NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD J-REIT (TSE REIT IDX) ETF 1345

1345 TSE
1345
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD J-REIT (TSE REIT IDX) ETF TSE
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức
Trước
Mở cửa
Khối lượng
Tỷ suất Cổ tức

1345 Biểu đồ

Giao dịch 1345 với các nhà môi giới đáng tin cậy trên TradingView Mở tài khoản