ZHEJIANG S/EAST SP
002135 SZSE

002135
ZHEJIANG S/EAST SP SZSE
Giao dịch ngay
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Giao dịch ngay

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của ZHEJIANG S/EAST SP với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002135 là 8.321B. Ngày thu nhập tiếp theo ZHEJIANG S/EAST SP là 24 Tháng 8, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền