Vận chuyển (Khu vực)

6
Cổ phiếu
29.742B
Giá trị vốn hóa thị trường
268.774K
Khối lượng
+0.84%
Thay đổi
+0.45%
Hiệu suất Tháng
−6.27%
Hiệu suất Năm
−0.23%
Hiệu suất YTD
Ticker
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Khối lượng * Giá 1 Ngày
Vốn hóa
P/E
(TTM)
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
(TTM)
NHÂN VIÊN
2190SAUDI INDUSTRIAL SERVICES CO.
22.78SAR1.70%0.38SAR
Mua
675.254K15.382M1.859BSAR104.820.21SAR
4030NATIONAL SHIPPING COMPANY OF SAUDI ARABIA
28.20SAR1.26%0.35SAR
Bán
169.512K4.78M13.88BSAR24.711.13SAR
4031SAUDI GROUND SERVICES CO.
22.18SAR−0.18%−0.04SAR
Bán
627.704K13.922M4.17BSAR−1.26SAR
4040SAUDI PUBLIC TRANSPORT CO.
17.18SAR1.06%0.18SAR
Mua
543.971K9.345M2.148BSAR−0.51SAR
4110BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.
23.42SAR−0.26%−0.06SAR
Bán Mạnh
207.351K4.856M1.405BSAR−0.60SAR
6004SAUDI AIRLINES CATERING CO.
76.60SAR0.52%0.40SAR
Mua
49.197K3.768M6.281BSAR31.852.39SAR