Tài chính

Các công ty Đài Loan tham gia một lĩnh vực: tài chính

Những Các công ty Đài Loan sau hoạt động trong cùng lĩnh vực, tài chính. Các công ty được trang bị giá cả, thay đổi và các số liệu thống kê khác để giúp bạn biết được nhiều thông tin nhất. Danh sách này chứa các cổ phiếu cho bất kỳ chiến lược nào: từ những người khổng lồ có vốn hóa lớn như FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD, các cổ phiếu tăng giá hàng đầu như WE&WIN DIVERSIFICATION CO. LTD. và v.v. Lọc danh sách rồi xem kết quả hoạt động của các công ty theo cách thuận tiện.
Vốn hóa
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Xếp hạng của nhà phân tích
2881FUBON FINANCIAL HLDG CO LTD
1.016 T TWD78.5 TWD+0.51%12.581 M0.7112.946.06 TWD+592.02%1.83%
Mua
2882CATHAY FINANCIAL HLDG CO
884.553 B TWD60.5 TWD+0.33%30.727 M0.9311.295.36 TWD+842.13%1.49%
Mua
2891CTBC FINANCIAL HOLDINGS COMPANY LTD
750.507 B TWD38.00 TWD−0.65%35.156 M0.7311.793.22 TWD2.61%
Sức mua mạnh
2886MEGA FINANCIAL HOLDING CO
581.094 B TWD40.65 TWD+0.74%30.272 M1.6616.982.39 TWD3.04%
Theo dõi
2884E SUN FINANCIAL HOLDINGS
454.256 B TWD29.10 TWD+0.34%25.059 M1.2520.901.39 TWD0.63%
Theo dõi
2885YUANTA FINANCIAL HOLDING CO. LTD.
437.773 B TWD34.40 TWD−0.29%36.275 M1.7214.602.36 TWD2.28%
Mua
5880TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HLDGS
383.915 B TWD26.25 TWD+0.57%9.429 M0.8220.681.27 TWD1.82%
2892FIRST FINANCIAL HOLDING CO LTD
383.407 B TWD28.20 TWD+0.18%10.218 M0.7916.811.68 TWD2.76%
Theo dõi
2880HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO
363.579 B TWD26.35 TWD−1.13%26.677 M0.9916.161.63 TWD2.21%
Bán
2890SINOPAC FINANCIAL HLDGS CO LTD
314.362 B TWD25.90 TWD+1.97%22.671 M1.1614.701.76 TWD2.32%
Mua
2883CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HLDGS
261.74 B TWD15.45 TWD−0.64%61.181 M0.8811.031.40 TWD0.00%
Mua
5871CHAILEASE HOLDING COMPANY LIMITED
255.91 B TWD156.0 TWD−1.58%14.429 M1.4610.9514.24 TWD−12.77%3.96%
Mua
2887TAISHIN FINANCIAL HLDGS CO LTD
233.945 B TWD18.95 TWD+1.07%19.708 M1.1018.991.00 TWD2.61%
Theo dõi
5876THE SHANGHAI COMM & SAVINGS BANK
222.382 B TWD46.15 TWD+0.65%4.672 M1.0815.193.04 TWD3.93%
Theo dõi
2801CHANG HWA COMMERCIAL BANK LTD
200.336 B TWD18.35 TWD−0.54%16.144 M0.5815.051.22 TWD2.91%
2888SHIN KONG FINANCIAL HLDG CO
151.779 B TWD9.80 TWD0.00%57.917 M0.5135.880.27 TWD0.00%
Bán
2834TAIWAN BUSINESS BANK
149.237 B TWD18.00 TWD−0.83%17.081 M0.7914.931.21 TWD0.54%
2542HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP
98.677 B TWD51.9 TWD−2.44%29.602 M1.4047.451.09 TWD−47.87%0.85%
Theo dõi
2812TAICHUNG COMMERCIAL BANK
97.205 B TWD18.50 TWD−0.54%3.668 M0.8113.121.41 TWD1.55%
9941YULON FINANCE CORPORATION
84.153 B TWD149.0 TWD−2.93%5.327 M1.5314.6710.16 TWD−7.22%3.32%
Theo dõi
22809KING'S TOWN BANK
74.23 B TWD66.5 TWD−0.45%7.672 M0.9310.016.65 TWD1.65%
Theo dõi
5522FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO. LTD
67.764 B TWD85.0 TWD−1.96%1.171 M0.4121.793.90 TWD−40.59%4.61%
Mua
2845FAR EASTERN INTERNATIONAL BANK
67.553 B TWD16.75 TWD+0.90%5.621 M1.0414.981.12 TWD2.46%
22539SAKURA DEVELOPMENT CO
64.455 B TWD75.4 TWD+0.27%414.013 K0.5335.062.15 TWD−8.70%0.23%
6592HOTAI FINANCE CO LTD
64.298 B TWD113.5 TWD0.00%545.08 K0.8519.245.90 TWD−7.01%2.80%
Theo dõi
22838UNION BANK OF TAIWAN
61.786 B TWD16.40 TWD+0.31%1.629 M1.0415.861.03 TWD0.58%
22923SINO HORIZON HOLDINGS LIMITED
55.254 B TWD33.00 TWD+3.94%111.448 K1.2268.740.48 TWD1.89%
66005CAPITAL SECURITIES
55.25 B TWD25.30 TWD−0.59%4.763 M0.3812.572.01 TWD+162.46%1.53%
22889IBF FINANCIAL HOLDINGS CO LTD
53.961 B TWD15.80 TWD+0.64%3.375 M0.2726.930.59 TWD+30.02%0.00%
Mua
55508YUNSHIN CONSTRUCTION & DEVELOPMENT45.769 B TWD214.5 TWD+1.90%1.464 M0.5813.1916.26 TWD+156.19%3.01%
22855PRESIDENT SECURITIES
44.257 B TWD29.55 TWD−2.80%9.608 M1.1610.392.85 TWD+136.75%1.28%
22530DELPHA CONSTRUCTION CORP
40.025 B TWD47.70 TWD+0.10%705.456 K0.4655.910.85 TWD+71.82%1.13%
22501CATHAY REAL ESTATE DEVELOPMENT CO
37.164 B TWD31.85 TWD−0.62%4.314 M0.3814.342.22 TWD+64.13%1.56%
Theo dõi
22867MERCURIES LIFE INSURANCE CO LTD
35.896 B TWD7.20 TWD+0.28%9.95 M0.39−0.68 TWD+82.50%0.00%
66901DIAMOND BIOFUND INC
35.587 B TWD42.25 TWD+0.96%2.345 M0.65−4.35 TWD0.40%
22850SHINKONG INSURANCE CO
33.176 B TWD98.0 TWD−6.76%1.993 M1.069.2610.57 TWD+76.81%2.42%
22849EN TIE COMMERCIAL BANK
28.581 B TWD14.75 TWD+1.03%127.836 K1.1114.491.02 TWD2.74%
22897O-BANK CO LTD
28.374 B TWD10.50 TWD+0.96%5.299 M0.6712.320.85 TWD3.65%
22348HIYES INTERNATIONAL CO LTD
27.52 B TWD233.5 TWD−0.64%720.125 K0.3410.8721.49 TWD+298.95%2.13%
66023YUANTA FUTURES CO LTD25.431 B TWD87.7 TWD0.00%194.328 K0.3612.606.96 TWD+50.55%2.85%
66177DA-LI CONSTRUCTION CO. LTD.
24.546 B TWD59.5 TWD−1.16%2.5 M0.7712.674.69 TWD+165.34%1.58%
Mua
001002TCATHAY NO.1 REIT NO.1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TWD10
REIT
23.583 B TWD16.93 TWD0.00%2.007 K0.002.34%
9940SINYI REALTY INC.
23.579 B TWD32.10 TWD+0.31%340.509 K0.4313.772.33 TWD+37.80%3.75%
22851CENTRAL REINSURANCE
21.09 B TWD26.30 TWD−0.19%1.622 M0.438.393.13 TWD+1625.83%0.00%
22820CHINA BILLS FINANCE CORP
21.017 B TWD15.65 TWD0.00%775.553 K0.7317.280.91 TWD+8.78%3.19%
22836BANK OF KAOHSIUNG LTD
19.299 B TWD12.00 TWD+0.84%4.889 M1.8319.140.63 TWD0.00%
55859FARGLORY LIFE INSURANCE CO LTD18.135 B TWD14.30 TWD−1.04%135.312 K1.178.201.74 TWD−66.02%0.00%
22528CROWELL DEVELOPMENT CORP
18.096 B TWD46.20 TWD−0.86%674.007 K0.80−0.36 TWD−132.38%1.06%
22905MERCURIES & ASSOCIATES HOLDING CO
17.673 B TWD16.50 TWD+0.30%868.184 K0.47−0.66 TWD+87.96%0.00%
11903SHIHLIN PAPER CORP
16.018 B TWD61.3 TWD−0.49%266.215 K0.63145.430.42 TWD−45.90%0.00%
66958INFINITE FINANCE CO LTD15.909 B TWD44.20 TWD−2.43%65.154 K0.770.00%
66186SHIN RUENN DEVELOPMENT CO LTD14.639 B TWD98.6 TWD+1.02%355.689 K0.4327.463.59 TWD+36.52%2.25%
Bán
22527HUNG CHING DEVELOPMENT & CONSTR
12.551 B TWD46.35 TWD−3.34%1.985 M1.1517.652.63 TWD+409.51%2.09%
66024CAPITAL FUTURES CORP.
12.374 B TWD59.5 TWD+1.19%429.642 K0.4912.104.92 TWD+19.29%5.14%
001007TCATHAY NO.2 REIT NO.2 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TWD10
REIT
12.096 B TWD16.80 TWD0.00%14.001 K0.151.40%
22536HONG PU REAL ESTATE DEVELOPMENT CO
11.515 B TWD34.55 TWD−0.14%166.432 K0.3336.130.96 TWD1.45%
55531SHINING BUILDING BUSINESS CO LTD
10.9 B TWD11.10 TWD−0.45%1.79 M0.46−0.85 TWD−6.87%0.00%
44113WE&WIN DIVERSIFICATION CO. LTD.10.557 B TWD51.00 TWD+2.00%672.837 K0.26−0.05 TWD+93.67%0.00%
55519LONGDA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT
10.521 B TWD48.20 TWD+0.42%1.682 M0.4710.424.63 TWD+11.65%4.38%
22505KUOYANG CONSTRUCTION
10.203 B TWD26.65 TWD−0.74%349.072 K0.2536.990.72 TWD−20.00%0.00%
66016CONCORD SECURITIES CORP10.076 B TWD16.90 TWD−0.29%2.395 M0.798.312.03 TWD+171.69%0.00%
22832TAIWAN FIRE & MARINE INSURANCE CO
9.924 B TWD27.40 TWD0.00%195.368 K0.288.753.13 TWD+35.14%3.65%
001004TFUBON NO.2 REIT NO.2 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TWD10
REIT
9.186 B TWD12.58 TWD0.00%1.005 K0.003.17%
33266SUNTY DEVELOPMENT CO LTD
8.737 B TWD24.65 TWD−0.60%422.34 K0.4510.562.33 TWD2.02%
44907FU YU PROPERTY CO LTD8.495 B TWD71.7 TWD−0.28%47.718 K0.5225.752.78 TWD1.67%
001001TFUBON NO.1 REIT NO.1 REAL ESTATE INVESTMENT TRUST TWD10
REIT
8.419 B TWD14.44 TWD+0.70%5 K0.102.83%
22107FORMOSAN RUBBER GROUP
8.197 B TWD27.00 TWD0.00%282.351 K0.7513.901.94 TWD−0.68%8.56%
66021GOOD FINANCE SECURITIES CO LTD8.117 B TWD25.65 TWD−2.66%279.749 K0.5921.681.18 TWD+5302.74%2.28%
11437GTM HOLDINGS CORPORATION
7.942 B TWD37.95 TWD−2.82%526.785 K1.7612.633.01 TWD+36.37%2.05%
22816UNION INSURANCE CO. LTD.
7.916 B TWD35.45 TWD+0.14%792.111 K1.155.646.29 TWD0.00%
22706FIRST HOTEL
7.825 B TWD15.70 TWD+0.32%191.612 K0.7526.830.59 TWD−2.81%2.24%
22442JEAN CO LTD
7.75 B TWD30.95 TWD+1.14%1.404 M0.4711.882.60 TWD+1400.17%0.16%
22852FIRST INSURANCE CO
7.589 B TWD24.90 TWD−1.19%389.199 K0.4511.792.11 TWD+13.91%2.86%
55864CONCORD INTERNATIONAL SECURITIES CO7.188 B TWD20.35 TWD−12.66%2.345 M1.207.572.69 TWD+490.40%0.91%
55206KUNYUE DEVELOPMENT CO. LTD.6.253 B TWD40.55 TWD+1.12%102.032 K0.8252.800.77 TWD−10.15%1.25%
66026GRAND FORTUNE SECURITIES CO LTD6.16 B TWD15.45 TWD−0.64%1.172 M0.649.571.61 TWD0.00%
22701WAN HWA ENTERPRISE
5.895 B TWD13.20 TWD+0.76%275.509 K1.5324.830.53 TWD+10.22%1.91%
66170WELLDONE COMPANY5.661 B TWD57.7 TWD−0.86%822.693 K0.6618.803.07 TWD+12.19%3.61%
11438SANDI PROPERTIES CO LTD
5.564 B TWD60.2 TWD−1.31%163.581 K0.54−1.05 TWD−119.30%1.64%
66219FULL WANG INTERNATIONAL DEVELOPMENT4.814 B TWD40.30 TWD−0.37%934.984 K0.8019.132.11 TWD0.00%
66015HORIZON SECURITIES CO LTD4.707 B TWD13.15 TWD−1.87%1.573 M0.5015.400.85 TWD1.87%
55863TAIPEI STAR BANK4.395 B TWD13.55 TWD−3.21%5.625 K0.2137.620.36 TWD3.50%
66171TACHENG REAL ESTATE CO LTD4.38 B TWD43.60 TWD−0.46%38.357 K0.4017.892.44 TWD−11.31%2.28%
33512HUANG LONG DEVELOPMENT CO LTD4.198 B TWD42.95 TWD−0.69%342.255 K1.088.944.80 TWD+84.90%6.94%
22596REALY DEVELOPMENT & CONSTRUCTION CO3.875 B TWD38.90 TWD+0.39%112.933 K0.5946.770.83 TWD2.58%
55455SHENG YI DEVELOPMENT CO LTD3.793 B TWD57.5 TWD−0.69%22.944 K2.0610.565.44 TWD+2285.63%0.00%
33687MACROWELL OMG DIGITAL ENTERTAINMEN3.216 B TWD107.0 TWD0.00%175.929 K0.3356.591.89 TWD−25.32%1.40%
22926THE ESLITE SPECTRUM CORPORATION2.81 B TWD59.6 TWD+0.51%19.249 K1.28−2.46 TWD+16.91%0.00%
55529MEGA INTERNATIONAL DEVELOPMENT CO L2.776 B TWD33.45 TWD+0.30%400.07 K1.16−1.10 TWD+8.06%0.00%
11453TA JIANG DEVELOPMENT CORP
2.775 B TWD25.70 TWD−1.15%722.927 K0.2735.630.72 TWD0.00%
33040GLOBAL VIEW
2.259 B TWD35.85 TWD0.00%73.438 K0.1933.701.06 TWD−21.96%5.58%
11805BETTER LIFE GROUP CO LTD
2.009 B TWD20.55 TWD+2.49%448.277 K1.61−0.66 TWD+53.46%0.00%
11456I-HWA INDUSTRIAL
1.917 B TWD20.55 TWD+0.49%72.049 K0.4391.860.22 TWD0.00%
66028GOLDEN INSURANCE BROKERS CO LTD1.726 B TWD86.0 TWD−0.35%5.6 K0.5614.495.94 TWD+46.91%5.21%
66027RELIANCE SECURITIES CO LTD1.665 B TWD11.80 TWD−1.67%46 K1.705.552.13 TWD−2.80%0.00%
66264KINGLAND REAL ESTATE CO LTD1.594 B TWD13.70 TWD0.00%349.968 K0.45−1.98 TWD−78.43%0.00%
11432TRK CORPORATION
1.562 B TWD18.10 TWD+2.26%403.491 K2.6536.030.50 TWD0.00%
66878O'PAY ELECTRONIC PAYMENT CO LTD1.456 B TWD19.70 TWD−1.75%64.55 K1.88−0.78 TWD0.00%
55878TAIMING ASSURANCE BROKER CO LTD1.184 B TWD47.40 TWD+0.21%8.283 K1.0921.852.17 TWD−11.65%5.71%
66240SUNG GANG CORP LTD528.236 M TWD23.20 TWD+0.43%35.01 K0.86−0.79 TWD−134.23%0.00%