444

SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO.

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Mục tiêu giá

222.230.00 0.00%
Các chuyên gia 5 phân tích đưa ra dự báo giá trong vòng 1 năm cho 4263 có giá tối đa là — và giá tối thiểu là —.

Đánh giá của nhà phân tích

Dựa trên 5 các nhà phân tích đưa ra đánh giá về chứng khoán cho 4263 trong 3 tháng qua.

Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên

Doanh thu

‪0.00‬
Đã báo cáo
Ước tính
Đã báo cáo
Ước tính
Ngạc nhiên
Được cảnh báo

Các câu hỏi thường gặp

Theo các nhà phân tích, mục tiêu giá của 4263222.23 SAR với giá ước tính tối đa là 310.00 SAR và giá ước tính tối thiểu là 190.00 SAR. Kiểm tra xem dự báo này có đúng trong một năm hay không, đồng thời xem SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO. biểu đồ giá cổ phiếu và theo dõi tình hình hiện tại với tin tức 4263tin tức thị trường chứng khoán.
Chúng tôi đã thu thập ý kiến của 5 các nhà phân tích về xếp hạng cổ phiếu 4263 trong 3 tháng qua. Hầu hết các nhà phân tích đều ủng hộ xu hướng bán mạnh, và sau khi cân nhắc các quan điểm khác, xếp hạng tổng thể được tính toán là bán. Lưu ý đây không phải là lời khuyên giao dịch — bạn vẫn phải tự mình phân tích.