888

SINANEN HOLDINGS CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

8132 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu SINANEN HOLDINGS CO LTD

Doanh thu của SINANEN HOLDINGS CO LTD trong năm ngoái lên tới 348.28 B JPY, phần lớn trong số đó — 241.25 B JPY — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Energy Solution, năm trước mang lại 197.72 B JPY. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Nhật Bản — năm ngoái quốc gia này đã mang lại SINANEN HOLDINGS CO LTD 342.25 B JPY, và năm trước đó — 289.34 B JPY.

Theo nguồn
Theo quốc gia