ALMUNAJEM FOODS CO.ALMUNAJEM FOODS CO.ALMUNAJEM FOODS CO.

ALMUNAJEM FOODS CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4162 nguyên tắc cơ bản

Số liệu quan trọng

Giới thiệu

Almunajem Foods Co. tham gia nhập khẩu, tiếp thị và phân phối thực phẩm đông lạnh, ướp lạnh và khô. Công ty hoạt động thông qua các phân khúc địa lý sau: Khu vực miền Trung, Khu vực phía Đông và Khu vực phía Tây. Công ty được thành lập bởi Abdullah Ali Al-Munajem vào năm 1950 và có trụ sở tại Riyadh, Ả-rập Xê-út.

Đánh giá

Các chỉ số cơ bản để quyết định giá trị hợp lý của cổ phiếu

Tổng kết
Hiện không có sẵn dữ liệu
Hiện không có dữ liệu vốn hóa thị trường, doanh thu hay thu nhập ròng để hiển thị.
Tỷ lệ định giá

Tăng trưởng và Khả năng Sinh lời

Hiệu quả hoạt động và biên lợi nhuận gần đây của công ty

Cổ tức

Tỷ suất, lịch sử chi trả và tính ổn định của cổ tức

4162 không trả cổ tức
Công ty trước đây chưa trả cổ tức và hiện tại cũng không có thông tin về việc liệu công ty có trả cổ tức trong tương lai hay không.

Tình trạng tài chính

Hiện trạng tài chính và khả năng thanh toán của công ty