SAUDI INVESTMENT BANKSAUDI INVESTMENT BANKSAUDI INVESTMENT BANK

SAUDI INVESTMENT BANK

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1030 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính SAUDI INVESTMENT BANK, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 1030 trong quý trước là2.16 B SAR, và cao hơn 2.13% so với quý trước. Thu nhập ròng của Q4 23 là 380.74 M SAR.

Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SAR
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
Q3 '23
Q4 '23
TTM