POALIM

POLI TASE
POLI
POALIM TASE
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

báo cáo tài chính POLI

Tóm tắt tài chính của POALIM với tất cả các con số chính

Giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của POLI là 46.656B ILS. EPS TTM của công ty là 3.66 ILS, tỷ suất cổ tức là 0.00% và P/E là 9.49. Ngày thu nhập tiếp theo của POALIM là 30 Tháng 3, ước tính là 0.74 ILS.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền