Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Nhật

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
7203 TOYOTA MOTOR CORP
6502.000.05%3.00Bán3.268M18416.519B10.10649.43369124.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7203 TOYOTA MOTOR CORPORATION
6523.000.90%58.00Bán50018416.519B10.10649.43369124.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
9984 SOFTBANK GROUP CORP
10295.002.03%205.00Bán5.886M10849.215B8.201264.4574952.00Dịch vụ Viễn thông
9432 NIPPON TEL & TEL CORP
4897.00-0.18%-9.00Sức mua mạnh3.770M9389.492B11.16438.91282533.00Dịch vụ Viễn thông
9437 NTT DOCOMO INC
2536.00-0.29%-7.50Mua5.081M8458.146B13.65185.8027464.00Dịch vụ Viễn thông
6861 KEYENCE CORP
62780.000.19%120.00Bán345.200K7612.962B33.661864.916602.00Công nghiệp
9434 SOFTBANK CORP.
1438.500.63%9.00Mua8.516M6886.308B16.0489.9923172.00Dịch vụ Viễn thông
6758 SONY CORP
5360.00-0.11%-6.00Bán8.565M6704.141B7.58722.68117300.00Công nghệ
9983 FAST RETAILING CO LTD
65540.00-0.79%-520.00Mua610.600K6688.418B40.671614.1852839.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC.
510.902.12%10.60Sức bán mạnh1.200K6528.424B7.6066.69119025.00Tài chính
8306 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
505.200.00%0.00Sức bán mạnh39.935M6528.424B7.6066.69119025.00Tài chính
9433 KDDI CORPORATION
2779.501.65%45.00Mua6.426M6043.800B10.74258.8038826.00Dịch vụ Viễn thông
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
4065.00-4.35%-185.00Bán2005981.243B22.38172.9427230.00Chăm sóc sức khỏe
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3847.00-0.65%-25.00Bán4.394M5981.243B22.38172.9427230.00Chăm sóc sức khỏe
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
3839.00-0.52%-20.00Bán1005981.243B22.38172.9427230.00Chăm sóc sức khỏe
4502 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
3875.00-0.64%-25.00Bán8.000K5981.243B22.38172.9427230.00Chăm sóc sức khỏe
6098 RECRUIT HOLDINGS CO LTD
3548.00-0.17%-6.00Mua3.534M5927.941B34.08104.3140152.00Công nghiệp
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC.
3870.000.57%22.00Bán7005324.216B7.34519.7773859.00Tài chính
8316 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC
3815.00-0.13%-5.00Sức bán mạnh4.100M5324.216B7.34519.7773859.00Tài chính
7182 JAPAN POST BANK CO LTD
1128.00-1.31%-15.00Bán3.466M5076.000B15.8971.0113297.00Tài chính
7267 HONDA MOTOR CO
2790.00-0.59%-16.50Sức bán mạnh3.944M4909.176B8.07345.63215638.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6178 JAPAN POST HLDGS CO LTD
1208.000.17%2.00Bán5.113M4884.190B10.19118.57253110.00Tài chính
7974 NINTENDO CO LTD
39080.001.16%450.00Mua1.589M4655.395B24.191615.295501.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8058 MITSUBISHI CORPORATION
2885.000.77%22.00Bán3004524.472B7.67372.4077476.00Công nghiệp
8058 MITSUBISHI CORP
2851.000.42%12.00Sức bán mạnh5.300M4524.472B7.67372.4077476.00Công nghiệp
2914 JAPAN TOBACCO INC
2539.000.57%14.50Bán4.628M4503.503B11.29224.9063968.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY CO
22850.001.49%335.00Bán386.900K4480.358B10.202239.1028867.00Công nghiệp
9022 CENTRAL JAPAN RAILWAY COMPANY
23115.005.07%1115.00Mua1004480.358B10.202239.1028867.00Công nghiệp
4661 ORIENTAL LAND CO
13510.000.00%0.00Sức mua mạnh565.900K4441.837B50.58274.655825.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4452 KAO CORP
8916.000.35%31.00Mua1.299M4339.165B28.54312.5533664.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
8686 AFLAC INC
5670.00-1.05%-60.00Mua8504248.619B12.68452.2811390.00Tài chính
7751 CANON INC.
3235.006.52%198.00Mua2004109.325B14.66210.18195056.00Công nghệ
7751 CANON INC
3081.00-3.48%-111.00Bán5.730M4109.325B14.66210.18195056.00Công nghệ
7751 CANON INC
3185.006.88%205.00Bán1004109.325B14.66210.18195056.00Công nghệ
7751 CANON INC
3165.002.10%65.00Bán1004109.325B14.66210.18195056.00Công nghệ
6594 NIDEC CORPORATION
13800.00-2.58%-365.00Bán1.245M4061.256B36.72375.83107554.00Công nghiệp
6367 DAIKIN INDUSTRIES
13850.000.07%10.00Mua603.900K4051.239B21.44646.3970263.00Công nghiệp
9020 EAST JAPAN RAILWAY CO
10450.000.58%60.00Sức mua mạnh745.100K3983.128B13.52773.2073193.00Công nghiệp
8411 MIZUHO FINANCIAL GROUP
157.000.13%0.20Bán82.786M3981.290B41.263.8161064.00Tài chính
4519 CHUGAI PHARMACEUTICAL CO
7190.00-0.69%-50.00Mua753.200K3935.214B39.55182.097432.00Chăm sóc sức khỏe
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO. LTD.
9490.00-0.73%-70.00Mua1003885.454B12.84725.8120155.00Vật liệu cơ bản
4063 SHIN-ETSU CHEMICAL CO
9322.00-0.24%-22.00Bán1.010M3885.454B12.84725.8120155.00Vật liệu cơ bản
8766 TOKIO MARINE HOLDINGS INC
5490.000.31%17.00Mua1.555M3878.997B14.35382.8641272.00Tài chính
4568 DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED
5570.00-0.98%-55.00Mua1.043M3608.729B38.71144.2014446.00Chăm sóc sức khỏe
6954 FANUC CORPORATION
18450.00-0.99%-185.00Bán1.278M3576.168B23.20795.337163.00Công nghiệp
6501 HITACHI LTD.
3701.00-1.57%-59.00Mua2003497.536B15.12239.91307275.00Công nghiệp
6501 HITACHI
3622.000.64%23.00Bán3.319M3497.536B15.12239.91307275.00Công nghiệp
3382 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
3796.000.58%22.00Bán3.034M3357.822B16.55229.5056606.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
4911 SHISEIDO COMPANY LIMITED
8309.00-1.51%-127.00Mua1.694M3318.548B50.30165.3638640.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6902 DENSO CORP
4280.00-0.30%-13.00Sức bán mạnh1.609M3316.458B13.11326.49168813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6902 DENSO CORPORATION
4329.00-0.60%-26.00Bán1003316.458B13.11326.49168813.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8001 ITOCHU CORP
2008.500.42%8.50Mua5.784M3055.616B6.20323.92102086.00Công nghiệp
5108 BRIDGESTONE CORP
4100.00-5.20%-225.00Bán1003003.218B10.64384.65143509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5108 BRIDGESTONE CORPORATION
4102.00-3.66%-156.00Sức bán mạnh1003003.218B10.64384.65143509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5108 BRIDGESTONE CORP
4087.00-0.24%-10.00Sức bán mạnh2.276M3003.218B10.64384.65143509.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
7741 HOYA CORP
7752.00-0.17%-13.00Mua1.262M2945.509B24.15321.5537812.00Chăm sóc sức khỏe
6503 MITSUBISHI ELECTRIC CORP
1371.50-0.47%-6.50Bán4.564M2941.930B12.98105.66142340.00Công nghiệp
8802 MITSUBISHI ESTATE CO
2098.500.72%15.00Mua4.858M2913.318B21.6496.978856.00Tài chính
8802 MITSUBISHI ESTATE COMPANY LIMITED
2110.0011.05%210.00Mua6002913.318B21.6496.978856.00Tài chính
7201 NISSAN MOTOR CO
740.60-0.94%-7.00Bán14.239M2897.897B9.0881.59138910.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
6981 MURATA MANUFACTURING CO
4497.000.97%43.00Bán10.404M2877.078B13.90323.4580194.00Công nghiệp
4503 ASTELLAS PHARMA
1523.000.66%10.00Bán5.816M2872.129B13.29114.9816617.00Chăm sóc sức khỏe
8031 MITSUI & CO. LTD.
1682.503.76%61.00Bán1.000K2864.346B6.92238.3342304.00Công nghiệp
8031 MITSUI & CO
1648.00-1.20%-20.00Sức bán mạnh5.062M2864.346B6.92238.3342304.00Công nghiệp
8031 MITSUI & CO
1700.003.03%50.00Bán1.800K2864.346B6.92238.3342304.00Công nghiệp
4901 FUJIFILM HOLDINGS CORPORATION
5317.00-1.59%-86.00Mua1.148M2736.265B16.30327.2777739.00Công nghệ
8801 MITSUI FUDOSAN
2687.000.73%19.50Mua2.524M2639.272B15.69171.3718625.00Tài chính
6273 SMC CORP
36790.001.91%690.00Bán255.600K2472.995B18.931943.3619680.00Công nghiệp
6971 KYOCERA CORP
6751.00-0.98%-67.00Bán1.500M2442.199B23.73284.7175940.00Công nghiệp
7269 SUZUKI MOTOR CORP
5276.003.21%164.00Mua3.110M2433.993B13.44399.5265179.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8035 TOKYO ELECTRON
14540.00-2.48%-370.00Bán1.872M2383.955B9.651513.5911946.00Công nghệ
4543 TERUMO CORP
3139.000.51%16.00Bán1.880M2327.298B29.90108.5423319.00Chăm sóc sức khỏe
6301 KOMATSU
2407.00-0.31%-7.50Bán4.763M2271.989B8.87271.8159632.00Công nghiệp
2502 ASAHI GROUP HLDGS
4939.00-0.82%-41.00Mua1.286M2262.452B14.93330.7528055.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
1925 DAIWA HOUSE INDUSTRY CO
3350.000.87%29.00Mua2.349M2223.734B9.38357.2542460.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
4578 OTSUKA HLDGS CO LTD
3897.000.70%27.00Bán1.172M2111.583B27.36145.6432935.00Chăm sóc sức khỏe
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2363.001.39%32.50Bán2.292M2074.706B28.1783.8930464.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
2503 KIRIN HOLDINGS COMPANY LIMITED
2230.00-13.90%-360.00Sức bán mạnh1002074.706B28.1783.8930464.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
9735 SECOM CO
9433.000.34%32.00Sức mua mạnh421.300K2058.850B22.38421.5654648.00Công nghiệp
6752 PANASONIC CORPORATION
889.00-0.79%-7.10Sức bán mạnh1002053.437B7.23121.83274143.00Công nghệ
6752 PANASONIC CORP
880.40-1.81%-16.20Sức bán mạnh7.709M2053.437B7.23121.83274143.00Công nghệ
8725 MS&AD INS GP HLDGS
3448.000.26%9.00Mua1.307M2012.638B10.50328.4141733.00Tài chính
8113 UNICHARM CORP
3374.00-0.74%-25.00Bán1.023M2007.943B34.04100.3816207.00Hàng tiêu dùng Không theo Chu kỳ
6326 KUBOTA CORP
1616.000.28%4.50Bán2.122M1991.101B13.64118.4940202.00Công nghiệp
8591 ORIX CORPORATION
1549.500.52%8.00Bán3.684M1986.126B6.70231.5331890.00Tài chính
7270 SUBARU CORPORATION
2581.500.33%8.50Bán2.871M1979.394B13.39192.7833544.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
8053 SUMITOMO CORP
1580.00-0.78%-12.50Bán3.541M1973.285B6.16256.7073016.00Công nghiệp
8053 SUMITOMO CORP
1620.003.05%48.00Bán1.500K1973.285B6.16256.7073016.00Công nghiệp
8830 SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO
4157.000.22%9.00Bán1.194M1970.169B15.06276.0212934.00Tài chính
4507 SHIONOGI & CO
6216.00-2.48%-158.00Sức bán mạnh1.398M1934.963B14.76424.545120.00Chăm sóc sức khỏe
4523 EISAI CO
6606.000.02%1.00Theo dõi930.000K1892.756B29.88221.3310456.00Chăm sóc sức khỏe
9613 NTT DATA CORP
1334.000.76%10.00Mua3.101M1870.934B19.9866.75118006.00Công nghệ
6502 TOSHIBA CORPORATION
3665.004.27%150.00Mua1001867.364B-48.07141256.00Công nghiệp
6502 TOSHIBA CORP
3450.00-1.43%-50.00Bán3.015M1867.364B-48.07141256.00Công nghiệp
8750 DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
1605.00-0.25%-4.00Mua4.604M1838.620B8.26194.5662943.00Tài chính
7733 OLYMPUS CORPORATION
1309.001.16%15.00Mua2.878M1787.679B219.795.9635933.00Chăm sóc sức khỏe
6201 TOYOTA INDUSTRIES CORP
5540.00-0.54%-30.00Bán394.400K1720.088B11.26491.9661152.00Hàng tiêu dùng theo Chu kỳ
5401 NIPPON STEEL CORPORATION
1882.00-8.15%-167.00Sức bán mạnh1001706.650B6.58281.7793557.00Vật liệu cơ bản
5401 NIPPON STEEL CORPORATION
1854.000.73%13.50Bán2.939M1706.650B6.58281.7793557.00Vật liệu cơ bản
5401 NIPPON STEEL CORPORATION
1801.00-2.81%-52.00Bán1001706.650B6.58281.7793557.00Vật liệu cơ bản
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất