ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4001 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.

Doanh thu của ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO. trong năm ngoái lên tới 10.20 B SAR, phần lớn trong số đó — 9.31 B SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Retail and Wholesale, năm trước mang lại 8.19 B SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia — năm ngoái quốc gia này đã mang lại ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO. 9.45 B SAR, và năm trước đó — 8.33 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia