Trái phiếu. Tất cả 'em

Trái phiếu chính phủ hoặc trái phiếu nhà nước là trái phiếu do... bạn đoán là...một chính phủ tiểu bang. Về cơ bản, các nhà đầu tư cho quốc gia vay tiền để đổi lại với một mức lãi suất cố định hoặc thay đổi. Bằng cách phát hành trái phiếu, nhà nước nhận được nguồn vốn sau đó có thể được bơm vào nền kinh tế dưới hình thức cho vay lãi suất thấp. Mã chữ và số của trái phiếu đại diện cho tên viết tắt của trạng thái phát hành, cũng như thời gian đến hạn của trái phiếu. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ sẽ đáo hạn sau hai năm. Bảng dưới đây cho phép bạn xem tất cả trái phiếu do các nước trên thế giới phát hành - lọc chúng theo ngày đáo hạn hoặc xem xét xếp hạng kỹ thuật của chúng để xem những trái phiếu nào có thể bị mua quá mức hoặc bán quá mức.

         
AT03MY Austria 3 Month Government Bonds Yield
20230126.001.50-2.47%-0.041.551.49Mua
AT06MY Austria 6 Month Government Bonds Yield
20230223.001.40-5.90%-0.091.581.40Bán
AT01Y Austria 1 Year Government Bonds Yield
1.7520231020.002.279.72%0.202.452.15Sức mua mạnh
AU01Y Australia 1 Year Government Bonds Yield
2.7520240421.003.10-2.70%-0.093.183.10Bán
AU02Y Australia 2 Year Government Bonds Yield
0.2520241121.003.09-3.61%-0.123.213.09Bán
AT02Y Austria 2 Year Government Bonds Yield
1.6520241021.002.17-4.54%-0.102.352.14Bán
AU03Y Australia 3 Year Government Bonds Yield
0.2520251121.003.13-3.81%-0.123.263.13Bán
AT03Y Austria 3 Year Government Bonds Yield
1.2020251020.002.15-2.44%-0.052.232.09Bán
AT04Y Austria 4 Year Government Bonds Yield
2.0020260715.002.14-3.07%-0.072.292.13Bán
AU04Y Australia 4 Year Government Bonds Yield
0.5020260921.003.19-3.77%-0.123.313.18Bán
AU05Y Australia 5 Year Government Bonds Yield
2.7520271121.003.25-3.73%-0.133.373.25Bán
AT05Y Austria 5 Year Government Bonds Yield
0.5020270420.002.15-2.98%-0.072.292.15Bán
AU06Y Australia 6 Year Government Bonds Yield
2.7520281121.003.32-3.51%-0.123.453.32Bán
AT06Y Austria 6 Year Government Bonds Yield
20281020.002.33-1.27%-0.032.412.32Bán
AU07Y Australia 7 Year Government Bonds Yield
2.7520291121.003.39-3.36%-0.123.523.39Bán
AT07Y Austria 7 Year Government Bonds Yield
0.5020290220.002.320.30%0.012.402.32Bán
AU08Y Australia 8 Year Government Bonds Yield
1.0020301221.003.47-3.13%-0.113.593.46Bán
AT08Y Austria 8 Year Government Bonds Yield
20300220.002.39-1.12%-0.032.482.39Bán
AU09Y Australia 9 Year Government Bonds Yield
1.0020311121.003.50-3.10%-0.113.623.49Bán
AT09Y Austria 9 Year Government Bonds Yield
20310220.002.491.09%0.032.542.44Bán
AT100Y Austria 100 Year Government Bonds Yield
0.8521200630.002.040.00%0.002.122.02Bán
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
1.7520321121.003.52-2.92%-0.113.643.52Bán
AT10Y Austria 10 Year Government Bonds Yield
0.9020320220.002.53-0.35%-0.012.592.51Bán
