Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Canada

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.30-0.16%-0.04Bán6.050K154.299B2.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.85-0.20%-0.05Bán8.428K154.299B2.858.7885000.00Tài chính
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
20.11-0.10%-0.02Bán14.370K154.299B2.308.7885000.00Tài chính
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
17.60-0.23%-0.04Bán25.502K154.299B2.028.7885000.00Tài chính
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.330.00%0.00Sức mua mạnh3.712K154.299B2.898.7885000.00Tài chính
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
18.96-0.52%-0.10Bán5.700K154.299B2.188.7885000.00Tài chính
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.950.20%0.05Sức mua mạnh5.000K154.299B2.858.7885000.00Tài chính
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.910.23%0.06Mua6.496K154.299B2.958.7885000.00Tài chính
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.31-0.04%-0.01Bán1.100K154.299B2.898.7885000.00Tài chính
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.350.28%0.07Sức mua mạnh1.692K154.299B2.898.7885000.00Tài chính
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.290.00%0.00Mua700154.299B2.898.7885000.00Tài chính
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
17.74-0.34%-0.06Bán6.531K154.299B2.038.7885000.00Tài chính
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
19.55-0.96%-0.19Bán1.100K154.299B2.268.7885000.00Tài chính
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.800.00%0.00Mua1.800K154.299B2.838.7885000.00Tài chính
RY ROYAL BANK OF CANADA
107.85-0.42%-0.45Mua4.046M154.299B12.388.7885000.00Tài chính
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
17.53-0.23%-0.04Mua10.980K136.481B2.816.26Tài chính
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
19.75-0.30%-0.06Mua7.025K136.481B3.176.26Tài chính
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
20.05-0.20%-0.04Bán2.565K136.481B3.226.26Tài chính
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
24.78-0.04%-0.01Sức mua mạnh6.600K136.481B3.976.26Tài chính
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
21.04-0.28%-0.06Bán6.800K136.481B3.386.26Tài chính
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
17.35-0.52%-0.09Bán8.766K136.481B2.796.26Tài chính
TD TORONTO-DOMINION BANK
75.300.01%0.01Mua2.900M136.481B12.056.26Tài chính
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
19.78-0.25%-0.05Bán12.200K136.481B3.176.26Tài chính
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
23.87-0.75%-0.18Bán55.600K136.481B3.856.26Tài chính
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
19.930.15%0.03Mua694136.481B3.186.26Tài chính
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
17.68-0.23%-0.04Bán1.350K136.481B2.846.26Tài chính
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.62-0.23%-0.06Mua9.372K136.481B4.116.26Tài chính
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
24.80-0.16%-0.04Bán3.501K111.195B9.462.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
17.91-0.28%-0.05Theo dõi10.250K111.195B6.842.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
15.10-0.40%-0.06Bán13.000K111.195B5.772.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
16.49-0.06%-0.01Bán1.600K111.195B6.282.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
16.23-0.06%-0.01Bán6.500K111.195B6.192.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
20.350.99%0.20Mua2.300K111.195B10.172.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB ENBRIDGE INC
54.94-1.95%-1.09Mua9.854M111.195B21.342.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
16.57-0.18%-0.03Bán11.728K111.195B6.322.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
21.820.23%0.05Mua12.250K111.195B10.992.6411300.00
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
24.20-0.94%-0.23Bán12.900K111.195B9.312.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
20.250.55%0.11Mua875111.195B10.172.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
16.10-0.62%-0.10Bán5.693K111.195B6.172.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
16.300.37%0.06Bán4.975K111.195B6.192.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
20.001.21%0.24Mua28.100K111.195B9.982.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
25.65-0.35%-0.09Sức bán mạnh6.635K111.195B9.802.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
16.04-0.50%-0.08Bán3.100K111.195B6.142.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
14.86-0.47%-0.07Bán11.720K111.195B5.692.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
15.200.00%0.00Bán1.000K111.195B5.792.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
15.40-0.26%-0.04Bán5.700K111.195B5.882.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
16.90-0.29%-0.05Mua33.970K111.195B6.462.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
16.35-0.30%-0.05Bán3.300K111.195B6.252.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
15.93-0.06%-0.01Bán11.700K111.195B6.072.6411300.00Dịch vụ Công nghiệp
CNU CNOOC LIMITED
210.00-0.84%-1.78Bán10091.785B8.5924.6618312.00Năng lượng Mỏ
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
20.120.35%0.07Bán18.360K90.748B3.016.72101813.00Tài chính
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
74.62-0.15%-0.11Mua2.490M90.748B11.236.72101813.00Tài chính
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.86-0.12%-0.03Mua1.800K90.748B3.746.72101813.00Tài chính
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.700.00%0.00Sức mua mạnh9.400K90.748B3.866.72101813.00Tài chính
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
26.02-0.04%-0.01Mua1.700K90.748B3.916.72101813.00Tài chính
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
24.530.08%0.02Mua20090.748B3.686.72101813.00Tài chính
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
24.500.00%0.00Sức mua mạnh50090.748B3.686.72101813.00Tài chính
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.89-0.08%-0.02Sức mua mạnh7.900K90.748B3.896.72101813.00Tài chính
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
14.981.90%0.28Mua10090.168B4.273.62Tài chính
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
11.500.35%0.04Bán1.700K90.168B3.333.62Tài chính
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
18.50-0.27%-0.05Bán2.075K90.168B5.393.62Tài chính
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
18.21-0.71%-0.13Bán2.886K90.168B5.333.62Tài chính
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
25.53-0.27%-0.07Bán15.660K90.168B7.443.62Tài chính
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
22.910.04%0.01Mua70090.168B6.663.62Tài chính
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.600.00%0.00Mua3.379K90.168B7.443.62Tài chính
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
15.50-1.59%-0.25Bán4.731K90.168B4.583.62Tài chính
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
19.26-0.41%-0.08Bán2.350K90.168B5.623.62Tài chính
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
89.52-0.61%-0.55Mua1.398M90.168B26.193.62Tài chính
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
22.71-0.04%-0.01Mua4.500K90.168B6.613.62Tài chính
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
13.38-0.59%-0.08Bán10090.168B3.913.62Tài chính
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
15.59-0.38%-0.06Bán1.200K90.168B4.553.62Tài chính
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
11.540.52%0.06Bán2.125K90.168B3.343.62Tài chính
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
15.58-0.83%-0.13Bán50090.168B4.573.62Tài chính
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
15.75-3.02%-0.49Bán5.700K90.168B4.723.62Tài chính
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
16.83-0.77%-0.13Bán2.548K90.168B4.933.62Tài chính
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
22.710.18%0.04Mua5.200K90.168B6.593.62Tài chính
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
23.150.39%0.09Mua2.200K90.168B6.703.62Tài chính
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
11.490.26%0.03Bán30090.168B3.333.62Tài chính
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
25.26-0.39%-0.10Mua3.762K90.168B7.373.62Tài chính
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
18.24-0.05%-0.01Bán9.700K90.168B5.313.62Tài chính
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
20.07-0.30%-0.06Bán2.124K90.168B5.853.62Tài chính
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
122.75-1.41%-1.75Bán1.686M87.300B21.345.8625975.00Vận chuyển
SHOP SHOPIFY INC
709.840.80%5.66Mua569.090K82.867B-1.44Bán Lẻ
TRP.PR.F TC ENERGY CORP PREF SERIES 2
14.250.00%0.00Bán20070.481B3.324.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.J TC ENERGY CORP PREF SERIES 13
25.93-0.46%-0.12Bán2.277K70.481B6.084.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.I TC ENERGY CORP PREF SERIES 6
12.33-0.56%-0.07Sức bán mạnh4.326K70.481B2.894.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.A TC ENERGY CORP PREF SERIES 1
14.90-0.07%-0.01Mua3.900K70.481B3.484.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.G TC ENERGY CORP PREF SERIES 11
18.71-0.21%-0.04Mua1.902K70.481B4.374.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP TC ENERGY CORP.
75.060.59%0.44Mua1.694M70.481B17.414.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.C TC ENERGY CUMUL REDEEM PREF SER 5
12.34-0.32%-0.04Bán2.700K70.481B2.894.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.B TC ENERGY CORP PREF SERIES 3
11.76-0.08%-0.01Mua10070.481B2.754.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.E TC ENERGY CORP PREF SERIES 9
16.650.00%0.00Sức mua mạnh9.500K70.481B3.884.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.H TC ENERGY CORP PREF SERIES 4
11.56-0.69%-0.08Bán10070.481B2.724.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.K TC ENERGY CORP PREF SERIES 15
25.56-0.74%-0.19Mua4.878K70.481B6.014.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.D TC ENERGY CORP PREF SERIES 7
16.81-0.06%-0.01Mua8.301K70.481B3.924.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
25.000.12%0.03Mua2.385K64.754B2.888.6845513.00Tài chính
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
17.70-0.28%-0.05Sức bán mạnh10.868K64.754B2.058.6845513.00Tài chính
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
19.06-0.31%-0.06Bán5.600K64.754B2.218.6845513.00Tài chính
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
22.270.23%0.05Bán2.400K64.754B2.578.6845513.00Tài chính
BMO.PR.F BMO PREF SHARES SERIES 46
24.65-0.36%-0.09Bán6.200K64.754B2.868.6845513.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất