Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.7520191021.002.00-0.21%-0.002.001.97Mua
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.7520201121.002.10-1.08%-0.022.132.08Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 5.7520210515.002.12-1.06%-0.022.142.10Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 5.5020230421.002.28-0.75%-0.022.292.25Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM 2.2520280521.002.71-0.48%-0.012.732.68Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 4.5020330421.002.87-0.39%-0.012.882.84Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.0020470321.003.19-0.35%-0.013.213.16Mua
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 3.0020190928.00-0.53-0.08%-0.00-0.42-0.57Mua
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.7520200928.00-0.45-1.29%-0.01-0.44-0.47Mua
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 4.2520210928.00-0.33-2.61%-0.01-0.32-0.35Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.1220231022.000.07-13.23%-0.010.090.05Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.7520280622.000.79-1.86%-0.010.810.78Sức mua mạnh
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 3.0020340622.001.24-0.54%-0.011.271.21Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.8820380622.001.45-0.38%-0.011.481.43Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.5020470622.001.72-0.41%-0.011.741.70Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD 1.560.65%0.011.561.55Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD 1.750.00%0.001.751.75Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.020.50%0.012.022.01Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.180.41%0.012.192.17Sức mua mạnh
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.220.45%0.012.232.20Sức mua mạnh
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.330.43%0.012.342.31Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.430.29%0.012.442.42Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.440.49%0.012.452.43Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.7520190816.003.000.39%0.013.002.94Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.5020210125.003.30-0.05%-0.003.313.26Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.1220210705.003.330.05%0.003.333.29Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.2520230712.003.49-0.15%-0.013.523.45Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM 3.5020280816.003.70-0.23%-0.013.713.65Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 4.2520330812.003.910.00%0.003.913.87Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 3.8820381023.004.070.02%0.004.074.01Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.8820480723.004.24-0.04%-0.004.244.16Mua
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.2520201115.00-0.50-3.07%-0.01-0.48-0.59Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.0020211115.00-0.40-3.55%-0.01-0.38-0.43Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.5020231115.00-0.09-8.28%-0.01-0.07-0.13Mua
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.0020271115.000.40-2.20%-0.010.410.38Mua
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.5020391115.000.85-0.88%-0.010.860.82Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 20200225.00-0.51-0.77%-0.00-0.49-0.55Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 20210225.00-0.37-2.37%-0.01-0.36-0.40Sức mua mạnh
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 20220525.00-0.21-4.94%-0.01-0.19-0.22Sức mua mạnh
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 20240325.000.13-7.48%-0.010.150.12Sức mua mạnh
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 0.7520281125.000.78-1.62%-0.010.800.77Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.2520340525.001.18-1.16%-0.011.211.16Sức mua mạnh
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.0020381025.001.30-0.88%-0.011.331.28Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 4.5020410425.001.41-0.71%-0.011.431.39Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.0020480525.001.67-0.64%-0.011.701.66Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD 1.7520660525.001.88-0.52%-0.011.921.84Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 20190913.00-0.590.94%0.01-0.59-0.63Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 20200911.00-0.54-1.45%-0.01-0.53-0.55Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 20211008.00-0.43-1.67%-0.01-0.42-0.44Sức mua mạnh
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 20231013.00-0.12-15.59%-0.02-0.10-0.13Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 0.2520280815.000.46-2.91%-0.010.480.45Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 4.7520340704.000.73-1.99%-0.010.760.72Sức mua mạnh
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.2520390704.000.89-1.55%-0.010.920.88Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 2.5020440704.001.04-1.16%-0.011.061.03Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.2520480815.001.12-1.16%-0.011.141.11Mua
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 4.7520190417.001.13-1.48%-0.021.180.68Bán
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.0020230224.003.64-0.04%-0.003.693.10Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.5020230130.003.090.35%0.013.102.99Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.7520280130.004.07-0.04%-0.004.083.98Sức bán mạnh
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 3.8820330130.004.72-0.29%-0.014.744.68Sức bán mạnh
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.0020370130.005.09-0.19%-0.015.105.03Bán
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 4.1220420130.005.15-0.18%-0.015.165.11Bán
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 1.3820190930.001.911.58%0.031.931.81Sức mua mạnh
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.7520200820.002.172.30%0.052.172.02Sức mua mạnh
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 1.1220211206.002.291.77%0.042.292.14Sức mua mạnh
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.0020230605.002.371.09%0.032.372.22Sức mua mạnh
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.3820280822.002.440.85%0.022.442.28Sức mua mạnh
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.1220290827.002.490.86%0.022.492.35Sức mua mạnh
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 6.8820190713.007.920.00%0.007.927.50Sức mua mạnh
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 7.7520200503.007.96-1.43%-0.128.477.89Mua
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 7.1220230520.008.17-0.16%-0.018.218.11Mua
IN10Y India Government Bonds 10 yr 6.8820260906.008.280.00%0.008.288.14Mua
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 8.2520360607.008.42-0.26%-0.028.448.40Mua
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 9.1220431223.008.450.00%0.008.458.26Mua
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 11.5020190915.007.50-3.48%-0.277.786.98Mua
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 12.7520210615.007.80-0.75%-0.067.947.55Mua
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 5.6220230515.008.07-1.01%-0.088.237.98Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 6.1220280515.008.18-0.60%-0.058.238.02Bán
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 6.6220330515.008.490.56%0.058.498.37Mua
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 7.5020380515.008.62-3.31%-0.308.918.56Bán
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 6.3820420415.009.09-0.36%-0.039.128.83Sức mua mạnh
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 8.7520440215.009.052.06%0.189.058.76Mua
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 4.3820190618.00-0.512.59%0.01-0.48-0.65Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 4.5020200418.00-0.43-0.94%-0.00-0.43-0.48Mua
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 5.0020201018.00-0.41-0.49%-0.00-0.40-0.45Sức mua mạnh
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 20221018.00-0.00-170.45%-0.010.00-0.02Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.8820280515.000.96-1.45%-0.010.970.94Sức mua mạnh
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.2520330515.001.43-0.85%-0.011.451.42Sức mua mạnh
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 1.5020190801.000.33-11.26%-0.040.390.22Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.2520200615.000.77-7.01%-0.060.850.71Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 20210415.001.18-5.96%-0.071.271.14Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.8820230315.001.83-3.08%-0.061.921.78Bán
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr 2.7520281201.002.82-1.65%-0.052.922.79Bán
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.3820330901.003.00-1.54%-0.053.102.97Bán
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 2.8820380901.003.26-1.26%-0.043.363.23Bán
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 4.7520440901.003.47-1.06%-0.043.573.44Bán
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.3820480301.003.44-0.88%-0.033.543.42Bán
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 20190915.00-0.12-0.52%-0.00-0.11-0.13Mua
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 20200901.00-0.103.53%0.00-0.10-0.12Sức mua mạnh
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 20210620.00-0.094.97%0.00-0.09-0.10Sức mua mạnh
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 20230620.00-0.0513.22%0.01-0.05-0.07Sức mua mạnh
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr 20280620.000.139.23%0.010.130.11Sức mua mạnh
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.6220330620.000.395.09%0.020.390.36Sức mua mạnh
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 0.5020381220.000.643.75%0.020.640.61Sức mua mạnh
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 0.6220480620.000.873.67%0.030.880.83Sức mua mạnh
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD 0.7520580320.001.014.31%0.041.010.96Sức mua mạnh
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.7520190910.001.860.95%0.021.861.80Mua
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.0020200910.001.96-0.43%-0.011.971.92Mua
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 1.3820210910.002.080.29%0.012.082.02Mua
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.2520230910.002.250.73%0.022.252.18Mua
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm 2.6220280610.002.440.39%0.012.442.37Mua
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 2.2520370910.002.39-0.67%-0.022.402.35Bán
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.6220480310.002.380.69%0.022.382.30Mua
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.5020211130.003.620.00%0.003.633.60Mua
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 4.5020210423.003.76-0.67%-0.033.793.74Bán
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm 3.6220280615.004.10-0.13%-0.014.114.08Bán
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 4.6220331107.004.530.11%0.014.534.50Bán
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.8820380608.004.71-0.53%-0.024.734.68Bán
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.8820480706.004.92-0.20%-0.014.934.90Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 4.0020190115.00-0.55-1.15%-0.01-0.54-0.68Mua
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.5020200715.00-0.56-1.20%-0.01-0.54-0.58Mua
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.2520210715.00-0.44-2.37%-0.01-0.41-0.45Sức mua mạnh
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.7520230715.00-0.10-17.32%-0.02-0.08-0.12Sức mua mạnh
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.7520280715.000.56-3.12%-0.020.590.55Mua
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.5020330115.000.82-1.98%-0.020.850.80Mua
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.0020370115.000.90-1.41%-0.010.930.88Mua
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.7520470115.001.12-0.95%-0.011.141.10Mua
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.0020200415.001.740.58%0.011.741.71Mua
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 5.5020230415.002.000.25%0.012.001.98Bán
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.0020290420.002.670.19%0.012.672.65Mua
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.7520210525.001.24-0.53%-0.011.251.20Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.0020230524.001.51-0.47%-0.011.521.48Sức mua mạnh
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.0020280426.001.93-0.35%-0.011.931.89Sức mua mạnh
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 20190425.001.14-1.04%-0.011.210.97Bán
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.2520220425.002.16-0.14%-0.002.182.07Sức bán mạnh
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.5020270725.003.20-0.03%-0.003.463.17Mua
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 4.7520200615.00-0.10-6.25%-0.01-0.10-0.10Sức mua mạnh
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.7520210415.000.02-38.73%-0.010.04-0.00Mua
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 4.8820231025.000.71-2.97%-0.020.730.69Sức mua mạnh
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm 2.1220281017.001.88-0.74%-0.011.891.86Mua
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.2520200901.002.022.29%0.052.021.93Sức mua mạnh
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.7520230701.002.331.55%0.042.332.18Sức mua mạnh
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.6220280501.002.571.98%0.052.572.47Sức mua mạnh
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 3.3820330901.002.851.25%0.042.852.77Sức mua mạnh
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 2.2520360801.002.871.23%0.032.872.80Sức mua mạnh
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.7520460301.002.890.87%0.032.892.83Sức mua mạnh
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 6.7520210331.008.000.53%0.048.027.89Mua
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 7.7520230228.008.51-0.36%-0.038.548.47Mua
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 10.5020261221.009.13-0.04%-0.009.149.04Mua
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 8.2520320331.009.68-0.25%-0.029.719.58Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất