Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200415.001.19-5.23%-0.071.251.17Bán
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.001.12-4.16%-0.051.171.09Bán
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.001.11-4.08%-0.051.161.09Bán
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.001.19-4.05%-0.051.241.17Bán
AU Flag
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
3.2520290421.001.53-3.65%-0.061.591.51Bán
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.69-3.22%-0.061.751.67Bán
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.18-2.25%-0.052.232.16Bán
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.530.26%0.00-0.52-0.56Mua
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.55-1.45%-0.01-0.53-0.56Bán
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.49-1.52%-0.01-0.47-0.50Bán
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.20-2.12%-0.00-0.19-0.21Bán
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.000.38-0.19%-0.000.390.36Bán
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.79-0.16%-0.000.810.77Bán
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.07-0.46%-0.011.101.04Bán
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.001.46-0.67%-0.011.491.43Sức bán mạnh
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.690.60%0.011.691.68Sức mua mạnh
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.720.58%0.011.721.71Mua
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.71-0.58%-0.011.721.71Bán
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.56-1.83%-0.031.591.56Bán
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.54-1.91%-0.031.571.54Bán
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.50-2.35%-0.041.541.50Sức bán mạnh
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.61-1.77%-0.031.651.61Sức bán mạnh
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.87-1.06%-0.021.891.86Sức bán mạnh
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520200117.002.620.78%0.022.622.58Mua
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.3820210221.002.870.20%0.012.882.82Bán
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.6220220307.002.97-0.08%-0.002.982.93Bán
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.12-0.35%-0.013.143.04Bán
CN Flag
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.2520281122.003.330.64%0.023.333.25Mua
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.640.13%0.003.643.58Bán
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.660.08%0.003.663.60Bán
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.980.82%0.033.983.87Mua
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.640.06%0.00-0.63-0.67Bán
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.51-1.05%-0.01-0.50-0.55Bán
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.0020241110.00-0.480.53%0.00-0.48-0.51Sức bán mạnh
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.0214.34%0.00-0.02-0.03Bán
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.330.09%0.000.340.31Bán
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.53-0.13%-0.00-0.50-0.57Mua
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.57-1.15%-0.01-0.56-0.59Bán
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.51-0.55%-0.00-0.50-0.53Bán
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.32-1.21%-0.00-0.31-0.33Bán
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.000.28-0.04%-0.000.290.27Bán
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.70-0.75%-0.010.720.69Bán
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.88-0.69%-0.010.900.86Bán
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.99-0.84%-0.011.010.98Bán
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.001.35-0.71%-0.011.381.33Sức bán mạnh
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.55-0.39%-0.011.591.51Bán
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200313.00-0.570.44%0.00-0.57-0.61Bán
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210312.00-0.640.11%0.00-0.63-0.65Bán
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220408.00-0.640.50%0.00-0.64-0.66Bán
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240405.00-0.521.13%0.01-0.51-0.53Sức bán mạnh
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290215.00-0.123.25%0.00-0.11-0.12Bán
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.131.27%0.000.140.12Bán
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.320.50%0.000.340.32Bán
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.460.09%0.000.480.46Bán
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.540.11%0.000.550.53Bán
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.002.504.00%0.102.611.79Bán
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.002.05-3.28%-0.072.122.03Sức bán mạnh
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.003.36-1.73%-0.063.423.32Bán
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.003.88-0.48%-0.023.893.84Bán
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.004.22-0.74%-0.034.254.17Mua
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.004.39-0.59%-0.034.424.35Mua
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020200622.001.81-1.64%-0.031.841.71Bán
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.5020210222.001.790.66%0.011.791.67Mua
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820220620.001.70-1.04%-0.021.721.59Mua
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820231204.001.57-0.76%-0.011.581.47Bán
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820290228.001.57-1.38%-0.021.591.46Bán
HK Flag
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.001.61-1.29%-0.021.631.50Bán
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.430.11%0.016.446.31Bán
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.006.56-0.37%-0.026.566.47Bán
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.88-0.56%-0.046.946.87Bán
IN Flag
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
6.8820260906.007.24-0.25%-0.027.257.09Bán
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.51-1.41%-0.117.627.44Bán
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.600.51%0.047.607.50Sức bán mạnh
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.006.62-0.12%-0.016.636.48Bán
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
7.0020220515.007.420.00%0.007.427.27Mua
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.45-1.12%-0.087.547.44Bán
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.90-0.64%-0.057.957.83Mua
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.008.44-1.97%-0.178.618.32Mua
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.008.45-2.77%-0.248.698.45Bán
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.750.06%0.018.758.65Mua
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.009.030.09%0.019.038.91Mua
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.5020200418.00-0.45-2.22%-0.01-0.43-0.52Mua
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201018.00-0.46-0.74%-0.00-0.45-0.51Bán
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.320.49%0.00-0.32-0.35Bán
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.20-4.42%-0.01-0.18-0.21Bán
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.50-1.31%-0.010.510.48Bán
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.90-0.32%-0.000.910.88Bán
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.000.11-21.77%-0.030.150.03Bán
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.000.49-14.52%-0.080.590.44Sức bán mạnh
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.001.15-7.15%-0.091.251.12Mua
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.52-5.96%-0.101.631.49Sức bán mạnh
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
3.0020290801.002.54-3.17%-0.082.662.50Bán
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.003.00-2.13%-0.073.112.96Sức bán mạnh
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.15-2.04%-0.073.253.13Bán
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.43-1.90%-0.073.543.42Bán
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.003.52-1.50%-0.053.623.50Bán
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200515.00-0.16-3.26%-0.00-0.14-0.17Mua
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210501.00-0.15-2.69%-0.00-0.15-0.16Mua
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220320.00-0.17-6.71%-0.01-0.16-0.18Bán
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240320.00-0.17-2.72%-0.00-0.16-0.18Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20290320.00-0.07-11.97%-0.01-0.06-0.08Bán
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.5020340320.000.14-5.53%-0.010.150.13Sức bán mạnh
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820390320.000.34-1.74%-0.010.340.32Bán
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.5020490320.000.50-2.04%-0.010.520.49Sức bán mạnh
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.56-1.89%-0.010.570.54Sức bán mạnh
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520200610.001.660.75%0.011.681.62Bán
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.2520210610.001.67-0.38%-0.011.681.63Bán
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020211210.001.66-0.65%-0.011.671.62Bán
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240310.001.70-0.53%-0.011.751.65Bán
KR Flag
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
2.3820281210.001.81-0.78%-0.011.831.77Bán
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.001.85-0.64%-0.011.871.81Bán
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.85-0.55%-0.011.861.80Bán
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.43-0.25%-0.013.443.41Bán
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.60-0.13%-0.003.613.56Bán
MY Flag
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.8820290815.003.85-0.13%-0.013.853.80Mua
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.140.49%0.024.144.09Bán
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.320.35%0.014.334.28Bán
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.57-0.22%-0.014.594.55Bán
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.58-0.47%-0.00-0.38-0.62Bán
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.570.54%0.00-0.57-0.61Sức mua mạnh
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.620.44%0.00-0.61-0.65Bán
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.490.63%0.00-0.49-0.50Bán
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.000.07-1.32%-0.000.090.06Bán
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.250.52%0.000.260.24Bán
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.37-0.11%-0.000.390.36Bán
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.580.10%0.000.600.57Bán
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.31-2.96%-0.041.351.29Bán
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.001.43-2.39%-0.041.471.41Bán
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.75-1.69%-0.031.771.73Bán
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.30-0.50%-0.011.311.25Bán
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.40-0.21%-0.001.401.36Bán
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.670.24%0.001.681.62Bán
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020210425.001.66-0.03%-0.001.701.39Mua
PL Flag
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.5020240425.002.200.51%0.012.402.14Bán
PL Flag
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.7520291025.002.820.45%0.012.822.69Bán
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.381.10%0.00-0.38-0.43Bán
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.220.18%0.00-0.22-0.26Bán
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.000.03-14.95%-0.000.030.01Bán
PT Flag
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
1.8820290615.000.98-3.48%-0.041.020.96Bán
SG Flag
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.001.93-1.27%-0.021.951.89Mua
SG Flag
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240201.001.98-1.25%-0.032.001.92Bán
SG Flag
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.14-1.82%-0.042.172.10Bán
SG Flag
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.40-1.84%-0.042.442.35Bán
SG Flag
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.47-1.59%-0.042.502.41Bán
SG Flag
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.65-1.49%-0.042.682.60Mua
ZA Flag
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.006.62-0.09%-0.016.656.45Sức bán mạnh
ZA Flag
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
10.5020261221.008.40-0.31%-0.038.458.34Bán
ZA Flag
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.0020300131.009.02-0.12%-0.019.038.95Bán
ZA Flag
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.8820350228.009.53-0.14%-0.019.579.49Sức bán mạnh
ZA Flag
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
9.0020400131.009.730.05%0.009.819.66Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Nhận trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Nhận trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất