Tài chính (Khu vực)

72
Cổ phiếu
805.821B
Giá trị vốn hóa thị trường
1.327M
Khối lượng
+1.14%
Thay đổi
−5.07%
Hiệu suất Tháng
−5.91%
Hiệu suất Năm
−4.67%
Hiệu suất YTD
           
1010 RIYAD BANK
22.60-0.44%-0.10Sức bán mạnh426.523K68.100B11.821.925955.00Ngân hàng khu vực
1020 BANK ALJAZIRA
14.50-0.28%-0.04Bán1.690M11.923B11.701.243226.00Ngân hàng khu vực
1030 SAUDI INVESTMENT BANK
16.16-0.37%-0.06Bán91.076K10.949B14.671.111581.00Ngân hàng khu vực
1050 BANQUE SAUDI FRANSI
36.10-0.55%-0.20Bán94.991K43.548B13.092.772998.00Ngân hàng khu vực
1060 THE SAUDI BRITISH BANK
28.60-0.69%-0.20Bán606.825K59.178B14.162.033771.00Ngân hàng khu vực
1080 ARAB NATIONAL BANK
24.260.58%0.14Bán200.202K36.180B10.852.224132.00Ngân hàng khu vực
1090 SAMBA FINANCIAL GROUP
28.00-0.71%-0.20Bán600.306K56.400B13.662.063991.00Ngân hàng khu vực
1120 AL RAJHI BANK
64.000.00%0.00Bán2.845M160.000B4.18Ngân hàng khu vực
1140 BANK ALBILAD
26.05-0.19%-0.05Bán211.487K19.575B15.321.704380.00Ngân hàng khu vực
1150 ALINMA BANK
24.24-0.25%-0.06Bán5.805M36.207B13.911.752518.00Ngân hàng khu vực
1180 NATIONAL COMMERCIAL BANK
45.90-0.33%-0.15Bán495.920K137.743B11.703.9412883.00Ngân hàng khu vực
4020 SAUDI REAL ESTATE CO.
14.741.24%0.18Mua1.605M3.494B-0.92Phát triển Bất động sản
4080 ASEER TRADING\, TOURISM AND MANUFACTURING CO.
10.62-0.38%-0.04Mua266.797K1.347B-0.93Phát triển Bất động sản
4090 TAIBA INVESTMENTS CO.
32.95-0.15%-0.05Mua36.214K5.295B65.320.51Phát triển Bất động sản
4100 MAKKAH CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO.
70.50-0.98%-0.70Bán34.276K11.735B40.361.76Phát triển Bất động sản
4150 ARRIYADH DEVELOPMENT CO.
16.180.12%0.02Mua1.599M2.873B12.881.25Phát triển Bất động sản
4220 EMAAR THE ECONOMIC CITY
9.40-0.21%-0.02Bán424.332K8.007B-0.29Phát triển Bất động sản
4230 RED SEA INTERNATIONAL CO.
14.081.00%0.14Mua263.141K836.400M-2.00Phát triển Bất động sản
4250 JABAL OMAR DEVELOPMENT CO.
26.50-0.38%-0.10Mua1.785M24.722B-0.05Phát triển Bất động sản
4260 UNITED INTERNATIONAL TRANSPORTATION CO.
37.30-0.93%-0.35Bán151.779K2.679B15.002.51Tài chính/Cho thuê
4280 KINGDOM HOLDING CO.
7.390.54%0.04Bán249.793K27.238B60.640.12Tập đoàn Tài chính
4300 DAR ALARKAN REAL ESTATE DEVELOPMENT CO.
9.620.94%0.09Bán7.609M10.292B38.430.25Phát triển Bất động sản
4310 KNOWLEDGE ECONOMIC CITY
9.79-0.41%-0.04Bán262.031K3.335B202.260.05Phát triển Bất động sản
4320 ALANDALUS PROPERTY CO.
16.38-1.33%-0.22Sức mua mạnh371.589K1.162B22.070.75Phát triển Bất động sản
4321 ARABIAN CENTRES CO.
29.15-1.52%-0.45Bán1.395M14.060B17.201.72Phát triển Bất động sản
4330 RIYAD REIT FUND
8.740.69%0.06Theo dõi135.998K1.490B20.200.43Quỹ Đầu tư Bất động sản
4331 ALJAZIRA MAWTEN REIT FUND
12.10-0.17%-0.02Bán88.739KQuỹ Đầu tư Bất động sản
4332 JADWA REIT AL HARAMAIN FUND
7.89-0.13%-0.01Sức bán mạnh92.595K521.400M0.32Quỹ Đầu tư Bất động sản
4333 TALEEM REIT FUND
11.200.36%0.04Bán130.853KQuỹ Đầu tư Bất động sản
4336 MULKIA GULF REAL ESTATE REIT
9.85-0.61%-0.06Mua16.535K594.600M26.000.38Quỹ Đầu tư Bất động sản
4337 AL MASHAAR REIT
7.860.13%0.01Bán23.914K449.334M17.900.44Quỹ Đầu tư Bất động sản
4338 ALAHLI REIT FUND 1
9.53-0.52%-0.05Bán74.329K1.317B0.44Quỹ Đầu tư Bất động sản
4339 DERAYAH REIT FUND
10.94-0.55%-0.06Theo dõi278.377K1.183B29.380.37Quỹ Đầu tư Bất động sản
4340 AL RAJHI REIT FUND
9.290.11%0.01Bán93.197K1.502B19.120.49Quỹ Đầu tư Bất động sản
4342 JADWA REIT SAUDI FUND
11.800.00%0.00Bán253.192K1.864B24.280.49Quỹ Đầu tư Bất động sản
4344 SEDCO CAPITAL REIT FUND
9.830.10%0.01Sức mua mạnh45.470KQuỹ Đầu tư Bất động sản
4345 SWICORP WABEL REIT FUND
7.98-0.37%-0.03Bán38.848K945.180MQuỹ Đầu tư Bất động sản
4346 MEFIC REIT FUND
7.970.00%0.00Bán414.838KQuỹ Đầu tư Bất động sản
4347 BONYAN REIT FUND
10.000.20%0.02Mua236.574K1.626BQuỹ Đầu tư Bất động sản
4348 ALKHABEER REIT FUND
11.30-0.88%-0.10Mua19.061KQuỹ Đầu tư Bất động sản
8010 THE COMPANY FOR COOPETATIVE INSURANCE
77.503.06%2.30Mua199.223K9.400B-0.64Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8011 METLIFE AIG ANB COOPERATIVE INSURANCE CO.
17.52-1.68%-0.30Bán413.715K320.760M-1.15Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
8012 ALJAZIRA TAKAFUL TAAWUNI CO.
18.06-1.10%-0.20Bán374.594K639.100M17.611.04Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8020 MALATH COOPERATIVE INSURANCE CO.
10.50-1.87%-0.20Bán221.939K535.000M-0.26Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8030 THE MEDITERRANEAN AND GULF INSURANCE AND REINSURANCE CO.
20.10-2.43%-0.50Bán397.703K1.648B-1.03Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8040 ALLIANZ SAUDI FRANSI COOPERATIVE INSURANCE CO.
26.20-1.13%-0.30Bán130.477K530.000M17.181.54Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8050 SALAMA COOPERATIVE INSURANCE CO.
13.20-2.94%-0.40Mua889.996K340.000M-2.92Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8060 WALAA COOPERATIVE INSURANCE CO.
17.14-0.12%-0.02Theo dõi211.238K906.048M118.260.15Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
8070 ARABIAN SHIELD COOPERATIVE INSURANCE CO.
16.40-1.20%-0.20Bán115.870K498.000M29.820.56Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8080 SABB TAKAFUL CO.
19.58-0.61%-0.12Mua329.048K669.800M-0.17Bảo hiểm đặc biệt
8100 SAUDI ARABIAN COOPERATIVE INSURANCE CO.
11.34-0.35%-0.04Mua153.869K341.400M-0.03Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
8120 GULF UNION COOPERATIVE INSURANCE CO.
12.500.00%0.00Bán67.364K187.500M-0.61Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
8130 ALAHLI TAKAFUL CO.
27.60-0.36%-0.10Mua309.672K462.590M-0.19Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
8140 AL-AHLIA INSURANCE CO.
10.98-0.90%-0.10Sức bán mạnh136.482K104.768M-2.06Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8150 ALLIED COOPERATIVE INSURANCE GROUP
20.220.20%0.04Theo dõi62.225K403.600M-0.02Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8160 ARABIA INSURANCE COOPERATIVE CO.
16.28-0.12%-0.02Mua247.030K431.950M-1.47Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
8170 AL-ETIHAD COOPERATIVE INSURANCE CO.
14.56-0.41%-0.06Bán120.871K584.800M12.281.19Bảo hiểm đặc biệt
8180 AL SAGR COOPERATIVE INSURANCE CO.
10.400.58%0.06Mua989.783K413.600M-1.32Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8190 UNITED COOPERATIVE ASSURANCE CO.
9.43-0.21%-0.02Bán198.187K378.000M-0.91Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8200 SAUDI RE FOR COOPERATIVE REINSURANCE CO.
9.400.32%0.03Bán330.534K614.766M19.500.48Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8210 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO.
99.20-0.20%-0.20Bán141.666K11.893B19.845.01Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
8230 AL-RAJHI COMPANY FOR COOPERATIVE INSURANCE
66.00-0.75%-0.50Mua106.656K2.660B22.712.93Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8240 CHUBB ARABIA COOPERATIVE INSURANCE CO.
23.44-0.26%-0.06Bán114.277K470.000M12.221.92Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8250 AXA COOPERATIVE INSURANCE CO.
32.501.56%0.50Mua45.967K1.600B17.141.87Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8260 GULF GENERAL COOPERATIVE INSURANCE CO.
11.90-0.50%-0.06Bán149.062K239.200M-0.54Bảo hiểm nhiều Rủi ro
8270 BURUJ COOPERATIVE INSURANCE CO.
19.600.10%0.02Bán35.223K587.400M50.230.39Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
8280 AL ALAMIYA FOR COOPERATIVE INSURANCE CO.
17.90-1.54%-0.28Bán90.556K727.200M31.920.57Môi giới bảo hiểm / Dịch vụ
8290 SOLIDARITY SAUDI TAKAFUL CO.
13.001.09%0.14Mua158.077K321.500M-4.24Tài chính/Cho thuê
8300 WATANIYA INSURANCE CO.
18.34-0.33%-0.06Bán15.233K368.000M-1.17Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
8310 AMANA COOPERATIVE INSURANCE CO.
11.50-0.69%-0.08Bán217.124K277.920M-1.96Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
8311 SAUDI ENAYA COOPERATIVE INSURANCE CO.
11.32-0.53%-0.06Bán385.378K341.400M-4.31Bảo hiểm nhân thọ / Y tế
8312 ALINMA TOKIO MARINE CO.
13.06-1.06%-0.14Mua382.107K396.000M-1.33Bảo hiểm Tài sản/Tai nạn
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất