TD ACTIVE US HIGH YIELD BD ETF UNITTD ACTIVE US HIGH YIELD BD ETF UNITTD ACTIVE US HIGH YIELD BD ETF UNIT

TD ACTIVE US HIGH YIELD BD ETF UNIT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪155.86 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪148.01 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.78%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.4%

Giới thiệu về TD ACTIVE US HIGH YIELD BD ETF UNIT

Bên phát hành
The Toronto-Dominion Bank
Thương hiệu
TD
Tỷ lệ chi phí
0.62%
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 11, 2019
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
ISIN
CA87241U1093

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Lợi suất cao
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Cổ phiếu2.11%
Dịch vụ Công nghiệp2.09%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác97.89%
Công ty97.38%
Hỗn hợp1.83%
Tiền mặt−1.33%
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh