Dịch vụ Phân phối

Công ty Ả Rập Xê Út tham gia một lĩnh vực: dịch vụ phân phối

Những Công ty Ả Rập Xê Út sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, dịch vụ phân phối. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như NAHDI MEDICAL CO., các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như PROFESSIONAL MEDICAL EXPERTISE CO. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
4164NAHDI MEDICAL CO.
18.772 B SAR141.20 SAR−2.22%597.277 K1.4620.566.87 SAR3.81%
Theo dõi
4200ALDREES PETROLEUM AND TRANSPORT SERVICES CO.
13.365 B SAR174.00 SAR−2.36%132.427 K1.1946.473.74 SAR+16.12%1.12%
Theo dõi
4163ALDAWAA MEDICAL SERVICES CO.
8.245 B SAR94.60 SAR−2.47%218.682 K0.8924.423.87 SAR+7.78%2.58%
Mua
4162ALMUNAJEM FOODS CO.
6.768 B SAR110.80 SAR−1.77%515.871 K0.8323.564.70 SAR−2.75%3.77%
Mua
9510NATIONAL BUILDING AND MARKETING CO.
2.986 B SAR248.80 SAR0.00%100.1997.522.55 SAR+50.48%0.00%
4012THOB AL ASEEL CO.
1.916 B SAR4.66 SAR−2.71%2.341 M1.2824.230.19 SAR+43.94%3.91%
1214AL HASSAN GHAZI IBRAHIM SHAKER CO.
1.712 B SAR34.95 SAR−1.55%401.184 K0.7725.761.36 SAR+106.55%0.00%
Sức mua mạnh
4061ANAAM INTERNATIONAL HOLDING GROUP
1.18 B SAR1.05 SAR−1.87%9.126 M0.780.00%
4180FITAIHI HOLDING GROUP
1.152 B SAR4.10 SAR−2.15%4.861 M1.440.95%
7201ARAB SEA INFORMATION SYSTEM CO.
775 M SAR7.53 SAR−2.84%1.413 M0.79−0.10 SAR+6.42%0.00%
4051BAAZEEM TRADING CO.
726.975 M SAR70.40 SAR−1.95%239.449 K1.4732.922.14 SAR2.51%
9540NATIONAL ENVIRONMENTAL RECYCLING CO.
718.946 M SAR12.70 SAR−0.94%11.335 K0.280.00%
3008AL KATHIRI HOLDING CO.
655.528 M SAR2.83 SAR−2.41%3.618 M0.97−0.02 SAR−340.79%0.00%
4140SAUDI INDUSTRIAL EXPORT CO.
530.712 M SAR27.30 SAR+0.00%607.544 K2.27−0.80 SAR+49.45%0.00%
9527AME COMPANY FOR MEDICAL SUPPLIES
438.9 M SAR62.80 SAR+0.16%20.729 K1.7713.124.79 SAR+57.92%3.19%
44160NATIONAL AGRICULTURAL MARKETING CO.
322 M SAR12.90 SAR+0.16%943.92 K1.67
99574PROFESSIONAL MEDICAL EXPERTISE CO.
272.65 M SAR90.50 SAR+16.17%19.584 K3.54
99593PAN GULF MARKETING CO.
264.5 M SAR51.50 SAR−2.65%1.978 K1.560.00%
99569ALMUNEEF COMPANY FOR TRADE\, INDUSTRY\,AGRICULTURE AND CONTR
254.6 M SAR67.00 SAR+3.08%610.0414.484.63 SAR0.00%
99555LEEN ALKHAIR TRADING CO.
217.86 M SAR26.15 SAR−2.06%4.102 K1.410.00%
9533SAUDI PARTS CENTER CO.
193.8 M SAR63.90 SAR−1.08%800.4332.051.99 SAR+4.06%0.00%
9522ALHASOOB CO
188.16 M SAR67.20 SAR+0.00%570.04108.060.62 SAR−85.43%0.00%
Theo dõi
99578ATLAS ELEVATORS GENERAL TRADING AND CONTRACTING CO.
126 M SAR20.82 SAR−0.86%3.44 K0.170.00%
99553MOLAN STEEL CO.
124.222 M SAR4.58 SAR−1.93%45 K7.404.890.94 SAR+416.27%0.00%
99551KNOWLEDGE TOWER TRADING CO.
106.75 M SAR6.05 SAR−0.82%15.438 K0.974.92%