ARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING COARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING COARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING CO

ARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING CO

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

9530 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính ARABIAN INTERNATIONAL HEALTHCARE HOLDING CO, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 9530 trong nửa năm trước là 490.96 M SAR, cao hơn 55.39% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 60.89 M SAR.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Lãi gộp
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: SAR
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Lãi gộpChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY
EBITDAChỉ số tăng trưởng YoY
EBITChỉ số tăng trưởng YoY