Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

21
Cổ phiếu
69.426B
Giá trị vốn hóa thị trường
90.602K
Khối lượng
−0.10%
Thay đổi
+6.68%
Hiệu suất Tháng
−0.58%
Hiệu suất Năm
+6.29%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
1214AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
19.18SAR0.31%0.06SAR
Bán
319.964K6.137M922.223MSAR26.210.73SAR
3008AL KATHIRI HOLDING CO.
50.20SAR−1.95%−1.00SAR
Mua
244.516K12.275M578.673MSAR−0.62SAR
4012THOB AL ASEEL CO.
38.15SAR−0.00%−0.00SAR
Bán
104.632K3.992M1.526BSAR27.561.38SAR
4051BAAZEEM TRADING CO.
65.20SAR0.93%0.60SAR
Mua
136.106K8.874M654.075MSAR1.99SAR
4061ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP
22.38SAR−0.27%−0.06SAR
Mua
682.919K15.284M706.86MSAR−0.20SAR
4140SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO.
34.60SAR0.87%0.30SAR
Mua
283.884K9.822M666.792MSAR
4162ALMUNAJEM FOODS CO.
62.20SAR0.16%0.10SAR
Bán
46.24K2.876M3.726BSAR11.675.32SAR
4163ALDAWAA MEDICAL SERVICES CO.
76.80SAR−0.65%−0.50SAR
Mua
40.668K3.123M6.571BSAR
4164NAHDI MEDICAL CO.
186.80SAR0.43%0.80SAR
Mua
21.248K3.969M24.18BSAR6.95SAR
4180FITAIHI HOLDING GROUP
32.20SAR0.63%0.20SAR
Mua
40.828K1.315M880MSAR−0.15SAR
4190JARIR MARKETING CO.
150.60SAR−0.13%−0.20SAR
Bán
23.07K3.474M18.096BSAR18.768.04SAR
4200ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES CO.
80.20SAR0.88%0.70SAR
Mua
33.45K2.683M5.963BSAR3.22SAR
7201ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO.
73.80SAR−0.81%−0.60SAR
Theo dõi
372.461K27.488M744MSAR194.760.38SAR
9510NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.
240.00SAR0.76%1.80SAR
Bán Mạnh
23857.12K2.858BSAR
9522ALHASOOB CO
198.00SAR−0.50%−1.00SAR
Bán
15029.7K278.6MSAR28.726.93SAR
9527AME COMPANY FOR MEDICAL SUPPLIES
36.10SAR−1.23%−0.45SAR
Bán
5.325K192.233K255.85MSAR
9533SAUDI PARTS CENTER CO.
70.80SAR0.00%0.00SAR
Theo dõi
2142212.4MSAR36.821.92SAR
9540NATIONAL ENVIRONMENTAL RECYCLING CO.
60.00SAR0.00%0.00SAR
Mua
20012K240MSAR
9551KNOWLEDGE TOWER TRADING CO.
62.00SAR0.49%0.30SAR
Mua
49930.938K107.975MSAR
9553MOLAN STEEL CO.
33.50SAR−1.47%−0.50SAR
Theo dõi
10.261K343.744K78.2MSAR17.111.99SAR
9555LEEN ALKHAIR TRADING CO.
49.40SAR2.81%1.35SAR
Sức mua mạnh
3.558K175.765K181.387MSAR