Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU Flag
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.7520201121.000.79-0.06%-0.000.800.76Bán
AU Flag
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520210515.000.791.41%0.010.790.77Mua
AU Flag
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520221121.000.771.61%0.010.780.76Mua
AU Flag
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520240421.000.801.23%0.010.810.79Mua
AU Flag
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.2520260421.000.940.71%0.010.950.93Mua
AU Flag
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
2.7520291121.001.120.47%0.011.131.10Mua
AU Flag
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.001.220.11%0.001.241.21Mua
AU Flag
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.700.22%0.001.711.68Mua
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.59-0.58%-0.00-0.54-0.63Mua
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.62-1.18%-0.01-0.60-0.65Mua
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.601.19%0.01-0.59-0.63Mua
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.441.90%0.01-0.43-0.46Mua
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.325.12%0.02-0.32-0.35Mua
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.0926.89%0.03-0.08-0.13Mua
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.1824.01%0.030.180.13Mua
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.409.79%0.040.410.35Mua
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.744.86%0.030.750.70Mua
CA Flag
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.650.61%0.011.651.64Mua
CA Flag
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.690.00%0.001.691.69Mua
CA Flag
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.72-0.58%-0.011.741.72Mua
CA Flag
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.63-0.85%-0.011.661.63Mua
CA Flag
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.62-0.86%-0.011.651.61Mua
CA Flag
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.55-1.40%-0.021.591.55Mua
CA Flag
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.54-0.90%-0.011.591.54Mua
CA Flag
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.65-1.38%-0.021.701.65Mua
CN Flag
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.3820210221.002.65-0.09%-0.002.652.60Sức mua mạnh
CN Flag
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.6220220307.002.790.59%0.022.792.73Mua
CN Flag
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220230419.002.86-1.09%-0.032.892.84Mua
CN Flag
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.1220240411.003.00-0.03%-0.003.002.97Mua
CN Flag
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.2520260606.003.190.05%0.003.203.17Mua
CN Flag
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.2520290523.003.180.47%0.013.193.15Mua
CN Flag
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.470.04%0.003.493.43Mua
CN Flag
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020400621.003.53-0.00%-0.003.533.50Bán
CN Flag
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.830.01%0.003.853.80Mua
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.0020211115.00-0.75-0.40%-0.00-0.74-0.79Mua
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.671.35%0.01-0.67-0.71Mua
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.581.70%0.01-0.57-0.62Mua
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.364.84%0.02-0.35-0.40Mua
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.1516.20%0.03-0.14-0.20Mua
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201025.00-0.59-0.48%-0.00-0.58-0.63Mua
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.581.03%0.01-0.57-0.66Mua
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.590.77%0.00-0.58-0.61Mua
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.423.01%0.01-0.41-0.44Mua
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.335.33%0.02-0.31-0.35Mua
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.5020290525.00-0.1220.33%0.03-0.12-0.16Mua
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.1823.28%0.030.190.13Mua
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.3311.51%0.030.340.28Mua
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.000.429.31%0.040.430.37Mua
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.735.10%0.040.750.67Mua
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.904.15%0.040.920.84Mua
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200911.00-0.64-3.28%-0.02-0.60-0.67Mua
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210910.00-0.67-0.43%-0.00-0.66-0.68Mua
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221007.00-0.700.33%0.00-0.69-0.74Mua
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20241018.00-0.631.21%0.01-0.61-0.65Mua
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20260815.00-0.572.25%0.01-0.56-0.59Mua
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20290815.00-0.394.66%0.02-0.37-0.41Mua
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.2410.04%0.03-0.23-0.28Mua
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.0925.87%0.03-0.08-0.13Mua
DE Flag
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.05250.00%0.030.060.01Mua
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.1237.43%0.030.130.08Mua
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.001.150.86%0.011.150.29Bán
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.62-6.48%-0.040.670.56Bán
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
4.1220290312.001.32-5.28%-0.071.391.28Bán
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.001.81-3.96%-0.071.881.77Bán
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.002.11-2.68%-0.062.172.07Bán
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.002.28-2.10%-0.052.332.25Bán
HK Flag
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020201123.001.78-0.04%-0.001.781.70Bán
HK Flag
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210823.001.63-3.60%-0.061.691.54Bán
HK Flag
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020221205.001.55-1.65%-0.031.571.48Mua
HK Flag
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820240603.001.44-0.06%-0.001.441.34Mua
HK Flag
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260826.001.42-0.05%-0.001.421.32Mua
HK Flag
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.001.48-0.04%-0.001.481.37Mua
IN Flag
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.005.450.92%0.055.515.28Bán
IN Flag
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.005.710.57%0.035.965.55Bán
IN Flag
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.006.20-1.19%-0.076.276.08Bán
IN Flag
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
7.6220250525.006.57-0.26%-0.026.596.49Bán
IN Flag
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
6.3820291007.006.520.42%0.036.546.40Bán
IN Flag
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.200.40%0.037.217.04Mua
IN Flag
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220441201.007.210.55%0.047.217.04Mua
ID Flag
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.0020201115.005.771.26%0.075.775.45Bán
ID Flag
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
10.2520220715.006.470.08%0.016.476.31Bán
ID Flag
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.006.59-0.02%-0.006.596.49Bán
ID Flag
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.007.12-0.55%-0.047.167.05Bán
ID Flag
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.007.57-0.01%-0.007.577.51Bán
ID Flag
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.3820390415.007.77-0.07%-0.017.777.72Bán
ID Flag
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.01-0.06%-0.008.017.92Bán
ID Flag
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.94-0.33%-0.037.977.76Sức bán mạnh
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.53-2.07%-0.01-0.48-0.61Mua
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.52-2.59%-0.01-0.49-0.54Mua
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20221018.00-0.48-2.65%-0.01-0.45-0.51Mua
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240318.00-0.360.82%0.00-0.35-0.39Mua
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.000.0443.27%0.010.060.02Mua
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.000.357.22%0.020.350.31Mua
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220200501.00-0.23-8.10%-0.02-0.17-0.44Sức bán mạnh
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210415.00-0.235.45%0.01-0.20-0.39Bán
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020220715.00-0.0251.99%0.02-0.01-0.09Bán
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520240701.000.2811.49%0.030.280.23Bán
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.0020260715.000.605.33%0.030.600.55Bán
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
3.0020290801.000.933.85%0.030.940.88Bán
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.492.49%0.041.521.43Bán
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.001.682.28%0.041.691.62Bán
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.951.99%0.041.971.89Mua
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.002.072.03%0.042.092.01Mua
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20201001.00-0.251.32%0.00-0.24-0.26Mua
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211001.00-0.244.70%0.01-0.24-0.26Mua
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220920.00-0.263.46%0.01-0.26-0.28Mua
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240920.00-0.273.43%0.01-0.27-0.29Mua
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20261220.00-0.291.37%0.00-0.28-0.30Mua
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20290920.00-0.152.63%0.00-0.14-0.17Mua
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820340920.000.0818.07%0.010.080.06Mua
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.2520390620.000.245.74%0.010.240.21Mua
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.3820490920.000.413.89%0.020.410.38Mua
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020590320.000.453.43%0.020.460.43Mua
KR Flag
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.0020200910.001.30-0.12%-0.001.311.26Mua
KR Flag
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.3820210910.001.38-0.11%-0.001.391.34Mua
KR Flag
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.6220220610.001.390.40%0.011.411.35Mua
KR Flag
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.3820240910.001.480.29%0.001.491.43Mua
KR Flag
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
1.8820290610.001.600.39%0.011.611.56Mua
KR Flag
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.590.69%0.011.591.53Mua
KR Flag
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020490310.001.560.57%0.011.571.51Mua
MY Flag
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820220310.003.130.06%0.003.133.10Bán
MY Flag
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240614.003.250.01%0.003.253.22Bán
MY Flag
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.8820260715.003.37-0.29%-0.013.383.35Bán
MY Flag
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.8820290815.003.430.01%0.003.443.41Mua
MY Flag
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.003.650.83%0.033.653.59Mua
MY Flag
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.003.76-0.26%-0.013.773.74Mua
MY Flag
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.01-0.12%-0.004.023.99Mua
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.61-3.19%-0.02-0.56-0.65Mua
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.65-0.49%-0.00-0.64-0.68Mua
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.680.24%0.00-0.67-0.70Mua
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.551.60%0.01-0.55-0.58Mua
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.443.73%0.02-0.43-0.47Mua
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.268.18%0.02-0.24-0.28Mua
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.1218.13%0.03-0.11-0.16Mua
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.1134.44%0.030.130.06Mua
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.1527.14%0.030.160.11Mua
NZ Flag
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.000.811.55%0.010.820.79Mua
NZ Flag
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.952.82%0.030.950.92Mua
NZ Flag
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.001.252.82%0.031.251.22Mua
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.15-0.48%-0.011.161.07Sức bán mạnh
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.0020240314.001.180.59%0.011.181.14Bán
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.220.76%0.011.221.16Mua
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.7520290906.001.281.41%0.021.281.24Mua
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.510.32%0.001.571.44Bán
PL Flag
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.001.750.73%0.011.791.68Bán
PL Flag
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.002.030.85%0.022.031.98Mua
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210415.00-0.560.49%0.00-0.54-0.62Mua
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.1220221017.00-0.391.38%0.01-0.39-0.44Mua
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.6220240215.00-0.217.89%0.02-0.21-0.25Mua
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.8820260721.00-0.0152.26%0.01-0.01-0.05Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Trung tâm Trợ giúp Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Đồng TradingView Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất