Các công ty lớn nhất theo vốn hóa thị trường — Thị trường Chứng khoán Canada

Vốn hóa thị trường thể hiện giá trị của một công ty bằng cách nhân giá cổ phiếu với số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Các công ty được sắp xếp theo vốn hóa thị trường của họ. Bất kỳ công ty đại chúng nào có thị phần trên 10 tỷ đô la thường được coi là công ty có vốn hóa lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn thường là các công ty đầu ngành và lĩnh vực và là các công ty đã được thành lập lâu đời và có tiếng trên thị trường.

           
RY.PR.F RBC NON-CUM FIRST PREF SERIES AF
25.440.24%0.06Sức mua mạnh3.114K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.Z RBC FIRST PREF SH SERIES AZ
18.300.00%0.00Mua4.067K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.Q RBC PREF SHARES SERIES BK
26.080.04%0.01Mua2.419K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.J ROYAL BANK PREF SERIES BD
20.04-0.99%-0.20Bán15.674K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.R RBC PREF SHARES SERIES BM
26.19-0.11%-0.03Mua2.823K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.G RBC NON-CUM FIRST PR SERIES AG
25.310.00%0.00Mua1.254K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.N ROYAL BANK PREF SERIES BH
24.110.25%0.06Sức mua mạnh8.595K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.O RBC PREF SHARES SERIES BI
24.10-0.41%-0.10Mua726149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.S RBC PREF SHARES SERIES BO
21.12-1.22%-0.26Bán33.176K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.A ROYAL BANK OF CANADA, PRF SERIES AA
25.340.12%0.03Mua3.507K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.C ROYAL BANK OF CAN. FIRST PREF. SERIES AC
25.350.16%0.04Mua3.266K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY ROYAL BANK OF CANADA
104.420.16%0.17Mua1.691M149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.H ROYAL BANK OF CANADA PRF SERIES BB
18.42-0.43%-0.08Mua29.612K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.M ROYAL BANK PREF SERIES BF
19.58-0.86%-0.17Mua1.065K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.P RBC PREF SHARES SERIES BJ
25.500.20%0.05Mua2.732K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.W RBC PREF SHARES SERIES W
25.13-0.04%-0.01Mua1.829K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
RY.PR.E RBC NON-CUM FIRST PR SHS. SERIES AE
25.310.00%0.00Mua1.500K149.695B12.108.6782197.00Tài chính
TD.PF.K TD BANK PREF SERIES 20
20.45-0.97%-0.20Bán67.587K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.H TD BANK PREF SERIES 14
25.35-0.12%-0.03Bán37.681K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.M TD BANK PREF SERIES 24
25.000.00%0.00Sức mua mạnh33.475K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.I TD BANK PREF SERIES 16
21.90-1.57%-0.35Bán7.753K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD TORONTO-DOMINION BANK
76.710.20%0.15Mua2.698M140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.G TD BANK PREF SERIES 12
25.80-0.19%-0.05Bán178.653K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.D TD BANK PREF SERIES 7
20.26-0.39%-0.08Bán25.633K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.E TD BANK PREF SERIES 9
20.40-0.20%-0.04Bán26.903K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.F TD BANK PREF SERIES 11
24.19-0.12%-0.03Bán3.066K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.J TD BANK PREF SERIES 18
20.93-0.76%-0.16Bán5.313K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.B TD BANK PREF SERIES 3
17.99-0.22%-0.04Mua9.009K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.C TD BANK PREF SERIES 5
17.93-0.22%-0.04Mua15.730K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.L TD BANK PREF SERIES 22
24.76-0.60%-0.15Bán9.942K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
TD.PF.A TD BANK PREF SERIES 1
17.95-0.28%-0.05Mua157.110K140.058B12.356.2184383.00Tài chính
CNU CNOOC LIMITED
224.24-0.18%-0.41Mua100100.987B10.080.2214965.00Năng lượng
ENB.PR.P ENBRIDGE INC PREF SER P
16.370.12%0.02Mua5.877K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PF.E ENBRIDGE INC PREF SERIES 13
16.390.55%0.09Mua25.276K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PF.K ENBRIDGE INC PREF SERIES 19
22.720.31%0.07Mua57.571K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.C ENBRIDGE INC PREF SERIES C
15.05-0.27%-0.04Mua61695.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.U ENBRIDGE INC PREF SH SERIES J
18.650.00%0.00Mua2.938K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PF.G ENBRIDGE INC PREF SERIES 15
16.46-0.24%-0.04Mua4.809K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.B ENBRIDGE INC CUM REDEEM PREF SER B
15.000.00%0.00Mua6.601K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.T ENBRIDGE INC PREF SER R
15.850.25%0.04Mua3.286K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB ENBRIDGE INC
47.00-0.78%-0.37Bán2.059M95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.N ENBRIDGE INC PREF SER N
18.11-1.09%-0.20Mua7.294K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.D ENBRIDGE INC PREF SER D
16.40-0.91%-0.15Mua83795.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.J ENBRIDGE INC PREF SER 7
16.650.24%0.04Mua7.754K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.F ENBRIDGE INC PREF SER F
17.01-0.29%-0.05Mua8.439K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.A ENBRIDGE PR
23.93-0.29%-0.07Bán2.742K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.Y ENBRIDGE INC CUM RED PREF SERIES 3
15.230.53%0.08Mua5.008K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PF.C ENBRIDGE INC PREF SERIES 11
16.500.00%0.00Mua14.586K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.H ENBRIDGE INC PREFERRED SER H
15.44-0.06%-0.01Bán7.913K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PF.A ENBRIDGE INC PREF SERIES 9
16.35-0.06%-0.01Mua1.395K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PR.V ENBRIDGE INC PREF SER 1
20.700.73%0.15Mua201.180K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PF.I ENBRIDGE INC PREF SERIES 17
25.00-0.28%-0.07Mua6.311K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PF.V ENBRIDGE INC PREF SERIES 5 USD
19.120.37%0.07Mua2.102K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
ENB.PF.U ENBRIDGE INC PREFERRED SER L
18.60-0.11%-0.02Theo dõi54.250K95.868B22.402.1212000.00Năng lượng
CNR CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO.
124.572.01%2.45Sức mua mạnh997.172K88.012B20.515.9827119.00Công nghiệp
BNS.PR.G BNS PREFERRED SHARES SERIES 36
26.01-0.12%-0.03Bán1.451K84.914B10.386.7799678.00Tài chính
BNS.PR.I BNS PREFERRED SHARES SERIES 40
20.51-1.44%-0.30Bán18.352K84.914B10.386.7799678.00Tài chính
BNS.PR.Z BNS PREFERRED SERIES 32
24.020.00%0.00Mua4.860K84.914B10.386.7799678.00Tài chính
BNS BANK OF NOVA SCOTIA
69.42-0.10%-0.07Bán1.494M84.914B10.386.7799678.00Tài chính
BNS.PR.H BNS PREFERRED SHARES SERIES 38
25.38-0.20%-0.05Sức bán mạnh10.040K84.914B10.386.7799678.00Tài chính
BNS.PR.Y BANK OF NOVA SCOTIA 5 YR PREF SER 30
24.300.00%0.00Bán2.166K84.914B10.386.7799678.00Tài chính
BNS.PR.F BNS PREFERRED SHARES SERIES 33
24.26-0.33%-0.08Mua1.100K84.914B10.386.7799678.00Tài chính
BNS.PR.E BNS PREFERRED SHARES SERIES 34
25.78-0.04%-0.01Bán3.473K84.914B10.386.7799678.00Tài chính
BNS.PR.D BNS PREFERRED SHARES SERIES 31
24.420.00%0.00Bán2.100K84.914B10.386.7799678.00Tài chính
SU SUNCOR ENERGY INC.
41.27-1.74%-0.73Bán2.148M65.981B17.082.4712480.00Năng lượng
BMO.PR.B BMO PREF SHARES SERIES 38
25.710.04%0.01Mua10.558K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.Y BANK OF MONTREAL PREF SERIES 33
19.73-0.10%-0.02Bán80163.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.Q BANK OF MONTREAL B PREF SH SER 25
23.50-0.30%-0.07Bán4.700K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.S BMO CL B PREF SHARES SER 27
18.41-2.33%-0.44Bán40.482K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO BANK OF MONTREAL
99.43-0.03%-0.03Bán765.197K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.A BMO PREF SHARES SERIES 26
23.90-1.24%-0.30Bán1.400K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.D BMO PREF SHARES SERIES 42
21.75-1.14%-0.25Bán48.204K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.E BMO PREF SHARES SERIES 44
21.17-0.94%-0.20Bán33.612K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.W BMO CL B PREF SHARES SER 31
17.750.00%0.00Mua22.029K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.F BMO PREF SHARES SERIES 46
25.120.04%0.01Mua4.884K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.C BMO PREF SHARES SERIES 40
22.63-0.70%-0.16Bán6.780K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.T BMO NON CUM CL B PRF SHARE SERIES 29
17.90-0.06%-0.01Mua71.800K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BMO.PR.Z BANK OF MONTREAL PREF SERIES 35
25.030.12%0.03Mua3.600K63.538B10.579.4545454.00Tài chính
BAM.PR.S BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 25
15.240.33%0.05Theo dõi44761.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PF.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 34
17.62-1.01%-0.18Bán10.800K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PR.X BROOKFIELD AM PREF SER 28
13.10-1.36%-0.18Mua7.353K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PF.D BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 37
21.100.48%0.10Mua4.186K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PR.Z BROOKFIELD ASSET MGMT INC PR SER 30
18.75-0.74%-0.14Bán4.353K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PR.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 4
11.30-0.44%-0.05Mua8.900K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PR.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR SER 9
14.60-2.01%-0.30Bán3.400K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PF.C BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 36
20.750.10%0.02Mua9.236K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PF.F BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 40
18.27-1.24%-0.23Mua3.614K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PF.G BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 42
17.59-2.11%-0.38Bán2.809K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PF.J BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 48
24.02-0.54%-0.13Mua1.029K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PF.I BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 46
24.900.73%0.18Mua4.864K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PR.E BROOKFIELD ASSET MGMT INC. PR. SER 8
15.89-0.06%-0.01Bán2.100K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PF.A BROOKFIELD ASSET MGMT INC PREF SER 32
19.23-0.88%-0.17Bán5.547K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PF.H BROOKFIELD ASSET MGT INC PREF SER 44
25.510.79%0.20Sức bán mạnh2.404K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PR.N BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SHS SER 18
20.440.15%0.03Mua1.843K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PR.B BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 2
11.25-0.71%-0.08Theo dõi6.910K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PF.E BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SERIES 38
16.60-1.43%-0.24Mua12.086K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.A BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT INC. CL.A LV
63.68-0.73%-0.47Mua501.959K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PR.K BROOKFIELD ASSET MGMT INC., PR. SER 13
11.200.00%0.00Mua2.600K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PR.T BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 26
15.38-0.58%-0.09Mua4.150K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
BAM.PR.R BROOKFIELD ASSET MGMT PREF SER 24
15.300.00%0.00Mua3.121K61.287B15.454.35100000.00Tài chính
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất