HEFEI MEYER OPTOEL

002690 SZSE
002690
HEFEI MEYER OPTOEL SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính 002690

Vị thế tài chính hiện tại của HEFEI MEYER OPTOEL

Tổng tài sản của 002690 trong Q3 21 là 2.84B CNY, tăng 14.28% so với kỳ trướcQ2 21. Và tổng nợ phải trả tăng 14.36% trong Q3 21 tới 521.96M CNY.

Tổng Tài sản
Tổng Tài sản lưu động
Tổng Tài sản dài hạn
Tổng Nợ phải trả
Tổng Nợ ngắn hạn
Tổng Nợ dài hạn
Tổng Vốn chủ sở hữu
Tổng nợ phải trả & vốn chủ sở hữu của cổ đông
Tổng Nợ
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu