ENMA ALRAWABI CO

9521 TADAWUL
9521
ENMA ALRAWABI CO TADAWUL
 
Không có giao dịch
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa
Tỷ suất Cổ tức
P/E

9521 nguyên tắc cơ bản

Tóm tắt tài chính của ENMA ALRAWABI CO với tất cả các con số chính

Trang này hiển thị nhanh các số liệu thống kê tài chính chính của 9521, bao gồm các chỉ số quan trọng nhất từ mỗi báo cáo của công ty.

Thu nhập
Tiếp theo:
Doanh thu