CHOW TAI SENG JEWE
002867 SZSE

002867
CHOW TAI SENG JEWE SZSE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

Báo cáo tài chính

Tóm tắt tài chính của CHOW TAI SENG JEWE với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của 002867 là 21.054B. EPS TTM của công ty là 1.19, lợi tức cổ tức là 0.00%, và P/E là 16.23. Ngày thu nhập tiếp theo CHOW TAI SENG JEWE là 28 Tháng 10, ước tính là 0.00.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền