BANK ALJAZIRABANK ALJAZIRABANK ALJAZIRA

BANK ALJAZIRA

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1020 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu BANK ALJAZIRA

Doanh thu của BANK ALJAZIRA trong năm ngoái lên tới 3.33 B SAR, phần lớn trong số đó — 1.62 B SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Personal Banking, năm trước mang lại 1.82 B SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại BANK ALJAZIRA 3.33 B SAR, và năm trước đó — 3.50 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia