Thị trường Trái phiếu

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

          
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.7520191021.001.901.41%0.031.901.87Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201121.001.880.81%0.021.881.85Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.7520220715.001.810.65%0.011.811.77Bán
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230421.001.986.49%0.121.981.95Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
2.7520281121.002.300.67%0.022.302.27Bán
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020330421.002.440.71%0.022.442.41Bán
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.002.840.68%0.022.842.81Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020190928.00-0.553.49%0.026.25-0.64Sức mua mạnh
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520200928.00-0.57-6.42%-0.03-0.53-0.58Bán
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520210928.00-0.47-6.46%-0.03-0.44-0.48Bán
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.1220231022.00-0.10-49.06%-0.03-0.04-0.11Sức bán mạnh
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280622.000.68-1.89%-0.010.700.67Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.001.18-1.45%-0.021.201.16Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.001.41-1.24%-0.021.451.39Bán
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020470622.001.67-0.91%-0.021.701.64Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
1.620.00%0.001.621.62Bán
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
1.75-0.57%-0.011.761.75Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.88-0.53%-0.011.891.87Bán
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.89-1.20%-0.021.911.88Bán
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.89-1.26%-0.021.911.87Bán
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.90-1.30%-0.031.911.88Bán
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.96-1.51%-0.031.971.94Bán
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.16-1.37%-0.032.182.15Bán
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.0020200419.002.45-0.99%-0.022.452.40Bán
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020210125.002.740.23%0.012.742.69Bán
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.1220211011.002.751.13%0.032.752.68Bán
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520231018.002.89-1.81%-0.052.962.79Sức bán mạnh
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
3.2520281122.003.180.37%0.013.182.98Bán
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340428.003.810.01%0.003.813.77Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020390409.003.990.06%0.003.993.93Bán
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020481022.003.74-0.13%-0.003.773.67Bán
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520201115.00-0.59-2.54%-0.01-0.58-0.61Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020211115.00-0.53-3.92%-0.02-0.51-0.56Sức bán mạnh
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231115.00-0.31-6.49%-0.02-0.28-0.33Sức bán mạnh
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020271115.000.14-8.20%-0.010.150.12Sức bán mạnh
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.000.62-1.20%-0.010.630.59Bán
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200225.00-0.55-3.50%-0.02-0.52-0.58Mua
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210225.00-0.48-2.41%-0.01-0.46-0.51Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20220525.00-0.36-7.43%-0.02-0.33-0.37Sức bán mạnh
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20240325.00-0.05-120.26%-0.03-0.02-0.12Sức bán mạnh
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
0.7520281125.000.63-1.36%-0.010.650.61Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.001.090.32%0.001.101.05Sức bán mạnh
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.001.22-1.16%-0.011.311.19Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.5020410425.001.31-1.16%-0.021.341.29Sức bán mạnh
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.0020480525.001.58-0.73%-0.011.611.56Sức bán mạnh
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.001.80-0.94%-0.021.851.76Sức bán mạnh
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191213.00-0.61-5.62%-0.03-0.58-0.64Mua
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20201211.00-0.62-3.45%-0.02-0.60-0.63Bán
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20211008.00-0.59-4.23%-0.02-0.56-0.60Bán
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20231013.00-0.40-8.73%-0.03-0.36-0.40Sức bán mạnh
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
0.2520290215.000.21-9.25%-0.020.240.20Bán
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.000.44-4.98%-0.020.470.43Bán
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.000.62-2.84%-0.020.640.60Bán
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.000.76-2.15%-0.020.780.74Bán
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520480815.000.82-2.03%-0.020.850.80Bán
GR02Y GREECE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.7520190417.000.91-14.07%-0.155.12-1.90Bán
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.003.73-1.31%-0.053.793.19Bán
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.5020230130.003.15-1.58%-0.053.243.11Sức bán mạnh
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.7520280130.004.27-0.58%-0.024.304.23Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.8820330130.004.75-0.23%-0.014.784.71Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.005.00-0.02%-0.005.014.96Bán
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.005.08-0.06%-0.005.095.05Bán
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520200220.001.60-0.58%-0.011.631.50Bán
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.0020201123.001.722.96%0.051.721.57Bán
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.1220211206.001.763.17%0.051.761.61Bán
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820231204.001.822.29%0.041.821.68Bán
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.3820290228.002.022.61%0.052.021.87Bán
HK15Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.1220290827.002.052.49%0.052.051.90Bán
IN01Y INDIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
7.7520200503.006.89-1.08%-0.086.966.81Sức bán mạnh
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
7.7520210411.007.040.84%0.067.306.93Bán
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.1220230520.007.240.24%0.027.317.21Sức bán mạnh
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
6.8820260906.007.430.00%0.007.437.29Bán
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520360607.007.630.13%0.017.657.61Bán
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
9.1220431223.007.710.14%0.017.717.61Bán
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
11.5020190915.007.320.51%0.047.326.51Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
12.7520210615.007.68-0.61%-0.057.727.40Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
8.1220240515.007.80-0.48%-0.047.817.70Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
8.2520290515.008.040.72%0.068.047.91Mua
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.3820340315.008.380.88%0.078.388.24Sức mua mạnh
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020380515.008.390.00%0.008.398.28Bán
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.008.860.64%0.068.868.70Mua
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.008.910.64%0.068.918.80Mua
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.3820190618.00-0.52-16.17%-0.07-0.47-0.70Mua
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.5020200418.00-0.44-4.15%-0.02-0.40-0.55Mua
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.0020201018.00-0.44-4.76%-0.02-0.41-0.48Mua
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20221018.00-0.16-18.07%-0.02-0.14-0.18Sức bán mạnh
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820280515.000.81-2.32%-0.020.830.79Sức bán mạnh
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520330515.001.33-1.79%-0.021.361.32Sức bán mạnh
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20191015.000.06-57.56%-0.070.140.01Sức bán mạnh
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210301.000.64-3.59%-0.020.670.60Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520211015.001.01-2.47%-0.031.050.97Bán
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820231001.001.77-1.15%-0.021.801.73Bán
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
2.7520281201.002.871.61%0.052.892.80Bán
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.3820330901.003.232.22%0.073.253.12Mua
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.8820380901.003.532.53%0.093.553.41Mua
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.003.771.91%0.073.783.66Mua
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820480301.003.731.84%0.073.763.64Mua
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20200115.00-0.16-3.29%-0.01-0.15-0.17Bán
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20210101.00-0.15-1.38%-0.00-0.15-0.16Bán
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20210920.00-0.150.26%0.00-0.15-0.17Bán
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20230920.00-0.142.44%0.00-0.14-0.16Bán
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20281220.000.01-6.90%-0.000.020.00Bán
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.6220330920.000.25-0.39%-0.000.270.24Bán
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.6220380920.000.48-0.66%-0.000.490.47Bán
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.6220481220.000.70-0.17%-0.000.710.69Bán
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.7520580320.000.80-0.04%-0.000.800.78Bán
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.2520191210.001.760.30%0.011.761.70Mua
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520201210.001.82-0.76%-0.011.841.78Bán
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.0020211210.001.82-0.60%-0.011.841.78Bán
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520230910.001.880.50%0.011.891.83Bán
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
2.3820281210.001.99-1.14%-0.022.021.95Bán
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.3820380910.002.02-0.23%-0.002.031.98Bán
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220480310.002.00-0.37%-0.012.011.96Mua
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.5020211130.003.590.14%0.013.593.56Bán
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.5020210423.003.75-0.13%-0.003.753.72Bán
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.6220280615.004.08-0.00%-0.004.084.06Bán
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.6220331107.004.410.23%0.014.414.38Bán
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.8820380608.004.57-0.22%-0.014.594.55Sức bán mạnh
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.8820480706.004.80-0.10%-0.014.814.78Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.2520200115.00-0.67-2.83%-0.02-0.62-0.70Sức bán mạnh
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.5020200715.00-0.65-4.61%-0.03-0.60-0.67Bán
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.2520210715.00-0.60-4.42%-0.03-0.57-0.60Bán
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520230715.00-0.36-8.97%-0.03-0.32-0.36Sức bán mạnh
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520280715.000.31-6.19%-0.020.340.30Sức bán mạnh
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.000.57-3.84%-0.020.610.56Bán
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370115.000.67-2.75%-0.020.700.65Bán
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.86-1.41%-0.010.880.83Bán
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
6.0020210515.001.680.90%0.011.681.66Bán
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.5020230415.001.780.28%0.011.781.76Sức bán mạnh
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.0020290420.002.310.22%0.012.312.29Bán
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.150.66%0.011.151.10Mua
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020230524.001.32-0.60%-0.011.331.29Bán
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.0020280426.001.76-0.69%-0.011.771.73Bán
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20190425.001.201.02%0.013.57-19.82Mua
PL05Y POLAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520220425.001.791.04%0.021.811.22Bán
PL10Y POLAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.5020270725.002.64-0.25%-0.012.772.45Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.7520210415.00-0.12-42.00%-0.04-0.09-0.13Mua
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
4.8820231025.000.42-7.33%-0.030.460.42Bán
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
2.1220281017.001.66-1.54%-0.031.701.64Bán
SG02Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520200901.001.910.53%0.011.911.85Bán
SG05Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520230701.001.992.05%0.041.991.91Bán
SG10Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.6220280501.002.192.34%0.052.192.10Bán
SG15Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.3820330901.002.441.67%0.042.442.35Bán
SG20Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.2520360801.002.481.64%0.042.492.41Bán
SG30Y SINGAPORE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520460301.002.580.98%0.032.582.52Bán
ZA03Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
6.7520210331.007.12-0.06%-0.007.166.96Bán
ZA05Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.7520230228.008.00-0.31%-0.028.047.97Bán
ZA10Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
10.5020261221.008.850.13%0.018.878.81Bán
ZA15Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
8.2520320331.009.510.22%0.029.539.43Bán
ZA20Y SOUTH AFRICA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.5020370131.009.720.23%0.029.739.65Bán
Tải thêm
VI Tiếng Việt
EN English
EN English (UK)
EN English (IN)
DE Deutsch
FR Français
ES Español
IT Italiano
PL Polski
SV Svenska
TR Türkçe
RU Русский
PT Português
ID Bahasa Indonesia
MS Bahasa Melayu
TH ภาษาไทย
JA 日本語
KO 한국어
ZH 简体中文
ZH 繁體中文
AR العربية
HE עברית
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Quy tắc Áp dụng Người điều hành Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Thư viện Biểu đồ Chứng khoán Yêu cầu tính năng Blog & Tin tức Câu hỏi thường gặp Hỗ trợ & Wiki Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Ticket Hỗ trợ của tôi Liên hệ Hỗ trợ Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất