ACWA POWER CO.ACWA POWER CO.ACWA POWER CO.

ACWA POWER CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

243.450.00 0.00%
Các chuyên gia 5 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho 2082 có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 5 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho 2082 trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

EPS 2082 trong quý vừa qua là 0.98 SAR mặc dù ước tính là 0.98 SAR. Trong quý tiếp theo, EPS dự kiến sẽ đạt 0.91 SAR. Theo dõi thêm về số liệu tài chính của ACWA POWER CO. để luôn cập nhật điều đang xảy ra với công ty.
Trong quý tới, doanh thu ACWA POWER CO. dự kiến sẽ đạt ‪2.79 B‬ SAR. Hãy xem doanh thu và thu nhập của ACWA POWER CO. để đưa ra quyết định sáng suốt.
Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của 2082243.45 SAR với giá ước tính tối đa là 350.00 SAR và giá ước tính tối thiểu là 99.80 SAR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem ACWA POWER CO. biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức 2082tin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 5 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu 2082 trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng bán mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là bán mạnh. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.