Trái phiếu. Tất cả trái phiếu

Trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu nhà nước là trái phiếu do... bạn đoán xem...do chính phủ nhà nước phát hành. Về cơ bản, các nhà đầu tư cho quốc gia vay tiền để đổi lại với mức lãi suất cố định hoặc thay đổi. Bằng cách phát hành trái phiếu, nhà nước nhận được nguồn vốn sau đó có thể được bơm vào nền kinh tế dưới hình thức cho vay lãi suất thấp. Mã chữ và số của trái phiếu đại diện cho tên viết tắt của quốc gia phát hành, cũng như thời gian đến hạn của trái phiếu. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ sẽ đáo hạn sau hai năm. Bảng dưới đây cho phép bạn xem tất cả trái phiếu do các nước trên thế giới phát hành - lọc theo ngày đáo hạn hoặc xem xét xếp hạng kỹ thuật của trái phiếu để xem những trái phiếu nào có thể bị quá mua hoặc quá bán.

Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời gian đáo hạn
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Thay đổi 1 Ngày
US01MYUnited States 1 Month Government Bonds Yield5.393%2023-10-24305.280 USD0.19%0.010 USD
US02MYUnited States 2 Month Government Bonds Yield5.446%2023-11-21585.310 USD0.33%0.018 USD
US03MYUnited States 3 Month Government Bonds Yield5.487%2023-12-21885.330 USD−0.04%−0.002 USD
US04MYUnited States 4 Month Government Bonds Yield5.521%2024-01-231215.335 USD−0.05%−0.003 USD
US06MYUnited States 6 Month Government Bonds Yield5.541%2024-03-211795.305 USD0.04%0.002 USD
US01YUnited States 1 Year Government Bonds Yield5.464%2024-09-053475.175 USD0.07%0.004 USD
US02YUnited States 2 Year Government Bonds Yield5.00%5.114%2025-08-3170799.797 USD−0.66%−0.034 USD
US03YUnited States 3 Year Government Bonds Yield4.63%4.804%2026-09-15108799.516 USD−1.17%−0.057 USD
US05YUnited States 5 Year Government Bonds Yield4.38%4.560%2028-08-31180399.188 USD−1.36%−0.063 USD
US07YUnited States 7 Year Government Bonds Yield4.13%4.525%2030-08-31253397.641 USD−1.31%−0.060 USD
US10YUnited States 10 Year Government Bonds Yield3.88%4.436%2033-08-15361395.547 USD−1.33%−0.060 USD
US20YUnited States 20 Year Government Bonds Yield4.38%4.712%2043-08-15726595.672 USD−1.28%−0.061 USD
US30YUnited States 30 Year Government Bonds Yield4.13%4.528%2053-08-151091893.438 USD−1.05%−0.048 USD
CA01MYCanada 1 Month Government Bonds Yield5.030%2023-09-28499.917 CAD0.20%0.010 CAD
CA02MYCanada 2 Month Government Bonds Yield4.960%2023-10-263299.540 CAD0.00%0.000 CAD
CA03MYCanada 3 Month Government Bonds Yield5.120%2023-12-218898.753 CAD0.00%0.000 CAD
CA06MYCanada 6 Month Government Bonds Yield5.230%2024-03-1417297.573 CAD0.00%0.000 CAD
CA01YCanada 1 Year Government Bonds Yield5.330%2024-09-1235495.071 CAD0.00%0.000 CAD
CA02YCanada 2 Year Government Bonds Yield3.50%4.907%2025-08-0167797.539 CAD−1.11%−0.055 CAD
CA03YCanada 3 Year Government Bonds Yield3.00%4.652%2026-04-0192096.124 CAD−1.17%−0.055 CAD
CA04YCanada 4 Year Government Bonds Yield1.00%4.513%2026-09-01107390.454 CAD−1.20%−0.055 CAD
CA05YCanada 5 Year Government Bonds Yield3.25%4.207%2028-09-01180495.777 CAD−1.29%−0.055 CAD
CA07YCanada 7 Year Government Bonds Yield5.75%4.040%2029-06-012077108.597 CAD−1.34%−0.055 CAD
CA10YCanada 10 Year Government Bonds Yield2.75%3.914%2033-06-01353890.694 CAD−1.49%−0.059 CAD
CA20YCanada 20 Year Government Bonds Yield4.00%3.868%2041-06-016460101.678 CAD−1.43%−0.056 CAD
CA30YCanada 30 Year Government Bonds Yield1.75%3.693%2053-12-011102664.825 CAD−1.36%−0.051 CAD
GB01MYUnited Kingdom 1 Month Government Bonds Yield5.357%2023-10-162299.649 GBP0.43%0.023 GBP
GB03MYUnited Kingdom 3 Month Government Bonds Yield5.371%2023-12-188598.736 GBP0.19%0.010 GBP
GB06MYUnited Kingdom 6 Month Government Bonds Yield5.444%2024-03-1817697.414 GBP−0.46%−0.025 GBP
GB01YUnited Kingdom 1 Year Government Bonds Yield2.75%4.974%2024-09-0734997.958 GBP−0.36%−0.018 GBP
GB02YUnited Kingdom 2 Year Government Bonds Yield3.50%4.785%2025-10-2275997.489 GBP−1.30%−0.063 GBP
GB03YUnited Kingdom 3 Year Government Bonds Yield4.13%4.480%2027-01-29122398.903 GBP−1.37%−0.062 GBP
GB04YUnited Kingdom 4 Year Government Bonds Yield1.25%4.195%2027-07-22139789.695 GBP−1.43%−0.061 GBP
GB05YUnited Kingdom 5 Year Government Bonds Yield4.50%4.361%2028-06-071718100.581 GBP−1.38%−0.061 GBP
GB06YUnited Kingdom 6 Year Government Bonds Yield0.50%4.219%2029-01-31195682.362 GBP−1.45%−0.062 GBP
GB07YUnited Kingdom 7 Year Government Bonds Yield0.38%4.127%2030-10-22258577.186 GBP−1.53%−0.064 GBP
GB08YUnited Kingdom 8 Year Government Bonds Yield1.00%4.192%2032-01-31305177.709 GBP−1.48%−0.063 GBP
GB09YUnited Kingdom 9 Year Government Bonds Yield4.25%4.144%2032-06-073179100.761 GBP−1.47%−0.062 GBP
GB10YUnited Kingdom 10 Year Government Bonds Yield3.25%4.246%2033-01-31341792.380 GBP−1.21%−0.052 GBP
GB12YUnited Kingdom 12 Year Government Bonds Yield0.63%4.365%2035-07-31432865.684 GBP−1.07%−0.047 GBP
GB15YUnited Kingdom 15 Year Government Bonds Yield3.75%4.543%2038-01-29524191.705 GBP−0.94%−0.043 GBP
GB20YUnited Kingdom 20 Year Government Bonds Yield4.50%4.642%2042-12-07701498.199 GBP−0.58%−0.027 GBP
GB25YUnited Kingdom 25 Year Government Bonds Yield1.75%4.666%2049-01-22925256.935 GBP−0.47%−0.022 GBP
GB30YUnited Kingdom 30 Year Government Bonds Yield3.75%4.679%2053-10-221098685.086 GBP−0.40%−0.019 GBP
GB40YUnited Kingdom 40 Year Government Bonds Yield4.00%4.570%2063-10-221463889.567 GBP−0.44%−0.020 GBP
GB50YUnited Kingdom 50 Year Government Bonds Yield1.13%4.243%2073-10-221829135.494 GBP−0.61%−0.026 GBP
DE01MYGermany 1 Month Government Bonds Yield3.701%2023-10-182499.774 EUR0.46%0.017 EUR
DE03MYGermany 3 Month Government Bonds Yield3.678%2023-12-138099.209 EUR−0.08%−0.003 EUR
DE06MYGermany 6 Month Government Bonds Yield3.780%2024-03-2017898.186 EUR0.40%0.015 EUR
DE09MYGermany 9 Month Government Bonds Yield3.764%2024-06-1926997.284 EUR0.59%0.022 EUR
DE01YGermany 1 Year Government Bonds Yield3.744%2024-09-1836096.410 EUR0.00%0.000 EUR
DE02YGermany 2 Year Government Bonds Yield3.10%3.248%2025-09-1872599.704 EUR−0.34%−0.011 EUR
DE03YGermany 3 Year Government Bonds Yield0.50%3.140%2026-02-1587594.013 EUR−0.17%−0.005 EUR
DE04YGermany 4 Year Government Bonds Yield0.25%2.868%2027-02-15124091.659 EUR−0.38%−0.011 EUR
DE05YGermany 5 Year Government Bonds Yield2.40%2.742%2028-10-19185298.383 EUR−0.40%−0.011 EUR
DE06YGermany 6 Year Government Bonds Yield0.25%2.685%2029-02-15197187.932 EUR−0.37%−0.010 EUR
DE07YGermany 7 Year Government Bonds Yield2.660%2030-02-15233684.560 EUR−0.26%−0.007 EUR
DE08YGermany 8 Year Government Bonds Yield2.693%2031-02-15270182.170 EUR−0.22%−0.006 EUR
DE09YGermany 9 Year Government Bonds Yield2.665%2032-02-15306680.198 EUR−0.11%−0.003 EUR
DE10YGermany 10 Year Government Bonds Yield2.60%2.732%2033-08-15361398.862 EUR−0.07%−0.002 EUR
DE15YGermany 15 Year Government Bonds Yield1.00%2.896%2038-05-15534777.643 EUR0.10%0.003 EUR
DE20YGermany 20 Year Government Bonds Yield3.25%2.924%2042-07-046858104.644 EUR0.26%0.008 EUR
DE25YGermany 25 Year Government Bonds Yield2.50%2.887%2046-08-15836193.576 EUR0.37%0.011 EUR
DE30YGermany 30 Year Government Bonds Yield1.80%2.885%2053-08-151091878.469 EUR0.31%0.009 EUR
FR01MYFrance 1 Month Government Bonds Yield3.692%2023-10-182499.774 EUR−1.19%−0.044 EUR
FR03MYFrance 3 Month Government Bonds Yield3.780%2023-12-067399.260 EUR0.03%0.001 EUR
FR06MYFrance 6 Month Government Bonds Yield3.826%2024-02-0713698.595 EUR−0.13%−0.005 EUR
FR09MYFrance 9 Month Government Bonds Yield3.770%2024-07-1029097.072 EUR0.19%0.007 EUR
FR01YFrance 1 Year Government Bonds Yield3.802%2024-09-0434696.494 EUR−0.39%−0.015 EUR
FR02YFrance 2 Year Government Bonds Yield0.50%3.476%2025-05-2560995.273 EUR0.31%0.011 EUR
FR03YFrance 3 Year Government Bonds Yield0.50%3.232%2026-05-2597493.137 EUR−0.39%−0.013 EUR
FR04YFrance 4 Year Government Bonds Yield1.00%3.148%2027-05-25133992.676 EUR−0.34%−0.011 EUR
FR05YFrance 5 Year Government Bonds Yield0.75%3.112%2028-05-25170589.893 EUR−0.24%−0.008 EUR
FR06YFrance 6 Year Government Bonds Yield0.50%3.092%2029-05-25207086.726 EUR−0.32%−0.010 EUR
FR07YFrance 7 Year Government Bonds Yield2.50%3.107%2030-05-25243596.388 EUR−0.18%−0.006 EUR
FR08YFrance 8 Year Government Bonds Yield1.50%3.131%2031-05-25280089.039 EUR−0.21%−0.007 EUR
FR09YFrance 9 Year Government Bonds Yield3.207%2032-05-25316676.082 EUR0.00%0.000 EUR
FR10YFrance 10 Year Government Bonds Yield3.00%3.285%2033-05-25353197.664 EUR0.12%0.004 EUR
FR15YFrance 15 Year Government Bonds Yield4.00%3.525%2038-10-255510105.474 EUR0.34%0.012 EUR
FR20YFrance 20 Year Government Bonds Yield2.50%3.666%2043-05-25718383.851 EUR0.69%0.025 EUR
FR25YFrance 25 Year Government Bonds Yield2.00%3.683%2048-05-25901073.023 EUR0.68%0.025 EUR
FR30YFrance 30 Year Government Bonds Yield3.00%3.758%2054-05-251120186.319 EUR0.70%0.026 EUR
FR50YFrance 50 Year Government Bonds Yield0.50%3.336%2072-05-251777632.210 EUR0.72%0.024 EUR
ES01MYSpain 1 Month Government Bonds Yield3.571%2023-10-061299.900 EUR−1.60%−0.058 EUR
ES03MYSpain 3 Month Government Bonds Yield3.639%2023-12-087599.267 EUR−2.39%−0.089 EUR
ES09MYSpain 9 Month Government Bonds Yield3.847%2024-06-0725797.347 EUR−0.80%−0.031 EUR
ES01YSpain 1 Year Government Bonds Yield3.837%2024-09-0634896.443 EUR0.39%0.015 EUR
ES02YSpain 2 Year Government Bonds Yield3.654%2025-05-3161594.139 EUR−0.63%−0.023 EUR
ES03YSpain 3 Year Government Bonds Yield2.80%3.649%2026-05-3198097.850 EUR0.00%0.000 EUR
ES04YSpain 4 Year Government Bonds Yield0.80%3.474%2027-07-30140590.535 EUR−0.37%−0.013 EUR
ES05YSpain 5 Year Government Bonds Yield3.435%2028-01-31159086.341 EUR−0.98%−0.034 EUR
ES06YSpain 6 Year Government Bonds Yield0.60%3.480%2029-10-31222984.422 EUR−0.20%−0.007 EUR
ES07YSpain 7 Year Government Bonds Yield1.25%3.623%2030-10-31259485.380 EUR0.36%0.013 EUR
ES08YSpain 8 Year Government Bonds Yield0.50%3.692%2031-10-31295978.010 EUR0.57%0.021 EUR
ES09YSpain 9 Year Government Bonds Yield2.55%3.713%2032-10-31332591.146 EUR0.38%0.014 EUR
ES10YSpain 10 Year Government Bonds Yield3.55%3.806%2033-10-31369097.885 EUR0.29%0.011 EUR
ES15YSpain 15 Year Government Bonds Yield0.85%4.082%2037-07-30505866.328 EUR0.99%0.040 EUR
ES20YSpain 20 Year Government Bonds Yield1.00%4.240%2042-07-30688458.523 EUR1.17%0.049 EUR
ES25YSpain 25 Year Government Bonds Yield2.90%4.272%2046-10-31843880.097 EUR0.59%0.025 EUR
ES30YSpain 30 Year Government Bonds Yield1.90%4.352%2052-10-311063059.965 EUR0.81%0.035 EUR