Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

         
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020211221.000.0618.53%0.010.060.04Mua
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230421.000.121.05%0.000.140.10Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.7520240421.000.12-6.23%-0.010.140.10Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.2520260421.000.8514.89%0.110.860.78Sức mua mạnh
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.2520280521.001.4213.58%0.171.441.26Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.5020310621.001.888.06%0.141.921.74Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.002.246.95%0.152.282.10Mua
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520410521.002.655.58%0.142.682.50Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.7520510621.002.884.70%0.132.912.73Mua
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520210928.00-0.573.20%0.02-0.57-0.65Mua
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520220928.00-0.64-2.61%-0.02-0.62-0.66Mua
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.1220231022.00-0.60-2.72%-0.02-0.58-0.62Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.7520250622.00-0.49-3.53%-0.02-0.46-0.51Sức mua mạnh
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20271022.00-0.28-8.79%-0.02-0.24-0.31Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.00-0.04-94.31%-0.020.01-0.07Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
5.0020350328.000.22-11.99%-0.030.280.20Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400622.000.50-7.35%-0.040.570.49Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.74-5.82%-0.050.810.73Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.1220.00%0.020.120.10Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.1730.77%0.040.170.13Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2116.67%0.030.210.18Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.3337.82%0.090.330.24Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.4332.20%0.100.430.33Sức mua mạnh
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.9427.58%0.200.950.81Sức mua mạnh
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.4611.20%0.151.481.41Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.921.75%0.032.001.90Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.1220220213.002.590.99%0.032.602.57Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.8820221210.002.760.81%0.022.762.73Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.8820231105.002.870.44%0.012.872.85Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020251022.003.080.68%0.023.083.05Mua
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520271203.003.260.10%0.003.273.24Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.2520301119.003.24-0.04%-0.003.253.22Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.580.66%0.023.593.53Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.8820450727.003.78-0.03%-0.003.783.75Sức mua mạnh
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520500914.003.81-0.43%-0.023.833.80Mua
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.58-25.90%-0.12-0.46-0.58Mua
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.58-26.57%-0.12-0.46-0.58Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.43-24.32%-0.08-0.34-0.44Sức mua mạnh
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.12-106.93%-0.06-0.07-0.13Mua
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.20-17.98%-0.040.240.17Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520211025.00-0.59-3.71%-0.02-0.57-0.65Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.59-6.12%-0.03-0.56-0.61Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.59-1.64%-0.01-0.58-0.62Sức mua mạnh
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.47-1.80%-0.01-0.45-0.50Mua
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520271025.00-0.28-6.30%-0.02-0.24-0.31Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20301125.000.01-74.28%-0.021.20-0.01Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520360525.000.31-9.65%-0.030.370.29Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400525.000.49-6.27%-0.030.550.47Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.57-6.33%-0.040.630.55Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.7520520525.000.77-5.34%-0.040.830.75Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.89-4.71%-0.040.940.87Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20211008.00-0.60-5.03%-0.03-0.57-0.63Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230310.00-0.65-1.02%-0.01-0.65-0.68Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240405.00-0.65-1.23%-0.01-0.63-0.67Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260410.00-0.56-3.20%-0.02-0.52-0.58Sức mua mạnh
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020280215.00-0.46-4.23%-0.02-0.42-0.49Sức mua mạnh
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20310215.00-0.26-13.65%-0.03-0.23-0.27Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20350515.00-0.05-114.57%-0.03-0.01-0.08Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.7520400704.00-0.01-148.03%-0.030.04-0.04Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.07-37.09%-0.040.110.04Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20500815.000.21-16.02%-0.040.260.18Mua
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820250215.000.24-0.75%-0.000.240.22Mua
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520310618.001.13-0.11%-0.001.131.11Sức mua mạnh
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.451.14%0.021.451.40Mua
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.560.57%0.011.561.52Mua
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.001.680.41%0.011.681.64Mua
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020220221.000.100.00%0.000.100.10Bán
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20221123.000.1912.33%0.020.190.05Mua
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.8820231204.000.3228.08%0.070.330.15Mua
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520260225.000.7714.22%0.100.770.57Sức mua mạnh
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.3820280222.001.037.62%0.071.030.86Sức mua mạnh
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.284.37%0.051.281.11Sức mua mạnh
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
8.1220220215.003.942.09%0.083.993.77Mua
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.2520230416.004.731.28%0.064.764.52Sức mua mạnh
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.290.76%0.056.336.16Sức mua mạnh
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
5.7520300803.006.290.82%0.056.316.13Sức mua mạnh
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.7520411212.007.051.45%0.107.056.84Sức mua mạnh
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.007.000.73%0.057.006.89Sức mua mạnh
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.0020220515.003.970.62%0.023.973.78Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
8.3820240315.005.30-1.76%-0.105.395.16Mua
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020260415.005.752.28%0.135.755.56Mua
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
6.5020310215.006.692.87%0.196.696.45Sức mua mạnh
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
6.2520360615.006.380.28%0.026.386.31Mua
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.007.271.68%0.127.277.10Sức mua mạnh
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.481.25%0.097.487.32Mua
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.231.05%0.087.237.11Mua
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.7520220315.00-0.50-0.90%-0.00-0.50-0.60Mua
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.8820230320.00-0.52-3.53%-0.02-0.50-0.57Mua
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240318.00-0.48-3.80%-0.02-0.47-0.53Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260515.00-0.35-8.73%-0.03-0.32-0.38Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.1220311018.000.07-51.39%-0.070.140.07Mua
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.28-12.98%-0.040.340.26Mua
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520211015.00-0.40-6.56%-0.02-0.38-0.42Mua
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230115.00-0.26-7.49%-0.02-0.23-0.29Mua
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020240115.00-0.12-10.82%-0.01-0.10-0.16Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260201.000.16-2.16%-0.000.200.13Mua
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.8820270915.000.40-1.97%-0.010.440.37Mua
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
0.8820310401.000.80-0.19%-0.000.850.77Mua
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820360301.001.16-2.04%-0.021.221.13Mua
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.001.39-1.63%-0.021.461.36Mua
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.53-1.09%-0.021.591.50Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.3820500901.001.68-1.20%-0.021.751.65Mua
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220201.00-0.12-3.68%-0.00-0.12-0.14Sức mua mạnh
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230201.00-0.13-37.02%-0.03-0.09-0.14Mua
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20231220.00-0.12-18.59%-0.02-0.09-0.13Mua
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20251220.00-0.06-38.03%-0.02-0.04-0.07Mua
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20280320.000.0316.67%0.000.040.01Mua
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20301220.000.163.75%0.010.170.14Mua
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.0020351220.000.381.68%0.010.390.36Mua
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020401220.000.55-0.84%-0.000.570.54Mua
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220501220.000.75-0.12%-0.000.760.74Mua
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020600320.000.770.44%0.000.780.76Mua
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020211210.000.641.08%0.010.640.60Bán
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520221210.000.871.72%0.010.870.82Bán
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820231210.001.042.48%0.031.050.98Sức mua mạnh
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520251210.001.504.88%0.071.501.39Sức mua mạnh
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
1.5020301210.001.973.49%0.071.971.85Sức mua mạnh
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.5020400910.002.062.11%0.042.061.98Sức mua mạnh
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500310.002.070.25%0.012.071.98Mua
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.001.951.89%0.041.951.89Mua
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.002.322.19%0.052.322.26Bán
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.6220280615.002.873.64%0.102.872.74Sức mua mạnh
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
2.6220310415.003.103.16%0.093.102.98Sức mua mạnh
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.791.61%0.063.793.71Mua
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.93-0.26%-0.013.953.91Mua
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020500615.004.190.36%0.014.194.14Mua
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520220715.00-0.63-4.45%-0.03-0.61-0.66Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520230115.00-0.64-2.58%-0.02-0.63-0.67Sức mua mạnh
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.7520230715.00-0.64-2.98%-0.02-0.62-0.66Mua
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250715.00-0.53-3.82%-0.02-0.50-0.56Mua
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.40-6.39%-0.02-0.36-0.42Mua
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300715.00-0.18-13.48%-0.02-0.13-0.20Mua
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.08-57.46%-0.03-0.03-0.11Mua
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.14-20.64%-0.040.180.11Sức mua mạnh
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20520115.000.30-13.03%-0.040.340.28Mua
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230415.000.38-7.14%-0.030.470.36Mua
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.87-1.46%-0.010.980.85Mua
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020310515.001.911.44%0.032.031.88Mua
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520370415.002.491.05%0.032.612.46Mua
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410515.002.831.03%0.032.942.80Mua
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020230524.000.53-0.15%-0.000.540.46Sức mua mạnh
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020260219.001.02-3.12%-0.031.060.96Mua
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.001.29-2.44%-0.031.331.25Mua
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.001.55-3.94%-0.061.611.50Mua
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.0021.200.00%0.0021.20-12.50Sức mua mạnh
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.000.280.00%0.000.36-0.06Bán
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.001.560.24%0.001.591.50Mua
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.8820231025.00-0.51-0.16%-0.00-0.49-0.55Mua
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220240215.00-0.42-9.06%-0.03-0.38-0.43Mua
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820260721.00-0.15-22.99%-0.03-0.11-0.17Mua
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất