Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.7520191021.001.961.23%0.021.971.93Sức mua mạnh
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201121.002.080.86%0.022.102.04Sức mua mạnh
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520210515.002.121.34%0.032.132.07Sức mua mạnh
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230421.002.300.91%0.022.312.26Sức mua mạnh
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
2.7520281121.002.730.59%0.022.732.69Sức mua mạnh
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.002.890.51%0.012.902.85Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.003.240.55%0.023.243.19Sức mua mạnh
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020190928.00-0.572.60%0.02-0.56-0.65Mua
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520200928.00-0.54-5.02%-0.03-0.51-0.56Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520210928.00-0.40-6.58%-0.02-0.37-0.42Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.1220231022.000.02-64.36%-0.030.06-0.01Sức bán mạnh
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280622.000.80-4.05%-0.030.840.79Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.001.29-2.22%-0.031.341.26Mua
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.51-1.80%-0.031.551.49Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470622.001.77-1.27%-0.021.811.75Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.7520190816.002.79-0.31%-0.012.792.75Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020210125.002.97-0.65%-0.022.972.91Sức bán mạnh
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220210705.003.000.00%0.003.052.96Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520230712.003.17-0.08%-0.003.193.13Bán
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.5020280816.003.45-1.21%-0.043.463.41Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.2520330812.003.83-0.05%-0.003.833.79Bán
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.8820381023.004.02-0.13%-0.014.023.98Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.8820480723.004.02-0.37%-0.014.043.91Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520201115.00-0.61-2.99%-0.02-0.60-0.62Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020211115.00-0.47-3.36%-0.02-0.45-0.51Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231115.00-0.17-14.17%-0.02-0.14-0.21Sức bán mạnh
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020271115.000.32-10.77%-0.040.360.30Sức bán mạnh
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.81-2.06%-0.020.830.79Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.561.41%0.01-0.54-0.63Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.42-3.58%-0.01-0.39-0.46Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.26-8.02%-0.02-0.23-0.29Bán
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.000.08-25.93%-0.030.110.06Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.7520281125.000.75-4.21%-0.030.790.74Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.001.19-0.90%-0.011.221.15Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.001.31-1.74%-0.021.341.29Mua
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.41-1.49%-0.021.441.39Mua
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.67-1.11%-0.021.701.66Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.910.86%0.021.931.83Mua
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20190913.00-0.624.04%0.03-0.62-0.71Sức mua mạnh
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20200911.00-0.62-1.91%-0.01-0.61-0.64Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211008.00-0.53-5.17%-0.03-0.50-0.54Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231013.00-0.23-16.20%-0.03-0.19-0.25Sức bán mạnh
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520280815.000.37-7.54%-0.030.410.35Sức bán mạnh
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.65-4.07%-0.030.690.63Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.82-2.80%-0.020.860.80Sức bán mạnh
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.96-2.08%-0.021.000.95Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.001.03-2.03%-0.021.071.01Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.001.191.37%0.021.220.60Bán
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.003.94-2.19%-0.094.043.43Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.5020230130.003.500.68%0.023.503.41Mua
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.7520280130.004.551.07%0.054.564.46Sức mua mạnh
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.005.010.29%0.015.024.96Mua
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.005.310.42%0.025.315.24Sức mua mạnh
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.005.360.27%0.015.365.31Sức mua mạnh
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.0020191119.001.85-1.09%-0.021.871.75Bán
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520200820.002.02-1.14%-0.022.021.89Bán
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220211206.002.16-1.89%-0.042.192.02Bán
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020230605.002.24-1.68%-0.042.262.14Bán
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820280822.002.36-1.11%-0.032.362.24Bán
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.002.40-1.53%-0.042.412.28Bán
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
6.8820190713.007.230.02%0.007.237.19Bán
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520200503.007.610.48%0.047.617.50Mua
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.007.610.29%0.027.617.57Bán
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
6.8820260906.007.760.35%0.037.767.60Bán
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.008.160.07%0.018.168.13Bán
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.008.04-0.79%-0.068.107.99Bán
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.5020190915.007.120.14%0.017.126.50Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
12.7520210615.007.720.48%0.047.727.45Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220230515.008.060.56%0.058.067.91Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
6.1220280515.008.230.01%0.008.238.09Bán
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
6.6220330515.008.470.00%0.008.478.40Bán
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020380515.008.590.00%0.008.598.52Bán
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
6.3820420415.008.970.00%0.008.978.72Bán
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520440215.009.100.01%0.009.109.00Mua
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.3820190618.00-0.504.84%0.03-0.50-0.71Bán
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.5020200418.00-0.51-1.66%-0.01-0.49-0.58Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.0020201018.00-0.50-2.08%-0.01-0.48-0.55Bán
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20221018.00-0.03-96.91%-0.02-0.02-0.05Bán
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820280515.000.97-1.37%-0.010.980.95Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.001.45-0.55%-0.011.461.43Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191015.000.56-8.77%-0.050.770.38Mua
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520200615.001.05-2.43%-0.031.190.92Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210415.001.65-1.40%-0.021.751.53Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.8820230315.002.50-0.41%-0.012.612.39Mua
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
2.7520281201.003.46-0.43%-0.023.563.39Mua
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.3820330901.003.65-0.11%-0.003.743.58Mua
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.890.12%0.003.973.83Mua
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.004.080.09%0.004.164.03Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.004.000.16%0.014.083.95Mua
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191115.00-0.164.35%0.01-0.15-0.17Bán
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20201101.00-0.142.52%0.00-0.13-0.15Bán
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210920.00-0.121.74%0.00-0.12-0.13Bán
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20230920.00-0.09-3.00%-0.00-0.08-0.10Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20280920.000.11-0.55%-0.000.110.10Bán
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.6220330920.000.37-1.58%-0.010.380.36Bán
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.6220380920.000.64-0.92%-0.010.640.62Bán
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.8820480920.000.87-0.86%-0.010.880.86Bán
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.99-0.11%-0.001.000.98Bán
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520191210.001.810.04%0.001.811.77Bán
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201210.001.93-0.06%-0.001.931.89Bán
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.3820210910.001.96-0.13%-0.001.961.92Bán
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520230910.002.06-0.05%-0.002.062.02Bán
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
2.6220280610.002.210.04%0.002.212.17Bán
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.002.170.73%0.022.172.11Bán
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220480310.002.100.63%0.012.102.05Bán
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.5020211130.003.710.14%0.013.713.69Sức mua mạnh
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.850.13%0.013.853.83Sức mua mạnh
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.6220280615.004.160.00%0.004.174.14Sức mua mạnh
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.610.22%0.014.614.58Mua
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.80-0.21%-0.014.804.78Mua
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.960.00%0.004.964.93Mua
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.0020190715.00-0.620.29%0.00-0.61-0.73Bán
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.66-1.60%-0.01-0.64-0.69Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.53-4.91%-0.03-0.51-0.55Sức bán mạnh
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.19-16.00%-0.03-0.16-0.22Bán
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.50-5.87%-0.030.540.48Sức bán mạnh
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.76-4.57%-0.040.810.75Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.86-2.66%-0.020.900.84Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.001.08-1.80%-0.021.121.06Bán
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020200415.001.850.00%0.001.851.83Sức mua mạnh
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230415.002.190.00%0.002.192.17Mua
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.002.76-0.90%-0.032.762.74Mua
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.28-0.34%-0.001.281.23Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020230524.001.55-1.71%-0.031.581.52Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020280426.001.94-2.02%-0.041.981.90Bán
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20190425.001.12-1.63%-0.024.07-1.80Sức bán mạnh
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520220425.002.141.14%0.022.351.84Mua
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.5020270725.003.170.23%0.013.173.03Mua
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.7520210415.00-0.01-148.00%-0.020.02-0.04Sức bán mạnh
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.8820231025.000.76-1.15%-0.010.790.73Mua
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
2.1220281017.001.97-0.06%-0.002.001.95Sức mua mạnh
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.002.06-1.01%-0.022.072.02Mua
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520230701.002.26-1.53%-0.042.272.21Bán
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.46-1.60%-0.042.472.42Bán
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.74-1.08%-0.032.752.70Bán
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.77-0.90%-0.032.772.73Bán
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.85-1.37%-0.042.852.81Bán
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.007.63-0.21%-0.027.667.47Bán
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.7520230228.008.530.39%0.038.538.46Bán
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
10.5020261221.009.240.18%0.029.289.18Mua
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.2520320331.009.81-1.56%-0.169.979.74Bán
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.5020370131.0010.000.38%0.0410.009.91Mua
ZA30Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
8.7520490228.0010.040.26%0.0310.059.99Bán
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220200730.00-0.1718.66%0.04-0.16-0.30Mua
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.7520210730.000.03383.87%0.020.04-0.05Mua
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520230730.000.58-0.97%-0.010.660.47Mua
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
1.3820280730.001.630.25%0.001.681.59Sức mua mạnh
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.002.25-0.02%-0.002.302.21Sức mua mạnh
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.002.780.98%0.032.812.71Sức mua mạnh
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.42-1.55%-0.01-0.41-0.46Mua
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất