DREAM INDUSTRIAL REIT

DIR.UN TSX
DIR.UN
DREAM INDUSTRIAL REIT TSX
 
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E
Thu nhập sắp tới
Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu
Vốn hóa Thị trường
Tỷ suất Cổ tức
P/E

DIR.UN financial statements

Tóm tắt tài chính của DREAM INDUSTRIAL REIT với tất cả các con số chính

Vốn hóa thị trường hiện tại của DIR.UN là 3.79B. EPS TTM của công ty là 2.20, lợi tức cổ tức là 4.22%, và P/E là 7.62.

Thu nhập
Tiếp theo:
Thống kê Thu nhập
Bảng cân đối
Dòng tiền