III

INFIMER LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

INFR-M nguyên tắc cơ bản

Các số liệu thống kê và tỷ lệ tài chính chính INFIMER LTD.

Nếu bạn muốn kiểm tra vốn hóa thị trường INFR-M, Tỷ lệ P/E, EPS, ROI và các tỷ lệ tài chính khác, thì trang này là trung tâm tin cậy của bạn.

Chỉ số
‪0,00‬
Hệ số giá trên thu nhập
Hệ số giá trên dòng tiền
Loại tiền: ILS
Hiện tại
Chỉ số chính
Tỷ lệ định giá
Tỷ suất lợi nhuận
Chỉ số thanh khoản
Hệ số thanh toán nợ