AUTOMOTIVE PROPERTIES REIT

APR.UN TSX
APR.UN
AUTOMOTIVE PROPERTIES REIT TSX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

APR.UN financial statements

Tóm tắt tài chính của AUTOMOTIVE PROPERTIES REIT với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của APR.UN là 628.662M. EPS TTM của công ty là 1.64, lợi tức cổ tức là 6.27%, và P/E là 7.92.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền