Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Canada

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
SHOP SHOPIFY INC
1402.41-0.73%-10.38Mua149.747K165.654B-1.655000.00Bán Lẻ
SHOP SHOPIFY INC
1401.18-0.87%-12.33Mua2.400K165.654B-1.655000.00Bán Lẻ
RY ROYAL BANK OF CANADA
93.151.97%1.80Mua75.510K129.887B11.707.8385000.00Tài chính
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
16.20-0.43%-0.07Bán2.380K129.887B2.087.8385000.00Tài chính
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.290.04%0.01Mua5.065K129.887B3.247.8385000.00Tài chính
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
24.600.20%0.05Mua200129.887B3.157.8385000.00Tài chính
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.300.04%0.01Mua6.338K129.887B3.247.8385000.00Tài chính
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
15.27-0.20%-0.03Bán1.900K129.887B1.967.8385000.00Tài chính
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
15.65-0.32%-0.05Bán1.700K129.887B2.017.8385000.00Tài chính
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
15.15-0.33%-0.05Bán5.800K129.887B1.957.8385000.00Tài chính
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.211.09%0.26Mua2.000K129.887B3.077.8385000.00Tài chính
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
15.26-0.33%-0.05Bán7.225K129.887B1.967.8385000.00Tài chính
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
17.34-0.57%-0.10Bán6.706K129.887B2.237.8385000.00Tài chính
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.170.29%0.07Mua4.100K129.887B3.097.8385000.00Tài chính
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.27-0.08%-0.02Mua2.965K129.887B3.247.8385000.00Tài chính
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
15.650.13%0.02Bán8.500K129.887B2.007.8385000.00Tài chính
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.10-0.50%-0.12Mua1.288K129.887B3.107.8385000.00Tài chính
RY ROYAL BANK OF CANADA
93.081.98%1.81Mua5.998M129.887B11.697.8385000.00Tài chính
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
24.540.00%0.00Mua14.900K129.887B3.147.8385000.00Tài chính
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
15.15-0.92%-0.14Bán50.137K129.887B1.967.8385000.00Tài chính
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.290.36%0.09Mua100129.887B3.237.8385000.00Tài chính
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
24.150.21%0.05Mua200129.887B3.097.8385000.00Tài chính
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.15-0.49%-0.12Mua100129.887B3.117.8385000.00Tài chính
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
17.35-0.63%-0.11Bán500129.887B2.247.8385000.00Tài chính
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.310.04%0.01Mua400129.887B3.247.8385000.00Tài chính
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
16.26-0.25%-0.04Bán1.200K129.887B2.097.8385000.00Tài chính
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.27-0.24%-0.06Mua500129.887B3.257.8385000.00Tài chính
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.290.08%0.02Mua3.000K129.887B3.247.8385000.00Tài chính
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.27-0.20%-0.05Mua3.312K129.887B3.247.8385000.00Tài chính
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.291.63%0.39Mua12.900K129.887B3.067.8385000.00Tài chính
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.300.08%0.02Mua100129.887B3.247.8385000.00Tài chính
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.28-0.08%-0.02Mua900129.887B3.247.8385000.00Tài chính
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
22.80-0.91%-0.21Bán4.339K105.908B4.045.70Tài chính
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
16.53-1.61%-0.27Bán890105.908B2.955.70Tài chính
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
15.310.00%0.00Bán8.800K105.908B2.695.70Tài chính
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
20.34-0.54%-0.11Bán300105.908B3.595.70Tài chính
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
16.61-1.66%-0.28Mua200105.908B2.975.70Tài chính
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
14.96-0.73%-0.11Bán4.500K105.908B2.655.70Tài chính
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
23.490.51%0.12Mua3.900K105.908B4.115.70Tài chính
TD TORONTO-DOMINION BANK
59.922.01%1.18Bán7.249M105.908B10.325.70Tài chính
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
20.30-0.25%-0.05Bán26.560K105.908B3.585.70Tài chính
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
14.90-2.36%-0.36Bán1.500K105.908B2.685.70Tài chính
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
17.25-1.15%-0.20Bán1.837K105.908B3.075.70Tài chính
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
16.87-1.35%-0.23Bán300105.908B3.005.70Tài chính
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
16.01-1.96%-0.32Bán1.600K105.908B2.875.70Tài chính
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
15.090.07%0.01Bán3.315K105.908B2.655.70Tài chính
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
22.05-0.59%-0.13Mua100105.908B3.905.70Tài chính
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
21.52-0.14%-0.03Bán25.300K105.908B3.795.70Tài chính
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
16.010.13%0.02Bán4.346K105.908B2.815.70Tài chính
TD TORONTO-DOMINION BANK
59.982.02%1.19Bán124.468K105.908B10.335.70Tài chính
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
17.30-0.52%-0.09Bán500105.908B3.065.70Tài chính
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
18.08-0.60%-0.11Bán3.200K105.908B3.205.70Tài chính
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
18.13-2.58%-0.48Bán300105.908B3.275.70Tài chính
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
16.87-0.94%-0.16Bán8.525K105.908B2.995.70Tài chính
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
15.310.07%0.01Bán200105.908B2.695.70Tài chính
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
14.99-0.66%-0.10Bán100105.908B2.655.70Tài chính
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
121.910.85%1.03Sức mua mạnh17.239K85.737B19.596.1925975.00Vận chuyển
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
121.880.90%1.09Sức mua mạnh855.915K85.737B19.586.1925975.00Vận chuyển
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
13.101.31%0.17Bán1.300K81.409B13.180.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
12.33-0.16%-0.02Sức bán mạnh13.155K81.409B12.590.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
11.64-1.19%-0.14Bán32.255K81.409B12.010.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
16.200.00%0.00Mua10081.409B22.440.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
11.53-0.09%-0.01Sức bán mạnh33.278K81.409B11.760.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
11.980.59%0.07Bán38.395K81.409B12.140.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
11.33-1.05%-0.12Sức bán mạnh2.200K81.409B11.670.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB ENBRIDGE INC
40.15-0.12%-0.05Bán8.425M81.409B40.980.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
11.96-0.33%-0.04Bán1.700K81.409B12.230.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
12.95-0.38%-0.05Bán90081.409B13.250.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
12.200.08%0.01Bán5.500K81.409B12.430.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
12.190.16%0.02Bán90081.409B12.410.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
11.64-6.43%-0.80Bán8.800K81.409B12.680.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
12.460.40%0.05Bán20081.409B12.650.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
12.40-0.88%-0.11Sức bán mạnh1.300K81.409B12.750.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
11.42-0.26%-0.03Sức bán mạnh50081.409B11.670.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
13.080.62%0.08Bán8.200K81.409B13.250.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
14.40-1.57%-0.23Sức bán mạnh2.400K81.409B20.260.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
12.69-0.55%-0.07Sức bán mạnh1.933K81.409B13.010.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
10.33-1.62%-0.17Bán10081.409B10.700.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB ENBRIDGE INC
40.240.02%0.01Bán1.433M81.409B41.010.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
11.50-2.54%-0.30Bán1.000K81.409B12.030.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
12.33-0.80%-0.10Sức bán mạnh90081.409B12.670.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
14.64-1.94%-0.29Bán10081.409B20.680.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
15.95-0.25%-0.04Bán2.395K81.409B22.140.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
14.47-0.89%-0.13Bán2.200K81.409B20.220.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
10.931.58%0.17Bán7.800K81.409B10.970.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
12.190.16%0.02Bán15.800K81.409B12.410.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
16.50-0.36%-0.06Bán4.500K81.409B22.930.9911300.00
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
10.20-0.68%-0.07Sức bán mạnh22.000K81.409B10.470.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
16.50-2.37%-0.40Bán20081.409B23.410.9911300.00
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
11.50-1.29%-0.15Sức bán mạnh16.130K81.409B11.880.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
14.48-3.47%-0.52Bán10081.409B20.770.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
10.930.00%0.00Bán13.936K81.409B11.140.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
23.300.43%0.10Mua10081.409B23.650.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
12.200.08%0.01Bán8.686K81.409B12.430.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
10.650.47%0.05Sức bán mạnh53.730K81.409B10.810.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
21.000.00%0.00Sức bán mạnh2.260K81.409B21.410.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
21.020.19%0.04Bán30081.409B21.390.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
10.62-0.84%-0.09Sức bán mạnh10.500K81.409B10.920.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
23.260.17%0.04Mua30.500K81.409B23.670.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
11.530.00%0.00Sức bán mạnh2.700K81.409B11.750.9911300.00Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất