Vận chuyển (Khu vực)

5
Cổ phiếu
25.102B
Giá trị vốn hóa thị trường
235.073K
Khối lượng
−0.31%
Thay đổi
+0.85%
Hiệu suất Tháng
+0.17%
Hiệu suất Năm
+5.43%
Hiệu suất YTD
           
1832 SADR LOGISTICS CO.
80.80-0.12%-0.10Bán266.804K21557763.201.416B
4030 NATIONAL SHIPPING COMPANY OF SAUDI ARABIA
33.45-0.00%-0.00Bán378.591K12663868.9513.171B0.45
4031 SAUDI GROUND SERVICES CO.
33.80-0.59%-0.20Mua201.086K6796706.806.392B-1.44
4040 SAUDI PUBLIC TRANSPORT CO.
22.26-0.27%-0.06Bán264.357K5884586.822.790B-1.80
4110 BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.
23.40-0.68%-0.16Bán707.561K16556927.401.414B-0.24
Tải thêm