Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Canada

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.290.04%0.01Bán2.285K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
19.050.61%0.12Mua31.161K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.31-0.16%-0.04Bán4.950K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.30-0.04%-0.01Mua1.245K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
16.940.12%0.02Bán7.569K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.30-0.16%-0.04Bán1.500K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
18.400.33%0.06Mua45.200K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
16.870.06%0.01Bán122.049K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.580.08%0.02Mua556149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
25.80-0.19%-0.05Mua46.816K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
25.000.20%0.05Theo dõi1.400K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY ROYAL BANK OF CANADA
103.97-0.46%-0.48Bán1.928M149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.59-0.49%-0.12Bán300149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
18.610.05%0.01Bán26.112K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.30-0.12%-0.03Bán1.900K149.435B11.908.7885000.00Tài chính
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
19.150.52%0.10Mua17.279K132.094B11.656.26Tài chính
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
19.120.63%0.12Bán131.433K132.094B11.656.26Tài chính
TD TORONTO-DOMINION BANK
72.970.12%0.09Bán2.865M132.094B11.656.26Tài chính
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
23.700.25%0.06Bán4.304K132.094B11.656.26Tài chính
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
16.80-1.18%-0.20Sức bán mạnh12.599K132.094B11.656.26Tài chính
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
19.601.03%0.20Mua8.654K132.094B11.656.26Tài chính
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
20.550.44%0.09Sức bán mạnh36.250K132.094B11.656.26Tài chính
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
24.600.74%0.18Mua9.575K132.094B11.656.26Tài chính
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
16.800.00%0.00Bán22.059K132.094B11.656.26Tài chính
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
16.800.00%0.00Bán33.144K132.094B11.656.26Tài chính
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.48-0.04%-0.01Mua8.519K132.094B11.656.26Tài chính
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
19.37-0.10%-0.02Sức bán mạnh57.475K132.094B11.656.26Tài chính
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
24.921.30%0.32Sức mua mạnh13.836K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
24.460.25%0.06Mua3.105K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
15.76-0.25%-0.04Mua22.922K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
18.650.54%0.10Mua32.400K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
14.31-0.97%-0.14Sức bán mạnh38.121K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB ENBRIDGE INC
51.20-0.29%-0.15Mua5.211M103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
15.30-0.20%-0.03Sức bán mạnh31.269K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
15.520.06%0.01Mua12.152K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
16.590.00%0.00Bán21.221K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
14.12-0.14%-0.02Bán10.849K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
15.010.07%0.01Sức bán mạnh25.767K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
15.500.13%0.02Sức bán mạnh30.443K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
14.960.34%0.05Bán15.312K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
18.700.54%0.10Mua13.253K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
15.560.06%0.01Mua137.271K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
19.090.69%0.13Sức mua mạnh15.900K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
20.90-0.24%-0.05Mua8.350K103.929B18.292.8112700.00
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
25.53-0.08%-0.02Bán40.687K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
15.54-0.06%-0.01Mua162.257K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
14.60-0.82%-0.12Mua300103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
14.12-0.21%-0.03Mua54.461K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
15.63-0.51%-0.08Bán23.846K103.929B18.292.8112700.00Dịch vụ Công nghiệp
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.750.32%0.08Sức mua mạnh20091.161B11.166.72101813.00Tài chính
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.87-0.19%-0.05Mua92491.161B11.166.72101813.00Tài chính
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
18.780.97%0.18Bán73.077K91.161B11.166.72101813.00Tài chính
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
74.67-0.39%-0.29Bán1.767M91.161B11.166.72101813.00Tài chính
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
26.020.12%0.03Mua62591.161B11.166.72101813.00Tài chính
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.53-0.16%-0.04Mua99591.161B11.166.72101813.00Tài chính
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
24.30-0.04%-0.01Mua4.299K91.161B11.166.72101813.00Tài chính
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
24.510.25%0.06Mua90091.161B11.166.72101813.00Tài chính
CNU CNOOC LIMITED
192.190.19%0.37Bán12085.885B7.7024.6618312.00Năng lượng Mỏ
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
118.560.65%0.77Bán833.121K84.255B18.996.2025720.00Vận chuyển
BAM.PR.M BROOKFIELD ASSET MGMT INC, PRF A SER 17
21.950.41%0.09Mua3.200K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
11.130.09%0.01Mua33.779K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
22.13-0.32%-0.07Mua10077.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
19.650.51%0.10Bán40.770K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
11.14-0.18%-0.02Mua8.063K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
25.350.40%0.10Sức mua mạnh13.708K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
26.00-0.42%-0.11Mua2.297K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
15.371.12%0.17Mua27.700K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
21.750.55%0.12Mua8.066K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
15.500.78%0.12Mua7.900K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
15.30-0.78%-0.12Mua1.200K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
76.750.14%0.11Mua944.921K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
15.280.00%0.00Mua1.500K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
18.17-0.16%-0.03Mua13.400K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
17.86-0.78%-0.14Bán11.200K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
22.500.04%0.01Mua2.400K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
11.24-0.09%-0.01Mua12.466K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
15.89-0.19%-0.03Mua2.000K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
13.20-0.08%-0.01Bán50.835K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
19.290.78%0.15Mua21.761K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
16.710.36%0.06Mua8.485K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
18.100.28%0.05Mua5.150K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.850.00%0.00Mua3.777K77.195B14.995.11101700.00Tài chính
SU SUNCOR ENERGY INC.
42.100.24%0.10Mua2.709M64.557B13.283.1612480.00Năng lượng Mỏ
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42
20.86-0.71%-0.15Sức bán mạnh38.016K63.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26
24.080.00%0.00Mua90063.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25
24.05-0.70%-0.17Mua93563.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
25.050.00%0.00Mua3.600K63.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
16.50-0.54%-0.09Bán40.616K63.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO BANK OF MONTREAL
100.020.30%0.30Bán1.347M63.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO.PR.F BMO PREF SHARES SERIES 46
24.250.08%0.02Bán10.800K63.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
19.150.42%0.08Bán31.631K63.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
17.130.06%0.01Bán34.595K63.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
21.62-0.64%-0.14Sức bán mạnh7.106K63.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
18.650.27%0.05Bán66.770K63.744B11.498.6845513.00Tài chính
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
16.91-0.12%-0.02Bán16.336K63.744B11.498.6845513.00Tài chính
TRP.PR.J TC ENERGY CORP PREF SERIES 13
25.800.04%0.01Bán23.806K62.735B15.744.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.B TC ENERGY CORP PREF SERIES 3
11.40-1.04%-0.12Mua8.700K62.735B15.744.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.I TC ENERGY CORP PREF SERIES 6
12.261.32%0.16Mua2.515K62.735B15.744.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.C TC ENERGY CUMUL REDEEM PREF SER 5
12.04-0.17%-0.02Mua16.356K62.735B15.744.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
TRP.PR.K TC ENERGY CORP PREF SERIES 15
25.24-0.36%-0.09Bán21.800K62.735B15.744.297081.00Dịch vụ Công nghiệp
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Shows Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Trung tâm Trợ giúp Giới thiệu bạn Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất