Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Nhật

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
7203 TOYOTA MOTOR CORP
6663.000.20%13.00Mua3.533M18969.965B10.31652.24369124.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7203 TOYOTA MOTOR CORPORATION
6642.000.54%36.00Bán1.400K18969.965B10.31652.24369124.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9984 SOFTBANK GROUP CORP
11010.000.41%45.00Mua4.894M12003.508B7.891404.8874952.00Dịch vụ Viễn thông
9432 NIPPON TEL & TEL CORP
4793.00-0.17%-8.00Mua2.060M9206.398B9.71493.85282533.00Dịch vụ Viễn thông
6861 KEYENCE CORP
65950.00-0.57%-380.00Mua308.100K7997.370B35.081879.946602.00Công nghiệp
9437 NTT DOCOMO INC
2518.50-0.16%-4.00Bán4.114M7923.494B12.99193.8127464.00Dịch vụ Viễn thông
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC.
561.10—%1007428.007B7.5776.24119025.00Tài chính
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
574.800.65%3.70Bán39.343M7428.007B7.5776.24119025.00Tài chính
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4495.004.29%185.00Mua1.000K7400.755B34.07140.7827230.00Chăm sóc sức khỏe
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4580.00—%1.000K7382.098B33.98140.7827230.00Chăm sóc sức khỏe
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
4521.00—%1007382.098B33.98140.7827230.00Chăm sóc sức khỏe
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4748.00-0.25%-12.00Mua5.813M7382.098B33.98140.7827230.00Chăm sóc sức khỏe
6758 SONY CORP
5124.00-0.45%-23.00Bán4.888M6505.877B8.19639.70117300.00Công nghệ
9434 SOFTBANK CORP.
1349.50-0.55%-7.50Mua6.294M6460.253B13.26101.9623172.00Dịch vụ Viễn thông
9433 KDDI CORPORATION
2540.000.18%4.50Bán5.361M6009.045B10.36245.2538826.00Dịch vụ Viễn thông
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.
3997.000.58%23.00Mua6005621.471B7.79517.2873859.00Tài chính
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
4028.001.00%40.00Mua5.888M5621.471B7.79517.2873859.00Tài chính
7182 JAPAN POST BANK CO LTD
1242.00-0.08%-1.00Bán1.312M5589.000B16.9973.0913297.00Tài chính
9983 FAST RETAILING CO LTD
53950.000.32%170.00Mua417.400K5504.873B36.811467.8752839.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7267 HONDA MOTOR CO
3076.000.65%20.00Bán2.923M5412.412B7.44413.56215638.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6178 JAPAN POST HLDGS CO LTD
1317.000.15%2.00Bán4.155M5324.900B11.15118.12253110.00Tài chính
6098 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3147.000.03%1.00Mua2.296M5257.957B31.14101.2240152.00Công nghiệp
2914 JAPAN TOBACCO INC
2825.00-0.32%-9.00Mua2.471M5060.771B13.13215.3157963.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8058 MITSUBISHI CORP
3189.00-0.06%-2.00Mua2.634M5059.502B8.65369.5777476.00Công nghiệp
8058 MITSUBISHI CORPORATION
3140.003.80%115.00Mua3005059.502B8.65369.5777476.00Công nghiệp
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
25125.00-1.18%-300.00Mua293.300K4925.483B11.412202.2528867.00Công nghiệp
7974 NINTENDO CO LTD
31490.00-1.66%-530.00Mua1.818M4461.157B21.841441.915501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP
174.200.35%0.60Mua118.117M4417.418B8.6520.1461064.00Tài chính
4452 KAO CORP
8788.00-0.29%-26.00Mua813.400K4276.739B27.95314.5833560.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
7751 CANON INC
3250.003.83%120.00Bán3004276.046B13.70234.08197776.00Công nghệ
7751 CANON INC
3206.00-0.37%-12.00Mua1.843M4276.046B13.70234.08197776.00Công nghệ
7751 CANON INC
3110.00—%1004276.046B13.70234.08197776.00Công nghệ
7751 CANON INC.
3215.001.80%57.00Mua2004276.046B13.70234.08197776.00Công nghệ
8686 AFLAC INC
5570.000.54%30.00Sức mua mạnh1.550K4165.183B13.26421.2611390.00Tài chính
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
7580.00-0.39%-30.00Mua451.300K4147.977B44.90169.087372.00Chăm sóc sức khỏe
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO
10620.00-0.84%-90.00Mua578.700K4047.930B13.85766.6173193.00Công nghiệp
4661 ORIENTAL LAND CO
12115.00-1.10%-135.00Bán458.300K3983.003B47.56261.925825.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
4474.00-1.78%-81.00Sức bán mạnh3.886M3957.565B21.05212.7156606.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6594 NIDEC CORPORATION
13345.000.79%105.00Bán680.400K3927.364B28.16473.94107554.00Công nghiệp
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
9171.001.00%91.00Bán1.192M3912.703B11.68785.3520155.00Vật liệu cơ bản
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC
5463.001.94%104.00Mua3.056M3900.933B11.42479.0641272.00Tài chính
6954 FANUC CORPORATION
19355.000.81%155.00Mua667.900K3751.620B21.51899.707163.00Công nghiệp
7201 NISSAN MOTOR CO
952.000.17%1.60Mua12.402M3724.832B7.67124.11138910.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6367 DAIKIN INDUSTRIES
12685.002.01%250.00Mua804.700K3710.221B20.07632.6270263.00Công nghiệp
6902 DENSO CORPORATION
4803.00—%2003484.392B13.38334.84168813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6902 DENSO CORP
4481.000.63%28.00Bán1.875M3484.392B13.38334.84168813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6981 MURATA MANUFACTURING CO
16315.000.00%0.00Bán720.100K3479.287B17.93909.7580194.00Công nghiệp
6501 HITACHI
3575.004.20%144.00Sức mua mạnh6.220M3452.151B16.65214.95307275.00Công nghiệp
6501 HITACHI LTD.
3393.000.68%23.00Bán4003452.151B16.65214.95307275.00Công nghiệp
4503 ASTELLAS PHARMA
1753.000.52%9.00Mua5.244M3367.780B16.01109.8816617.00Chăm sóc sức khỏe
5108 BRIDGESTONE CORPORATION
4427.00—%1003225.264B11.08387.94142669.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5108 BRIDGESTONE CORP
4380.00-1.57%-70.00Mua1003225.264B11.08387.94142669.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5108 BRIDGESTONE CORP
4290.000.02%1.00Bán2.185M3225.264B11.08387.94142669.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4911 SHISEIDO COMPANY LIMITED
7946.00-0.58%-46.00Mua1.553M3173.489B51.76153.7237438.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8001 ITOCHU CORP
2028.500.45%9.00Mua4.042M3115.345B7.13284.52102086.00Công nghiệp
8031 MITSUI & CO. LTD.
1752.000.81%14.00Mua1003077.171B7.87225.2142304.00Công nghiệp
8031 MITSUI & CO
1770.500.34%6.00Mua3.461M3077.171B7.87225.2142304.00Công nghiệp
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
1428.000.92%13.00Mua2.888M3063.125B12.89110.74142340.00Công nghiệp
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
4482.00-0.16%-7.00Mua1.386M2903.643B43.73102.7714446.00Chăm sóc sức khỏe
7741 HOYA CORP
7391.00-0.12%-9.00Mua657.800K2807.798B25.02295.9537812.00Chăm sóc sức khỏe
8802 MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED
1900.00—%1002779.045B21.0295.258856.00Tài chính
8802 MITSUBISHI ESTATE CO
2002.00-0.60%-12.00Mua2.220M2779.045B21.0295.258856.00Tài chính
8801 MITSUI FUDOSAN
2765.00-0.13%-3.50Mua1.389M2715.876B14.67188.5518625.00Tài chính
6273 SMC CORP
39020.00-0.26%-100.00Mua184.700K2622.895B19.941956.8019680.00Công nghiệp
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
5087.00-0.18%-9.00Mua1.081M2617.901B18.58274.6277739.00Công nghệ
4523 EISAI CO
9087.00-0.37%-34.00Bán467.300K2602.899B40.88222.5410456.00Chăm sóc sức khỏe
4543 TERUMO CORP
6974.00-0.64%-45.00Mua745.400K2585.310B37.25195.7023319.00Chăm sóc sức khỏe
8035 TOKYO ELECTRON
15640.00-0.41%-65.00Mua1.602M2564.125B10.021567.3611946.00Công nghệ
6301 KOMATSU
2695.000.04%1.00Bán3.010M2543.559B11.29239.0859632.00Công nghiệp
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
4665.000.32%15.00Bán888.500K2527.723B30.79152.2432817.00Chăm sóc sức khỏe
7269 SUZUKI MOTOR CORP
5004.00-1.81%-92.00Sức bán mạnh2.082M2308.015B9.75520.3565179.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3477.001.67%57.00Mua2.080M2307.648B9.43368.9642460.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6971 KYOCERA CORP
6359.00-0.02%-1.00Mua749.000K2300.397B32.49195.8975940.00Công nghiệp
6752 PANASONIC CORP
962.50-0.74%-7.20Bán8.463M2244.900B10.7189.88274143.00Công nghệ
6752 PANASONIC CORPORATION
978.000.41%4.00Bán9002244.900B10.7189.88274143.00Công nghệ
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2336.00—%1002241.092B13.79185.1731033.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2552.50-0.53%-13.50Mua2.346M2241.092B13.79185.1731033.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2475.00—%1002241.092B13.79185.1731033.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO
4619.000.52%24.00Mua1.520M2189.130B19.83232.9412934.00Tài chính
8113 UNICHARM CORP
3631.00-2.00%-74.00Mua1.096M2166.556B36.40103.2115757.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2502 ASAHI GROUP HLDGS
4728.000.11%5.00Bán1.180M2165.801B14.34329.8030864.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9735 SECOM CO
9576.00-0.35%-34.00Mua563.400K2090.064B22.38427.8754648.00Công nghiệp
4507 SHIONOGI & CO
6859.000.32%22.00Mua599.800K2082.334B17.62393.655120.00Chăm sóc sức khỏe
7270 SUBARU CORPORATION
2708.00-0.29%-8.00Bán1.247M2076.390B11.18242.2433544.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6502 TOSHIBA CORP
3595.00-0.55%-20.00Mua1.748M2057.713B80.8344.47141256.00Công nghiệp
6502 TOSHIBA CORPORATION
3600.005.73%195.00Mua2002057.713B80.8344.47141256.00Công nghiệp
8591 ORIX CORPORATION
1579.500.96%15.00Bán4.880M2024.580B7.62207.4731890.00Tài chính
8053 SUMITOMO CORP
1593.000.09%1.50Bán3.026M1989.372B6.69238.2173016.00Công nghiệp
8053 SUMITOMO CORPORATION
1601.00—%2001989.372B6.69238.2173016.00Công nghiệp
8725 MS&AD INS GP HLDGS
3357.000.48%16.00Mua1.107M1959.531B8.54393.4641733.00Tài chính
6326 KUBOTA CORP
1584.501.38%21.50Mua3.253M1952.290B14.09112.4439410.00Công nghiệp
8267 AEON CO LTD
2317.00-0.41%-9.50Bán1.428M1950.171B67.4235.23148146.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
1640.501.30%21.00Bán6.368M1890.587B6.05271.1862943.00Tài chính
5020 JX HOLDINGS INC.
544.10—%1.100K1825.752B4.96109.1139784.00Năng lượng
5020 JXTG HOLDINGS INC
540.90-0.55%-3.00Bán21.505M1825.752B4.96109.1139784.00Năng lượng
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP
5700.00-1.04%-60.00Bán381.200K1769.768B11.93477.9761152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5401 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION
1960.00—%1001757.244B6.49306.6493557.00Vật liệu cơ bản
5401 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP
1991.000.43%8.50Mua1.869M1757.244B6.49306.6493557.00Vật liệu cơ bản
5401 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORP
1957.00—%2001757.244B6.49306.6493557.00Vật liệu cơ bản
9613 NTT DATA CORP
1222.00-1.77%-22.00Bán2.898M1713.854B20.9958.23118006.00Công nghệ
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất