555

FARGLORY LIFE INSURANCE CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

5859 nguyên tắc cơ bản

Báo cáo tài chính FARGLORY LIFE INSURANCE CO LTD, bao gồm doanh thu, chi phí, lãi và lỗ

Tổng doanh thu của 5859 trong nửa năm trước là 42.33 B TWD, cao hơn 21.92% so với nửa năm trước. Thu nhập ròng của H2 23 là 687.45 M TWD.

‪0.00‬
Tổng Doanh thu
Thu nhập hoạt động
Thu nhập trước thuế
Thu nhập ròng
Loại tiền: TWD
TTM
Tổng Doanh thuChỉ số tăng trưởng YoY
Tổng Chi phí Hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập hoạt độngChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập trước thuếChỉ số tăng trưởng YoY
Thu nhập ròngChỉ số tăng trưởng YoY