Trái phiếu chính phủ Đức 10 nămTrái phiếu chính phủ Đức 10 nămTrái phiếu chính phủ Đức 10 năm

Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các kỳ hạn chính

Phiếu giảm giá
2.00%
Ngày đáo hạn
Thời gian đáo hạn
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Biểu thị dưới dạng hình ảnh lãi suất đối với khoản nợ trong một dãy các ngày đáo hạn.

Các mã liên quan

DE10
Trái phiếu Chính phủ Đức 10 năm
DE10
DE02
Germany 2Y
DE02
DE02Y
Germany 2Y yield
DE02Y

Các câu hỏi thường gặp

DE10Y giao dịch ở mức giá 98.53 EUR.
Bạn có thể mua DE10Y thông qua các nhà môi giới — chọn mã phù hợp với nhu cầu của bạn rồi tiếp tục. Bạn cũng có thể mua trái phiếu trực tiếp từ tổ chức phát hành.
Ngày đáo hạn là khi nợ đến hạn và tất cả tiền gốc và/hoặc tiền lãi cần phải trả cho chủ nợ. Ví dụ: ngày đáo hạn của DE10Y15 thg 2, 2034.