Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm DE10Y

DE10Y TVC
DE10Y
Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm TVC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

DE10Y Biểu đồ