MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.

MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1831 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu MAHARAH HUMAN RESOURCES CO.

Doanh thu của MAHARAH HUMAN RESOURCES CO. trong năm ngoái lên tới 1.88 B SAR, phần lớn trong số đó — 1.34 B SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Corporate Entities, năm trước mang lại 1.10 B SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại MAHARAH HUMAN RESOURCES CO. 1.83 B SAR, và năm trước đó — 1.64 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia