Trái phiếu

Một trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc biến động. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

        
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 2.02-0.21%-0.002.021.99Mua
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.030.04%0.002.031.99Mua
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.10-0.15%-0.002.102.06Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.28-0.52%-0.012.292.25Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM 2.65-0.67%-0.022.662.62Bán
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.81-0.71%-0.022.822.78Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.11-0.82%-0.033.133.09Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.542.83%0.02-0.53-0.66Sức mua mạnh
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.512.65%0.01-0.51-0.58Sức mua mạnh
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.502.06%0.01-0.50-0.54Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.05-9.91%-0.00-0.04-0.07Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.640.22%0.000.650.62Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.10-0.85%-0.011.121.07Sức bán mạnh
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.32-0.53%-0.011.351.30Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.57-0.52%-0.011.591.55Sức bán mạnh
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD 1.420.00%0.001.421.41Mua
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD 1.550.00%0.001.551.54Mua
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 1.78-0.56%-0.011.791.78Mua
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.92-0.41%-0.011.931.91Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 1.97-0.85%-0.021.991.97Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.04-0.78%-0.022.062.02Bán
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.12-0.66%-0.012.142.10Sức bán mạnh
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.17-0.73%-0.022.192.16Sức bán mạnh
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 3.02-0.42%-0.013.023.02Sức bán mạnh
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.15-0.09%-0.003.153.15Sức bán mạnh
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.26-0.01%-0.003.263.26Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.28-0.28%-0.013.283.28Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM 3.48-0.36%-0.013.493.42Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 3.87-0.00%-0.003.873.83Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 3.98-0.03%-0.003.993.94Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.96-0.50%-0.023.973.90Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.54-1.32%-0.01-0.53-0.61Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.44-0.09%-0.00-0.43-0.47Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.162.24%0.00-0.15-0.20Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.31-3.33%-0.010.330.31Bán
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 0.77-0.74%-0.010.770.74Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.522.93%0.02-0.52-0.57Sức mua mạnh
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.430.78%0.00-0.42-0.47Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.30-0.17%-0.00-0.29-0.32Sức mua mạnh
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.01-17.36%-0.000.02-0.01Mua
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 0.630.06%0.000.660.62Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.030.66%0.011.041.00Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 1.13-0.76%-0.011.151.11Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 1.26-0.62%-0.011.281.25Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.51-0.48%-0.011.531.50Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD 1.711.14%0.021.721.64Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.651.07%0.01-0.65-0.71Sức mua mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.630.00%0.00-0.63-0.65Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.58-1.41%-0.01-0.57-0.59Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.30-3.08%-0.01-0.29-0.31Bán
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 0.28-1.46%-0.000.290.27Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 0.43-1.56%-0.010.450.41Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 0.72-0.75%-0.010.730.70Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 0.86-0.57%-0.000.870.85Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.01-0.23%-0.001.031.00Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.005.42%0.051.000.62Bán
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.530.42%0.013.532.99Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.920.24%0.012.922.87Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.850.15%0.013.863.81Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 4.440.01%0.004.444.42Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.670.01%0.004.674.64Bán
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 4.78-0.01%-0.004.784.76Bán
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 1.73-2.14%-0.041.771.65Mua
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.86-0.89%-0.021.881.78Mua
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 1.96-0.54%-0.011.971.85Mua
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.07-1.38%-0.032.101.97Bán
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.16-0.75%-0.022.172.03Bán
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.19-0.69%-0.022.212.08Bán
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 7.250.83%0.067.257.07Mua
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 7.50-0.20%-0.017.567.45Bán
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 7.91-0.18%-0.017.967.90Bán
IN10Y India Government Bonds 10 yr 8.070.01%0.008.077.94Bán
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 8.130.13%0.018.138.10Bán
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 8.120.12%0.018.128.00Mua
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 7.410.04%0.007.417.41Mua
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 7.210.02%0.007.217.21Mua
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 7.57-0.14%-0.017.597.48Sức mua mạnh
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 7.650.84%0.067.657.43Sức mua mạnh
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 7.820.01%0.007.827.82Mua
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 8.060.00%0.008.068.06Mua
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 8.55-0.00%-0.008.558.43Mua
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 8.47-0.00%-0.008.478.37Mua
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.353.75%0.01-0.35-0.47Mua
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.490.12%0.00-0.48-0.55Mua
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.451.33%0.01-0.45-0.51Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.11-1.34%-0.00-0.11-0.14Bán
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.80-0.71%-0.010.810.79Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 1.28-0.34%-0.001.291.27Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 0.02-59.46%-0.040.20-0.17Bán
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.594.03%0.020.680.45Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.942.54%0.021.020.83Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.571.27%0.021.621.50Bán
IT10Y Italy Government Bonds 10 yr 2.481.12%0.032.522.43Bán
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.900.93%0.032.942.84Bán
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 3.170.96%0.033.203.11Bán
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD 3.420.91%0.033.453.36Bán
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.400.79%0.033.443.36Bán
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.130.00%0.00-0.13-0.14Mua
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.132.03%0.00-0.12-0.14Sức mua mạnh
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.112.95%0.00-0.11-0.13Sức mua mạnh
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.102.98%0.00-0.10-0.11Sức mua mạnh
JP10Y Japan Government Bonds 10 yr 0.045.57%0.000.050.03Mua
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 0.27-0.26%-0.000.280.26Bán
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 0.490.82%0.000.490.48Bán
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 0.690.56%0.000.690.67Sức bán mạnh
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD 0.800.69%0.010.800.79Bán
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD 1.85-0.34%-0.011.851.81Mua
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.02-0.34%-0.012.021.98Bán
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.10-0.35%-0.012.112.07Bán
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.34-0.59%-0.012.352.31Bán
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm 2.55-0.86%-0.022.572.53Bán
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 2.55-0.79%-0.022.572.53Bán
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.54-0.56%-0.012.552.51Bán
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.59-0.28%-0.013.603.57Bán
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.810.13%0.003.813.79Bán
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm 4.11-0.60%-0.024.134.11Bán
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 4.580.00%0.004.584.56Bán
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 4.830.00%0.004.834.80Bán
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.92-0.10%-0.014.934.91Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD -0.610.51%0.00-0.58-0.72Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.65-0.18%-0.00-0.65-0.68Mua
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.54-1.99%-0.01-0.50-0.55Mua
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.24-5.47%-0.01-0.22-0.24Mua
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.43-1.85%-0.010.450.42Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 0.65-1.75%-0.010.670.63Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 0.75-0.89%-0.010.770.73Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 0.98-0.51%-0.010.990.96Bán
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.84-0.81%-0.011.861.84Bán
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.17-0.68%-0.012.192.17Bán
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.88-0.35%-0.012.882.87Sức mua mạnh
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.13-0.50%-0.011.441.08Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.34-0.52%-0.011.351.32Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.71-0.63%-0.011.721.70Bán
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.280.58%0.011.291.20Bán
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.161.69%0.042.202.05Sức bán mạnh
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.111.04%0.033.822.37Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.142.13%0.00-0.14-0.14Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.0322.71%0.01-0.03-0.08Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.560.84%0.000.560.53Bán
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm 1.750.25%0.001.751.71Bán
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.860.27%0.011.861.81Bán
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.140.47%0.012.142.08Bán
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.440.41%0.012.442.38Bán
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 2.700.75%0.022.702.64Bán
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD 2.740.55%0.012.742.69Bán
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.810.36%0.012.812.75Bán
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 7.690.28%0.027.717.66Bán
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 8.140.11%0.018.158.11Bán
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 8.740.12%0.018.758.68Bán
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD 9.29-0.06%-0.019.299.18Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Crypto Screener Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất