Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu

Trái phiếu Chính phủ (trái phiếu Chính phủ) do chính phủ quốc gia phát hành. Các nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc thay đổi. Bằng cách phát hành trái phiếu, nhà nước nhận được các khoản tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới hình thức các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ và số của trái phiếu đại diện cho tên viết tắt của quốc gia phát hành cũng như thời gian đến hạn. Ví dụ: US02 là trái phiếu chính phủ Mỹ đáo hạn trong vòng 2 năm. Trái phiếu có Y ở cuối chẳng hạn như US02Y , cho thấy lợi tức hiện tại của công cụ đó.

       
AU02 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR 104.920.06%0.07104.98104.92Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.04-1.55%-0.032.041.99Mức giá cao
AU03 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR 99.110.10%0.1099.1799.11Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.10-1.78%-0.042.102.05Mua
AU05 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.600.22%0.2299.6799.60Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.34-2.10%-0.052.342.31Bán
AU10 Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM 96.330.43%0.4196.4196.30Bán
AU10Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.67-1.75%-0.052.672.64Mức giá thấp
AU30 AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 95.460.99%0.9495.5795.32Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 3.24-1.58%-0.053.253.22Bán
BE02 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR 105.40-0.00%-0.00105.41105.40Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.55-3.07%-0.02-0.54-0.58Mức giá thấp
BE03 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.520.03%0.04110.54110.09Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.41-6.99%-0.03-0.24-0.43Bán
BE05 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.340.27%0.27100.4399.99Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.14-25.84%-0.050.210.12Bán
BE10 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.850.60%0.5999.9799.18Mua
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.82-6.93%-0.060.890.80Bán
BE30 BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.170.00%0.00101.17101.17Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.550.00%0.001.551.54Bán
CA02 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 98.91-0.05%-0.0598.9798.86Mức giá thấp
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.851.59%0.031.881.82Mức giá cao
CA03 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 96.55-0.07%-0.0796.6396.46Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 1.971.39%0.032.001.94Mức giá cao
CA05 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.53-0.11%-0.1098.6798.40Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.061.13%0.022.092.04Mức giá cao
CA10 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR 90.15-0.11%-0.1090.3389.85Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.190.83%0.022.232.17Bán
CA30 CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 109.47-0.39%-0.43110.03108.84Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.310.65%0.012.342.29Bán
CN02 CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.440.05%0.0599.4499.38Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 3.51-0.74%-0.033.543.47Mua
CN03 CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.020.03%0.03100.0299.99Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.55-0.32%-0.013.563.51Bán
CN05 CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.890.42%0.42100.89100.47Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.60-2.59%-0.103.703.56Mức giá thấp
CN10 Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM 100.510.00%0.00100.51100.51Mức giá cao
CN10Y CHINA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.790.00%0.003.793.75Bán
CN30 CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.34-0.08%-0.09101.34101.34Mức giá cao
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.200.12%0.014.204.14Bán
DE02 GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 101.220.03%0.03101.23101.18Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.61-3.29%-0.02-0.60-0.63Bán
DE03 GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.340.10%0.10101.37101.24Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.44-8.47%-0.03-0.41-0.45Bán
DE05 GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 100.360.25%0.25100.44100.11Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.07-231.94%-0.05-0.02-0.09Bán
DE10 Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm 99.720.62%0.6199.8599.10Mua
DE10Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.53-10.77%-0.060.590.51Bán
DE30 GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 102.051.42%1.43102.37100.62Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.17-4.57%-0.061.231.15Mức giá thấp
ES02 SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR 103.200.00%0.00103.20103.20Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.32-0.03%-0.00-0.32-0.35Mua
ES03 SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.530.01%0.01100.53100.52Bán
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.13-2.28%-0.00-0.13-0.15Bán
ES05 SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.000.00%0.00101.00100.98Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.23-0.17%-0.000.240.21Bán
ES10 Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm 101.04-0.03%-0.03101.05101.04Mua
ES10Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.290.22%0.001.291.27Bán
ES30 SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR 112.88-0.01%-0.01112.88112.85Mua
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.280.02%0.002.282.27Bán
EUBUND Euro Bund 159.000.12%0.19159.01158.55Mua
FR02 FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.940.00%0.00100.94100.94Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.490.00%0.00-0.49-0.51Bán
FR03 FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.910.00%0.00100.91100.91Mua
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.290.00%0.00-0.29-0.30Bán
FR05 FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.730.22%0.2299.8399.52Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.05-44.87%-0.040.100.03Bán
FR10 Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm 99.820.62%0.6299.9599.20Mua
FR10Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.77-7.67%-0.060.830.75Bán
FR30 FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR 109.840.00%0.00109.84109.84Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.590.00%0.001.591.58Bán
GB02 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm 102.530.06%0.06102.60102.48Mua
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 0.90-2.83%-0.030.940.86Mua
GB03 UK GOVERNMENT BONDS 3 YR 101.530.13%0.13101.58101.40Bán
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.95-4.64%-0.051.000.92Mua
GB05 UK GOVERNMENT BONDS 5 YR 97.720.00%0.0097.7297.72Mức giá thấp
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.190.00%0.001.191.18Mức giá cao
GB10 Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm 125.480.82%1.02125.73124.47Mua
GB10Y UK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.43-6.53%-0.101.531.40Bán
GB30 UK GOVERNMENT BONDS 30 YR 94.471.54%1.4395.1993.04Mua
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 1.74-3.61%-0.071.811.70Mức giá thấp
HK02 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.77-0.01%-0.0199.7899.77Bán
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 1.430.38%0.011.441.33Mức giá cao
HK03 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR 102.02-0.01%-0.01102.03102.02Mức giá thấp
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 1.670.19%0.001.701.56Mức giá cao
HK05 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR 94.300.05%0.0594.3094.25Bán
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 1.82-0.63%-0.011.841.72Mức giá cao
HK10 HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR 95.600.26%0.2595.6095.35Mua
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.98-1.43%-0.032.011.84Bán
ID03 Trái phiếu chính phủ Indonesia 3 Năm 112.88-0.01%-0.01112.88112.39Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 5.66-0.01%-0.005.855.66Mức giá thấp
ID05 INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.300.00%0.0098.3098.30Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 6.010.00%0.006.015.93Bán
ID10 Trái phiếu chính phủ Indonesia 10 Năm 95.000.00%0.0095.0095.00Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 6.820.00%0.006.826.76Mức giá cao
ID30 INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 115.22-0.56%-0.65115.88115.22Bán
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 7.420.68%0.057.427.29Mua
IE02 IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR 110.360.00%0.00110.36110.36Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.48-4.12%-0.02-0.47-0.53Bán
IE03 IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR 114.020.03%0.03114.03113.98Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.42-6.65%-0.03-0.40-0.47Bán
IE05 IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.700.00%0.0099.7099.70Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.070.00%0.000.070.05Bán
IE10 IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR 99.510.57%0.5799.5798.94Mua
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.95-5.87%-0.061.010.93Bán
IN02 INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR 102.700.00%0.00102.70102.70Mua
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 6.910.00%0.006.916.86Mua
IN05 INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 98.690.07%0.0798.6998.69Mua
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 7.47-0.22%-0.027.477.45Bán
IN10 Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm 95.060.05%0.0595.0695.06Mua
IN10Y INDIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 7.78-0.11%-0.017.787.64Bán
IT02 ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.530.03%0.03100.54100.50Mua
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.29-7.73%-0.02-0.25-0.33Bán
IT03 ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR 110.810.09%0.10110.83110.71Mua
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 0.06-40.90%-0.040.110.04Bán
IT05 ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.41-0.00%-0.00101.41101.41Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 0.570.03%0.000.570.56Bán
IT10 Trái phiếu chính phủ Italia 10 năm 101.110.41%0.41101.23100.70Mua
IT10Y ITALY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 1.88-2.40%-0.051.921.86Mức giá thấp
IT30 ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR 110.590.52%0.57110.86110.02Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.92-0.92%-0.032.982.89Mức giá thấp
JP02 JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR 100.500.00%0.00100.50100.50Bán
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD -0.15-0.32%-0.00-0.15-0.17Bán
JP03 JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.650.02%0.02100.65100.63Mua
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD -0.14-5.65%-0.01-0.13-0.15Bán
JP05 JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.090.01%0.01101.11101.07Mua
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD -0.12-2.52%-0.00-0.11-0.13Bán
JP10 Trái phiếu chính phủ Nhật Bản 10 năm 100.760.12%0.12100.77100.64Mức giá cao
JP10Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 0.02-34.44%-0.010.040.01Mức giá thấp
JP30 JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR 101.350.29%0.29101.35101.06Mua
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 0.75-1.43%-0.010.760.74Bán
KR02 KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR 99.680.00%0.0099.6899.68Mức giá cao
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD 2.170.00%0.002.172.13Mua
KR03 KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR 98.680.00%0.0098.6898.68Mua
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 2.250.00%0.002.252.21Bán
KR05 KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR 99.500.00%0.0099.5099.50Mức giá cao
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 2.480.00%0.002.482.44Bán
KR10 Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm 97.270.00%0.0097.2797.27Mua
KR10Y KOREA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 2.700.00%0.002.702.66Bán
KR30 KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR 99.530.00%0.0099.5399.53Mức giá cao
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 2.650.00%0.002.652.61Bán
MY03 MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR 100.060.01%0.01100.06100.04Bán
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD 3.42-0.15%-0.013.433.40Mua
MY05 MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR 101.180.00%0.00101.18101.18Mua
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD 3.56-0.01%-0.003.563.54Bán
MY10 Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm 99.47-0.04%-0.0499.5199.47Mua
MY10Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD 3.970.13%0.013.973.94Bán
MY30 MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR 98.41-0.08%-0.0798.4998.41Bán
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD 4.840.10%0.014.844.82Mua
NL02 NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR 106.14-0.01%-0.01106.15106.14Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
Trang chủ Sàng lọc cổ phiếu Công cụ tìm kiếm tín hiệu Forex Tìm kiếm tín hiệu Cryptocurrency Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng biểu đồ Điều khoản sử dụng Người điều hành Giải pháp Website & Môi giới Widgets Thư viện biểu đồ chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Hỏi đáp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Tính phí Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã xuất bản Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất