Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

         
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520221121.000.23-4.86%-0.010.240.23Mua
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230421.000.382.17%0.010.380.36Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.2520241121.000.900.79%0.010.900.89Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260921.001.310.15%0.001.311.30Mua
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520281121.001.470.62%0.011.471.44Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.0020311121.001.630.06%0.001.641.61Bán
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520370421.001.950.67%0.011.961.94Bán
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520410521.002.180.55%0.012.182.16Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.7520510621.002.27-2.58%-0.062.272.25Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520220928.00-0.780.90%0.01-0.77-0.79Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520230622.00-0.74-4.10%-0.03-0.69-1.47Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.5020240622.00-0.674.49%0.03-0.65-0.72Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260622.00-0.50-0.59%-0.00-0.43-0.53Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280622.00-0.34-3.93%-0.01-0.29-0.36Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311022.00-0.01-250.00%-0.010.05-0.01Sức bán mạnh
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
5.0020350328.000.12-36.75%-0.070.170.11Sức bán mạnh
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400622.000.452.23%0.010.480.44Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.670.75%0.010.700.67Bán
BR01Y BR GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.610.00%0.0011.6111.61Mua
BR03Y BR GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
12.500.00%0.0012.5012.50Mua
BR05Y BR GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
11.490.00%0.0011.4911.49Bán
BR10Y BR GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
11.420.00%0.0011.4211.42Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.05-28.57%-0.020.070.05Sức bán mạnh
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.250.00%0.000.250.25Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.69-1.43%-0.010.720.68Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.94-4.27%-0.041.020.79Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.03-1.43%-0.011.110.88Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.34-3.95%-0.061.441.34Bán
CA10Y Trái phiếu chính phủ Canada 10 năm
1.49-4.73%-0.071.611.49Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.81-3.77%-0.071.911.81Sức bán mạnh
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020220722.002.15-0.74%-0.022.182.15Sức bán mạnh
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.7520240408.002.540.12%0.002.572.54Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.3820240902.002.580.19%0.012.602.58Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.6220260812.002.690.86%0.022.702.68Bán
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.0020280513.002.870.49%0.012.892.86Bán
CN10Y Lợi tức trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 năm
3.0020310527.002.880.42%0.012.902.88Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.18-0.53%-0.023.183.18Sức bán mạnh
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020460425.003.480.14%0.013.483.46Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.6220510412.003.440.20%0.013.463.43Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.462.11%0.01-0.44-0.63Sức mua mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.491.02%0.01-0.45-0.58Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.410.49%0.00-0.38-0.47Sức mua mạnh
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311115.00-0.07-34.69%-0.02-0.01-0.07Bán
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.00-0.06-3.51%-0.00-0.00-0.06Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520221025.00-0.770.65%0.01-0.69-0.79Sức bán mạnh
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230325.00-0.711.10%0.01-0.68-0.73Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240225.00-0.663.40%0.02-0.63-0.69Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20270225.00-0.467.00%0.03-0.43-0.50Mua
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520281125.00-0.302.50%0.01-0.28-0.33Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20311125.000.017.69%0.000.060.01Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520360525.000.271.95%0.010.310.26Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400525.000.38-0.67%-0.000.420.38Sức bán mạnh
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.50-11.02%-0.060.530.49Sức bán mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.7520520525.000.71-0.84%-0.010.740.71Sức bán mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.5020720525.000.860.82%0.010.880.85Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020220904.00-0.770.00%0.00-0.77-0.77Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20231215.00-0.732.67%0.02-0.69-0.75Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20241018.00-0.754.47%0.03-0.72-0.78Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20261009.00-0.602.75%0.02-0.57-0.62Bán
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20281115.00-0.50-1.83%-0.01-0.46-0.52Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20310815.00-0.35-0.87%-0.00-0.30-0.35Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20360515.00-0.170.59%0.00-0.13-0.18Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520420704.00-0.27-19.15%-0.04-0.24-0.28Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020460815.00-0.173.98%0.01-0.14-0.19Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20520815.00-0.052.08%0.00-0.02-0.06Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820260723.000.484.99%0.020.480.37Sức mua mạnh
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520310618.001.22-2.88%-0.041.291.21Mua
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.24-3.50%-0.041.321.21Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220420130.001.00-12.38%-0.141.140.98Bán
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.5020221205.000.200.00%0.000.200.20Mua
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520231122.000.620.00%0.000.620.62Sức mua mạnh
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.7520241209.000.510.00%0.000.510.51Sức mua mạnh
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020260826.001.050.00%0.001.051.05Mua
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.3820280822.001.330.00%0.001.331.33Sức mua mạnh
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.520.00%0.001.521.52Mua
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.8820221109.004.28-0.09%-0.004.324.28Mua
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.2520230416.005.016.01%0.285.014.80Sức mua mạnh
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.2520260408.005.72-0.24%-0.015.725.71Bán
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.250.27%0.026.306.25Bán
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
5.7520300803.006.350.43%0.036.366.34Mua
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220715.003.770.69%0.033.813.77Mua
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
10.0020240915.004.530.78%0.044.534.51Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020260415.005.06-0.32%-0.025.095.06Bán
ID10Y Trái phiếu chính phủ Indonesia 10 năm
6.5020310215.006.290.41%0.036.306.26Mua
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
6.2520360615.006.280.21%0.016.296.27Mua
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.006.960.48%0.036.966.94Mua
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.19-0.07%-0.017.207.18Mua
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.100.10%0.017.107.10Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.7520221018.00-0.5018.08%0.11-0.30-0.63Sức mua mạnh
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.8820230320.00-0.572.55%0.01-0.54-0.64Sức mua mạnh
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240318.00-0.50-0.32%-0.00-0.50-0.51Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260515.00-0.34-0.29%-0.00-0.34-0.34Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311018.000.1542.86%0.040.190.11Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.37-0.27%-0.000.400.30Mua
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520221129.00-0.472.88%0.01-0.46-0.51Sức mua mạnh
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.5020240130.00-0.2418.84%0.06-0.22-0.30Sức mua mạnh
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240815.00-0.0374.60%0.09-0.03-0.13Sức mua mạnh
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260801.000.2927.63%0.060.300.20Sức mua mạnh
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020280715.000.5411.23%0.050.560.47Sức mua mạnh
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
0.8820311201.001.024.18%0.041.060.96Sức mua mạnh
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.8820370301.001.392.59%0.041.401.33Sức mua mạnh
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410301.001.611.83%0.031.641.56Sức mua mạnh
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
1.5020450430.001.75-0.40%-0.011.771.69Sức mua mạnh
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220510901.001.811.34%0.021.841.78Mua
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20221101.00-0.130.77%0.00-0.12-0.13Mua
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20231101.00-0.1110.24%0.01-0.10-0.11Mua
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240920.00-0.13-1.60%-0.00-0.10-0.13Bán
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260920.00-0.0815.62%0.01-0.03-0.09Bán
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20281220.00-0.09-13.25%-0.01-0.07-0.09Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20310920.000.063.70%0.000.070.06Bán
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.5020360920.000.26-1.87%-0.010.280.26Bán
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020410920.000.450.00%0.000.470.45Bán
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220510920.000.660.45%0.000.680.66Bán
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.6220610320.000.72-3.10%-0.020.730.72Bán
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520221210.001.4216.17%0.201.421.42Sức mua mạnh
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.2520230910.001.702.66%0.041.711.68Mua
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220240610.001.810.44%0.011.851.80Bán
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520260910.001.97-2.58%-0.052.041.97Bán
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
2.0020310610.002.18-1.67%-0.042.232.17Bán
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820410910.002.20-3.51%-0.082.272.19Bán
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.8820510310.002.16-3.09%-0.072.222.15Bán
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240614.002.69-0.07%-0.002.692.69Mua
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820261130.003.13-0.03%-0.003.133.13Mua
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.6220280615.003.420.03%0.003.423.42Mua
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
2.6220310415.003.540.03%0.003.543.54Mua
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520350531.003.890.03%0.003.893.89Bán
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.004.120.00%0.004.124.12Bán
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020500615.004.220.00%0.004.224.22Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520230715.00-0.761.98%0.02-0.73-0.82Mua
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020240715.00-0.686.74%0.05-0.66-0.74Sức mua mạnh
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260715.00-0.574.20%0.03-0.54-0.60Bán
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280715.00-0.434.04%0.02-0.39-0.45Bán
NL10Y Trái phiếu chính phủ Hà Lan Lợi tức 10 năm
20310715.00-0.205.26%0.01-0.15-0.21Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20380115.00-0.08-17.31%-0.01-0.04-0.09Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.037.93%0.00-0.00-0.04Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20520115.000.09-3.26%-0.000.120.07Bán
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.5020240515.001.902.27%0.041.901.85Mua
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020270415.002.201.01%0.022.202.18Mua
NZ10Y Trái phiếu chính phủ New Zealand 10 năm
1.5020310515.002.370.21%0.012.372.35Mua
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520370415.002.480.20%0.012.492.46Mua
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410515.002.780.18%0.012.792.76Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020260219.001.382.00%0.031.441.34Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.2520310917.001.50-6.89%-0.111.571.48Bán
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230425.002.91-2.22%-0.072.922.91Mua
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 năm
0.2520261025.003.334.03%0.133.433.25Mua
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba Lan 10 năm
1.7520320425.003.220.47%0.013.233.14Mua
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.8820231025.00-0.77-1.45%-0.01-0.71-0.77Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220240215.00-0.71-0.99%-0.01-0.57-0.71Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820260721.00-0.357.85%0.03-0.32-0.39Bán
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.1220281017.00-0.030.00%0.00-0.03-0.03Mua
Tải thêm