Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

         
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.7520220715.000.00161.54%0.010.01-0.02Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230421.000.084.81%0.000.080.05Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.2520241121.000.45-6.60%-0.030.480.43Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260921.000.86-3.71%-0.030.900.84Mua
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520281121.001.20-2.08%-0.031.231.18Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.5020310621.001.575.85%0.091.601.55Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520370421.001.96-1.30%-0.031.981.94Bán
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520410521.002.21-0.99%-0.022.232.19Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.7520510621.002.38-1.00%-0.022.412.36Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.0020220328.00-0.65-1.64%-0.01-0.63-0.71Sức bán mạnh
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520230622.00-0.66-2.23%-0.01-0.64-0.67Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.5020240622.00-0.60-2.49%-0.01-0.58-0.61Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260622.00-0.42-3.18%-0.01-0.41-0.42Mua
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520280622.00-0.23-4.70%-0.01-0.21-0.23Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311022.000.14-6.44%-0.010.150.14Mua
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
5.0020350328.000.30-3.26%-0.010.320.30Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400622.000.64-1.71%-0.010.660.64Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.90-0.68%-0.010.910.90Mua
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.130.00%0.000.130.13Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.185.88%0.010.180.17Sức mua mạnh
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.244.35%0.010.240.23Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.42-6.07%-0.030.450.42Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.60-4.46%-0.030.630.60Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.95-2.27%-0.020.970.95Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.41-0.57%-0.011.441.40Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.860.00%0.001.901.85Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520220422.002.46-0.03%-0.002.472.43Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.5020230520.002.71-0.00%-0.002.712.68Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.7520240408.002.810.84%0.022.812.76Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020260311.002.93-0.34%-0.012.942.92Sức bán mạnh
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.0020280513.003.05-1.04%-0.033.083.04Sức bán mạnh
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.0020310527.003.06-1.20%-0.043.093.05Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.37-0.01%-0.003.373.34Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.5020460425.003.68-0.20%-0.013.693.65Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.6220510412.003.67-0.01%-0.003.673.64Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.63-23.42%-0.12-0.51-0.63Sức bán mạnh
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.61-22.81%-0.11-0.50-0.61Sức bán mạnh
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.45-19.30%-0.07-0.37-0.45Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311115.000.09-25.84%-0.030.130.09Bán
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.28-7.61%-0.020.320.28Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020220425.00-0.64-0.76%-0.00-0.63-0.70Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230325.00-0.63-1.50%-0.01-0.61-0.64Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240225.00-0.59-1.65%-0.01-0.58-0.59Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.50-1.46%-0.01-0.49-0.50Mua
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520281125.00-0.15-7.07%-0.01-0.13-0.15Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20311125.000.16-4.65%-0.010.180.16Mua
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520360525.000.44-2.04%-0.010.450.44Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400525.000.63-1.53%-0.010.640.63Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.73-1.10%-0.010.740.73Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.7520520525.000.94-0.71%-0.010.950.94Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
0.5020720525.001.120.35%0.001.131.11Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220610.00-0.68-3.18%-0.02-0.65-0.68Sức bán mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230616.00-0.65-0.12%-0.00-0.65-0.66Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240405.00-0.67-0.79%-0.01-0.66-0.67Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260410.00-0.56-0.88%-0.00-0.55-0.56Mua
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20281115.00-0.36-0.11%-0.00-0.35-0.36Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20310815.00-0.17-0.97%-0.00-0.15-0.17Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20360515.000.09-1.11%-0.000.100.08Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.7520400704.000.070.31%0.000.070.06Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.170.54%0.000.180.16Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20500815.000.32-0.10%-0.000.320.31Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820260723.000.08-0.65%-0.000.080.04Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520310618.000.85-0.46%-0.000.850.83Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.000.99-0.03%-0.000.990.95Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220420130.001.190.42%0.011.191.16Bán
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.8820220620.000.06-14.35%-0.010.070.00Sức bán mạnh
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.1220230524.000.17-8.45%-0.020.190.16Mua
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.8820240603.000.35-6.17%-0.020.380.28Mua
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020260826.000.77-4.74%-0.040.810.69Mua
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.3820280822.001.02-4.15%-0.041.060.92Mua
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.16-3.58%-0.041.201.04Mua
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
8.2520220514.004.00-0.02%-0.004.033.86Mua
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.2520230416.004.510.66%0.034.604.31Mua
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.2520260408.006.011.38%0.086.015.81Sức mua mạnh
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.006.110.02%0.006.126.09Mua
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
5.7520300803.006.25-0.16%-0.016.266.14Bán
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.7520411212.007.052.23%0.157.066.95Sức mua mạnh
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.96-0.00%-0.006.966.90Sức mua mạnh
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.8820220615.003.52-0.15%-0.013.533.37Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
8.1220240515.004.680.00%0.004.684.53Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020260415.005.39-0.00%-0.005.395.32Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
6.5020310215.006.600.00%0.006.606.55Mua
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
6.2520360615.006.380.00%0.006.386.38Mua
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.007.22-0.00%-0.007.227.18Mua
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.380.00%0.007.387.38Bán
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.110.00%0.007.117.11Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.7520220315.00-0.55-2.69%-0.01-0.54-0.68Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.8820230320.00-0.523.02%0.02-0.50-0.60Sức mua mạnh
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240318.00-0.483.29%0.02-0.46-0.55Sức mua mạnh
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020260515.00-0.37-10.81%-0.04-0.34-0.37Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20311018.000.20-5.50%-0.010.210.19Mua
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.41-0.15%-0.000.420.39Mua
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520220415.00-0.46-2.16%-0.01-0.45-0.49Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.5020230615.00-0.33-4.52%-0.01-0.31-0.33Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240415.00-0.17-11.33%-0.02-0.15-0.17Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260401.000.15-11.45%-0.020.170.14Mua
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520280315.000.46-4.34%-0.020.480.45Mua
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
0.5020310801.000.87-2.54%-0.020.900.87Mua
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.8820370301.001.32-1.78%-0.021.351.32Mua
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410301.001.57-1.43%-0.021.601.57Mua
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.66-1.19%-0.021.691.66Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220510901.001.87-0.52%-0.011.881.87Mua
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20220601.00-0.120.00%0.00-0.12-0.13Mua
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230601.00-0.113.23%0.00-0.11-0.12Sức mua mạnh
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20240320.00-0.123.05%0.00-0.12-0.13Sức mua mạnh
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20260320.00-0.092.40%0.00-0.09-0.11Sức mua mạnh
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20280620.00-0.070.91%0.00-0.06-0.08Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20310320.000.05-1.09%-0.000.060.04Bán
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820360320.000.25-0.16%-0.000.250.24Bán
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020410320.000.43-1.87%-0.010.440.42Bán
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220510320.000.67-0.89%-0.010.680.66Bán
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.6220610320.000.73-1.01%-0.010.740.72Sức mua mạnh
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.6220220610.000.891.78%0.020.900.84Sức mua mạnh
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.8820230610.001.20-0.07%-0.001.201.15Mua
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220240610.001.360.98%0.011.361.30Sức mua mạnh
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.2520260310.001.71-0.29%-0.001.711.67Mua
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
2.0020310610.002.06-0.43%-0.012.072.02Bán
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.5020400910.002.170.35%0.012.172.12Bán
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.8820510310.002.170.43%0.012.172.12Mua
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820240614.002.300.87%0.022.302.26Sức mua mạnh
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.002.54-0.19%-0.002.552.52Bán
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.6220280615.003.020.50%0.013.022.98Sức mua mạnh
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
2.6220310415.003.300.00%0.003.303.28Mua
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520350531.003.87-0.26%-0.013.883.85Bán
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.004.220.24%0.014.224.19Sức mua mạnh
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020500615.004.290.23%0.014.294.26Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520220715.00-0.68-4.72%-0.03-0.65-0.71Sức bán mạnh
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520230715.00-0.69-2.36%-0.02-0.67-0.71Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020240715.00-0.64-1.75%-0.01-0.59-0.65Mua
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260715.00-0.49-1.88%-0.01-0.47-0.49Mua
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.40-2.33%-0.01-0.38-0.40Mua
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20310715.00-0.05-16.97%-0.01-0.04-0.05Mua
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
20380115.000.24-2.83%-0.010.250.24Mua
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.24-2.47%-0.010.250.24Mua
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20520115.000.40-1.12%-0.000.410.40Bán
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230415.000.47-1.11%-0.010.490.45Mua
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020260515.001.12-1.91%-0.021.141.10Sức mua mạnh
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020310515.001.81-1.11%-0.021.831.79Mua
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520370415.002.31-0.88%-0.022.332.29Mua
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520410515.002.60-0.84%-0.022.622.58Mua
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020230524.000.63-0.24%-0.000.630.60Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020260219.001.190.53%0.011.191.12Sức mua mạnh
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020280426.001.360.16%0.001.371.32Sức mua mạnh
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.2520310917.001.50-0.78%-0.011.521.47Mua
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20230425.000.40-5.16%-0.020.420.27Mua
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
1.2520301025.001.80-1.26%-0.021.821.79Mua
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.8820231025.00-0.58-3.05%-0.02-0.57-0.60Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220240215.00-0.55-5.20%-0.03-0.52-0.56Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820260721.00-0.27-3.55%-0.01-0.26-0.29Bán
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.1220281017.000.01-82.09%-0.030.040.01Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Giới thiệu Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter