Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.7520210515.000.26-0.58%-0.000.260.25Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020211221.000.25-1.39%-0.000.260.24Sức bán mạnh
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.5020230421.000.27-4.15%-0.010.280.26Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520250421.000.41-0.22%-0.000.410.39Mua
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.7520270421.000.62-2.25%-0.010.640.61Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
2.5020300521.000.94-1.13%-0.010.950.92Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.001.270.47%0.011.281.25Mua
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520390621.001.58-0.50%-0.011.601.57Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.79-0.29%-0.011.811.78Mua
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.49-0.59%-0.00-0.12-1.10Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.58-3.79%-0.02-0.53-0.65Sức bán mạnh
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.61-4.17%-0.02-0.57-0.65Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.51-9.81%-0.05-0.43-0.53Bán
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.00-0.32-19.55%-0.05-0.26-0.34Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.00-0.12-69.74%-0.05-0.06-0.14Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.11-30.94%-0.050.170.09Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.32-13.88%-0.050.390.28Sức bán mạnh
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.62-7.77%-0.050.690.60Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.210.00%0.000.210.21Bán
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.230.00%0.000.240.23Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.280.00%0.000.280.28Bán
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.300.68%0.000.300.29Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.320.00%0.000.320.31Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.38-1.04%-0.000.390.37Bán
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.56-0.54%-0.000.560.54Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.01-0.69%-0.011.011.00Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.6220210711.002.15-1.31%-0.0321.252.15Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220220213.002.22-0.61%-0.012.232.20Mua
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220230305.002.30-1.18%-0.032.332.28Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820250409.002.57-0.52%-0.012.582.52Mua
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.0020261205.002.85-0.65%-0.022.872.78Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.1220291121.002.880.08%0.002.882.85Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.280.39%0.013.283.24Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.450.62%0.023.453.40Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820500316.003.59-0.15%-0.013.603.56Mua
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.54-5.29%-0.03-0.51-0.59Mua
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.52-2.16%-0.01-0.50-0.59Mua
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.48-5.80%-0.03-0.46-0.52Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.30-15.93%-0.04-0.25-0.32Bán
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.000.01-78.98%-0.030.04-0.02Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210225.00-0.55-1.56%-0.01-0.49-0.65Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.61-4.13%-0.02-0.57-0.72Sức bán mạnh
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.61-4.67%-0.03-0.58-0.64Sức bán mạnh
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.51-8.11%-0.04-0.46-0.52Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520271026.00-0.36-15.83%-0.05-0.30-0.38Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20301125.00-0.11-88.72%-0.05-0.05-0.12Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.09-36.18%-0.050.180.05Bán
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.7520390625.000.29-14.85%-0.050.370.26Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.48-10.08%-0.050.550.45Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.58-8.51%-0.050.650.55Bán
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.69-7.35%-0.050.760.66Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210409.00-0.60-2.05%-0.01-0.56-0.69Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220610.00-0.68-2.83%-0.02-0.65-0.70Mua
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.70-3.52%-0.02-0.67-0.72Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250411.00-0.67-5.30%-0.03-0.64-0.68Bán
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520271115.00-0.58-6.48%-0.04-0.53-0.59Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20300815.00-0.43-9.13%-0.04-0.39-0.44Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520350515.00-0.22-15.45%-0.03-0.17-0.23Sức mua mạnh
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.7520400704.00-0.16-24.41%-0.03-0.11-0.17Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.07-70.10%-0.03-0.03-0.09Mua
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820250215.000.602.32%0.010.610.53Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020300618.001.18-0.41%-0.001.191.14Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.25-1.25%-0.021.261.18Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.36-0.92%-0.011.371.28Bán
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.001.51-0.75%-0.011.521.46Bán
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520210621.000.20-7.43%-0.020.230.08Bán
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520220523.000.28-3.66%-0.010.290.16Bán
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230605.000.26-0.30%-0.000.290.16Bán
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820250820.000.264.71%0.010.290.15Bán
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270827.000.394.87%0.020.400.27Bán
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.000.524.69%0.020.530.39Bán
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.2520220514.004.06-0.04%-0.004.204.02Bán
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.005.24-0.07%-0.005.305.15Sức bán mạnh
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.005.800.13%0.015.855.69Bán
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
5.7520300511.005.880.05%0.005.905.78Bán
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.006.620.30%0.026.626.54Bán
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.61-1.19%-0.086.696.50Bán
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
12.7520210615.004.891.02%0.054.894.42Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.6220230515.006.13-0.23%-0.016.155.94Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.006.550.22%0.016.556.42Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.007.220.30%0.027.237.13Bán
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.007.620.06%0.007.627.54Bán
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.007.640.17%0.017.667.57Bán
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.10-0.39%-0.038.138.01Bán
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.75-0.19%-0.017.777.67Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.7520220315.00-0.423.08%0.01-0.36-0.88Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520221018.00-0.51-0.48%-0.00-0.50-0.60Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.49-2.36%-0.01-0.47-0.54Bán
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.37-9.99%-0.03-0.33-0.41Bán
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.1220301018.000.02-70.39%-0.050.070.00Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.27-12.35%-0.040.310.25Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210415.00-0.175.41%0.010.01-0.39Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020230615.000.25-6.68%-0.020.560.23Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.59-5.22%-0.030.670.52Bán
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.000.88-5.22%-0.050.970.83Bán
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
0.8820300801.001.21-4.66%-0.061.301.18Bán
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820360301.001.63-3.68%-0.061.731.59Bán
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.001.89-3.41%-0.071.991.86Bán
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.0020.75-2.78%-0.5920.752.13Sức mua mạnh
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.18-2.59%-0.062.262.16Bán
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210601.00-0.210.00%0.00-0.21-0.21Bán
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220701.00-0.145.78%0.01-0.13-0.15Sức mua mạnh
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230320.00-0.141.33%0.00-0.14-0.15Mua
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250320.00-0.09-2.21%-0.00-0.08-0.10Sức mua mạnh
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270620.00-0.07-0.99%-0.00-0.06-0.09Mua
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20300320.000.04-30.06%-0.020.060.03Sức mua mạnh
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.1220350320.000.27-2.46%-0.010.300.26Sức mua mạnh
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400320.000.440.50%0.000.450.43Mua
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820500320.000.631.93%0.010.630.61Mua
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020600320.000.661.64%0.010.680.64Sức mua mạnh
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.2520210610.000.58-4.75%-0.030.610.54Bán
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.6220220610.000.79-2.02%-0.020.810.75Bán
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230610.000.85-6.39%-0.060.850.79Bán
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520250610.001.17-1.54%-0.021.181.13Bán
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
1.3820300610.001.401.01%0.011.411.35Bán
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.59-1.06%-0.021.611.55Mua
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500310.001.61-0.81%-0.011.621.57Mua
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.002.21-1.67%-0.042.242.19Bán
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.002.41-1.49%-0.042.442.39Bán
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.002.61-2.28%-0.062.672.59Sức bán mạnh
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.8820290815.002.81-1.57%-0.042.862.79Sức bán mạnh
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.32-0.30%-0.013.333.30Bán
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.61-0.55%-0.023.633.59Mua
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020500615.004.040.50%0.024.054.00Mua
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.57-3.78%-0.02-0.49-0.63Mua
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220115.00-0.59-2.56%-0.01-0.57-0.64Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.63-3.65%-0.02-0.47-0.66Bán
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.61-6.69%-0.04-0.57-0.63Sức bán mạnh
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.46-11.35%-0.05-0.41-0.48Bán
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300715.00-0.29-18.08%-0.04-0.23-0.30Bán
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.21-26.33%-0.04-0.16-0.22Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.01-140.73%-0.041.70-0.05Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.04-44.49%-0.030.090.02Sức bán mạnh
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230415.000.342.91%0.010.350.31Mua
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.480.88%0.000.490.45Mua
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020310515.000.98-0.79%-0.011.010.96Mua
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.5020330414.001.07-0.82%-0.011.111.05Mua
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520370415.001.28-2.16%-0.031.341.26Mua
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.10-14.79%-0.020.12-0.03Bán
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.37-1.42%-0.010.370.29Bán
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.50-1.39%-0.010.510.46Mua
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.680.15%0.000.690.66Mua
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.05103.38%0.030.11-0.10Bán
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.000.40-14.98%-0.070.470.33Bán
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.001.30-4.57%-0.061.361.24Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.440.05%0.00-0.44-0.52Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.34-5.06%-0.02-0.33-0.39Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.00-0.07-93.96%-0.04-0.04-0.11Bán
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.1220270414.000.09-30.48%-0.040.130.06Bán
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
0.3820301018.000.45-7.48%-0.040.480.41Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất