DEHUA TB NEW DECOR
002043 SZSE

002043
DEHUA TB NEW DECOR SZSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của DEHUA TB NEW DECOR với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002043 là 6.774B. EPS TTM của công ty là 0.72, lợi tức cổ tức là 2.07%, và P/E là 13.52. Ngày thu nhập tiếp theo DEHUA TB NEW DECOR là 18 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền