO

000799 SZSE
000799
JIUGUI LIQUOR CO SZSE
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

000799 fundamentals

Tóm tắt tài chính của JIUGUI LIQUOR CO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 000799 là 59.712B CNY. EPS TTM của công ty là 3.53 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.71% và P/E là 52.08. Ngày thu nhập tiếp theo của JIUGUI LIQUOR CO là 25 Tháng 8, ước tính là 0.91 CNY.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu