BEIJING SDL TECHNO

002658 SZSE
002658
BEIJING SDL TECHNO SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 002658

Tóm tắt tài chính của BEIJING SDL TECHNO với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của 002658 là 5.599B CNY. EPS TTM của công ty là 0.41 CNY, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 21.53.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền