Công ty Ả Rập Xê Út tham gia một lĩnh vực: Transportation

Những Công ty Ả Rập Xê Út sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, Transportation. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn đến các lựa chọn rẻ hơn. Lọc danh sách theo bất kỳ số liệu nào bạn cần và kiểm tra hiệu suất của công ty một cách thuận tiện.
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
2190SUSTAINED INFRASTRUCTURE HOLDING CO.
31.20 SAR+0.48%688.488K0.412.534B SAR30.731.02 SAR+375.06%2.58%
Mua
4030NATIONAL SHIPPING COMPANY OF SAUDI ARABIA
26.95 SAR−0.19%399.723K0.2919.934B SAR0.82%
4031SAUDI GROUND SERVICES CO.
41.50 SAR+0.85%666.771K0.697.736B SAR185.430.22 SAR0.00%
Mua
4040SAUDI PUBLIC TRANSPORT CO.
21.26 SAR+4.11%3.469M2.882.553B SAR−0.46 SAR+10.83%0.00%
4110BATIC INVESTMENTS AND LOGISTICS CO.
2.61 SAR+1.95%44.441M1.951.536B SAR−0.02 SAR+73.30%0.00%
4263SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES CO.
271.20 SAR+1.04%941.918K0.6121.472B SAR0.00%
Bán
6004CATRION CATERING HOLDING CO.
134.00 SAR+1.52%217.847K0.5010.824B SAR34.313.91 SAR+63.27%1.14%
Theo dõi
9571MUNAWLA CARGO CO.
171.80 SAR+0.70%1350.04170.6M SAR0.00%
9577DAR ALMARKABAH FOR RENTING CARS CO.
42.25 SAR0.00%5500.21105.625M SAR0.00%