Dịch vụ Phân phối (Khu vực)

10
Cổ phiếu
29.230B
Giá trị vốn hóa thị trường
285.841K
Khối lượng
−0.38%
Thay đổi
+0.82%
Hiệu suất Tháng
+11.21%
Hiệu suất Năm
+3.80%
Hiệu suất YTD
           
1214 AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
22.621.25%0.28Bán1.557M35216874.421.407B0.46
3008 AL KATHIRI HOLDING CO.
72.30-0.00%-0.00Bán75.195K5436598.50817.149M49.691.46
4001 ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS CO.
111.60-0.36%-0.40Mua43.212K4822459.2010.080B31.903.51
4051 BAAZEEM TRADING CO.
119.001.19%1.40Mua360.354K42882126.001.191B48.112.44
4140 SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO.
102.600.20%0.20Mua244.197K25054612.20663.552M-1.85
4162 ALMUNAJEM FOODS CO.
59.800.17%0.10Mua733.372K43855645.603.582B1835.00
4200 ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES CO.
72.90-0.82%-0.60Mua115.810K8442549.005.513B33.982.16
7201 ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO.
195.600.10%0.20Mua98.214K19210658.401.954B833.260.23
9510 NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.
334.20-0.30%-1.00Bán18060156.004.022B
9522 ALHASOOB CO.
526.60-0.64%-3.40Mua16.066K8460355.60
Tải thêm