NAHDI MEDICAL CO.NAHDI MEDICAL CO.NAHDI MEDICAL CO.

NAHDI MEDICAL CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4164 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NAHDI MEDICAL CO.

Doanh thu của NAHDI MEDICAL CO. trong năm ngoái lên tới 8.71 B SAR, phần lớn trong số đó — 4.41 B SAR — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Pharma, năm trước mang lại 4.26 B SAR. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Saudi Arabia and United Arab Emirates — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NAHDI MEDICAL CO. 8.71 B SAR, và năm trước đó — 8.62 B SAR.

Theo nguồn
Theo quốc gia