AU12Y Australia 12 Year Government Bonds Yield
2.7520350621.003.68-2.98%-0.113.803.68Bán
AU15Y Australia 15 Year Government Bonds Yield
3.7520370421.003.78-2.98%-0.123.903.77Bán
AT15Y Austria 15 Year Government Bonds Yield
0.2520361020.002.61-1.06%-0.032.692.60Bán
AT20Y Austria 20 Year Government Bonds Yield
20401020.002.56-0.66%-0.022.622.55Bán
AU20Y Australia 20 Year Government Bonds Yield
2.7520410521.003.92-3.28%-0.134.063.92Bán
AT25Y Austria 25 Year Government Bonds Yield
1.5020470220.002.510.44%0.012.542.48Bán
AU30Y Australia 30 Year Government Bonds Yield
1.7520510621.003.89-3.14%-0.134.033.88Bán
AT30Y Austria 30 Year Government Bonds Yield
0.7520510320.002.450.29%0.012.472.40Bán
AT40Y Austria 40 Year Government Bonds Yield
3.8020620126.002.58-0.09%-0.002.602.55Bán
AT50Y Austria 50 Year Government Bonds Yield
0.7020710420.002.440.99%0.022.462.37Bán
AT70Y Austria 70 Year Government Bonds Yield
1.5020861102.002.45-0.37%-0.012.462.38Bán
AT95Y Austria 95 Year Government Bonds Yield
2.1021170920.002.55-0.55%-0.012.582.49Bán
BE01MY Belgium 1 Month Government Bonds Yield
20230112.000.89-4.42%-0.040.990.89Mua
BE03MY Belgium 3 Month Government Bonds Yield
20230309.001.640.24%0.001.731.63Mua
BE06MY Belgium 6 Month Government Bonds Yield
20230511.001.871.41%0.031.911.81Mua
BE09MY Belgium 9 Month Government Bonds Yield
20230914.002.190.97%0.022.242.18Mua
BE01Y Belgium 1 Year Government Bonds Yield
20231109.002.43-0.08%-0.002.472.35Mua
BE02Y Belgium 2 Year Government Bonds Yield
0.8020250622.002.081.34%0.032.172.08Mua
BE03Y Belgium 3 Year Government Bonds Yield
1.0020260622.002.09-3.10%-0.072.212.09Mua
BE04Y Belgium 4 Year Government Bonds Yield
0.8020270622.002.210.35%0.012.272.19Mua
BE05Y Belgium 5 Year Government Bonds Yield
0.8020280622.002.12-3.64%-0.082.252.11Bán
BE06Y Belgium 6 Year Government Bonds Yield
0.9020290622.002.25-1.10%-0.032.342.24Bán
BE07Y Belgium 7 Year Government Bonds Yield
0.1020300622.002.24-2.90%-0.072.352.23Bán
BE08Y Belgium 8 Year Government Bonds Yield
1.0020310622.002.30-2.24%-0.052.402.29Bán
BE09Y Belgium 9 Year Government Bonds Yield
0.3520320622.002.46-1.95%-0.052.562.45Mua
BE10Y Belgium 10 Year Government Bonds Yield
1.2520330422.002.42-1.83%-0.042.522.42Bán
BE15Y Belgium 15 Year Government Bonds Yield
1.9020380622.002.70-1.33%-0.042.812.70Bán
BE20Y Belgium 20 Year Government Bonds Yield
3.7520450622.002.73-1.44%-0.042.832.73Bán
BE30Y Belgium 30 Year Government Bonds Yield
1.7020500622.002.70-0.59%-0.022.782.68Bán
BE50Y Belgium 50 Year Government Bonds Yield
0.6520710622.002.41-1.88%-0.052.512.41Bán
BR09MY Brazil 9 Month Government Bonds Yield
20230701.0013.690.76%0.1013.6913.58Mua
BR01Y Brazil 1 Year Government Bonds Yield
20231001.0013.880.05%0.0113.8813.88Mua
BR02Y Brazil 2 Year Government Bonds Yield
20240701.0014.23-1.13%-0.1614.3914.23Mua
BR03Y Brazil 3 Year Government Bonds Yield
10.0020250101.0013.31-1.68%-0.2313.5413.23Mua
BR05Y Brazil 5 Year Government Bonds Yield
10.0020270101.0013.02-1.78%-0.2413.2513.02Mua
BR08Y Brazil 8 Year Government Bonds Yield
10.0020290101.0013.06-1.69%-0.2213.2813.06Mua
BR10Y Brazil 10 Year Government Bonds Yield
10.0020310101.0013.02-1.38%-0.1813.2113.02Mua
CA01MY Canada 1 Month Government Bonds Yield
20221222.003.731.22%0.043.733.68Mua
CA02MY Canada 2 Month Government Bonds Yield
20230119.003.811.47%0.063.813.75Mua
CA03MY Canada 3 Month Government Bonds Yield
20230302.004.090.00%0.004.094.09Mua
CA06MY Canada 6 Month Government Bonds Yield
20230511.004.290.00%0.004.314.29Mua
CA01Y Canada 1 Year Government Bonds Yield
20231109.004.44-0.45%-0.024.494.44Mua
CA02Y Canada 2 Year Government Bonds Yield
3.0020241101.003.93-0.63%-0.034.033.92Mua
CA03Y Canada 3 Year Government Bonds Yield
3.0020251001.003.69-0.78%-0.033.793.67Bán
CA04Y Canada 4 Year Government Bonds Yield
1.0020260901.003.450.09%0.003.543.42Bán
CA05Y Canada 5 Year Government Bonds Yield
2.7520270901.003.23-0.15%-0.013.333.21Bán
CA07Y Canada 7 Year Government Bonds Yield
5.7520290601.003.01-0.17%-0.013.102.98Bán
CA10Y Trái phiếu chính phủ Canada 10 năm
2.0020320601.002.99-0.10%-0.003.092.97Bán
CA20Y Canada 20 Year Government Bonds Yield
4.0020410601.003.130.61%0.023.193.10Bán
CA30Y Canada 30 Year Government Bonds Yield
1.7520531201.003.040.69%0.023.113.02Bán
CL02Y Chile 2 Year Government Bonds Yield
5.8020240601.007.00-11.84%-0.947.947.00Bán
CL03Y Chile 3 Year Government Bonds Yield
4.5020260301.005.97-6.57%-0.426.395.97Bán Mạnh
CL04Y Chile 4 Year Government Bonds Yield
2.3020281001.005.65-5.99%-0.366.015.65Bán Mạnh
CL05Y Chile 5 Year Government Bonds Yield
5.0020281001.005.53-0.18%-0.015.545.53Bán
CL08Y Chile 8 Year Government Bonds Yield
4.7020300901.005.48-0.36%-0.025.505.48Bán
CL10Y Chile 10 Year Government Bonds Yield
6.0020320101.005.51-0.18%-0.015.525.51Bán
CN01Y China 1 Year Government Bonds Yield
1.6720231025.002.15-1.74%-0.042.202.13Mua
CN02Y China 2 Year Government Bonds Yield
1.9920240915.002.34-1.06%-0.032.382.33Sức mua mạnh
CN03Y China 3 Year Government Bonds Yield
2.1820250825.002.44-1.21%-0.032.512.43Mua
CN05Y China 5 Year Government Bonds Yield
2.4420271015.002.69-0.99%-0.032.732.68Mua
CN07Y China 7 Year Government Bonds Yield
2.6220290925.002.89-0.21%-0.012.912.87Mua
CN10Y Lợi tức trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 năm
2.6020320901.002.920.41%0.012.942.90Mua
CN15Y China 15 Year Government Bonds Yield
3.7420350922.002.960.65%0.023.102.96Mua
CN20Y China 20 Year Government Bonds Yield
4.0520470724.003.380.36%0.013.403.36Mua
CN30Y China 30 Year Government Bonds Yield
3.1220521025.003.310.36%0.013.333.27Mua
CO02Y Colombia 2 Year Government Bonds Yield
10.0020240724.0011.720.00%0.0011.7211.72Bán
CO04Y Colombia 4 Year Government Bonds Yield
7.5020260826.0012.62-0.00%-0.0012.6212.62Bán
CO05Y Colombia 5 Year Government Bonds Yield
7.5020260826.0012.62-0.00%-0.0012.6212.62Bán
CO10Y Colombia 10 Year Government Bonds Yield
7.0020320630.0013.030.00%0.0013.0313.03Bán
CO15Y Colombia 15 Year Government Bonds Yield
6.2520360709.0013.200.00%0.0013.2013.20Bán
CZ01Y Czech 1 Year Government Bonds Yield
0.4520231025.006.56-0.29%-0.026.776.45Bán
CZ02Y Czech 2 Year Government Bonds Yield
5.7020240525.005.920.00%0.005.925.60Bán
CZ03Y Czech 3 Year Government Bonds Yield
2.4020250917.005.26-0.19%-0.015.425.26Bán
CZ04Y Czech 4 Year Government Bonds Yield
1.0020260626.005.04-1.00%-0.055.214.99Bán
CZ05Y Czech 5 Year Government Bonds Yield
0.2520270210.005.03-0.24%-0.015.064.99Bán
CZ06Y Czech 6 Year Government Bonds Yield
2.5020280825.004.82-0.17%-0.014.834.78Bán
CZ07Y Czech 7 Year Government Bonds Yield
2.7520290723.004.79-0.46%-0.024.934.79Bán
CZ08Y Czech 8 Year Government Bonds Yield
0.9520300515.004.81-0.68%-0.034.834.73Bán
CZ09Y Czech 9 Year Government Bonds Yield
1.2020310313.004.76-0.52%-0.034.834.71Bán
CZ10Y Czech 10 Year Government Bonds Yield
1.7520320623.004.75-1.12%-0.054.844.68Bán
CZ15Y Czech 15 Year Government Bonds Yield
1.9520370730.004.75-0.50%-0.024.774.73Bán
CZ20Y Czech 20 Year Government Bonds Yield
1.5020400424.004.75-0.44%-0.024.864.69Bán
CZ50Y Czech 50 Year Government Bonds Yield
4.8520571126.004.94-1.06%-0.055.104.83Bán
DK03MY Denmark 3 Month Government Bonds Yield
20230301.001.470.34%0.011.491.45Mua
DK06MY Denmark 6 Month Government Bonds Yield
20230601.001.910.84%0.021.921.91Sức mua mạnh
DK02Y Denmark 2 Year Government Bonds Yield
20241115.002.18-2.33%-0.052.382.17Bán
DK03Y Denmark 3 Year Government Bonds Yield
1.7520251115.002.10-2.05%-0.042.252.10Bán
DK05Y Denmark 5 Year Government Bonds Yield
0.5020271115.002.110.43%0.012.202.07Bán
DK08Y Denmark 8 Year Government Bonds Yield
0.5020291115.002.13-0.42%-0.012.232.11Bán
DK10Y Denmark 10 Year Government Bonds Yield
20311115.002.15-0.60%-0.012.232.12Bán
DK20Y Denmark 20 Year Government Bonds Yield
4.5020391115.002.130.90%0.022.192.10Bán
DK30Y Denmark 30 Year Government Bonds Yield
0.2520521115.001.840.77%0.011.891.81Bán
EU01MY Euro 1 Month Government Bonds Yield
20221214.001.001.42%0.011.010.94Mua
EU03MY Euro 3 Month Government Bonds Yield
20230322.001.550.19%0.001.571.50Mua
EU06MY Euro 6 Month Government Bonds Yield
20230517.001.870.75%0.011.881.82Mua
EU09MY Euro 9 Month Government Bonds Yield
20230920.002.14-0.09%-0.002.162.11Mua
EU01Y Euro 1 Year Government Bonds Yield
20231122.002.232.30%0.052.282.15Mua
EU02Y Euro 2 Year Government Bonds Yield
2.2020241212.002.10-1.82%-0.042.172.10Mua
EU03Y Euro 3 Year Government Bonds Yield
0.5020250215.001.97-1.65%-0.032.051.96Mua
EU04Y Euro 4 Year Government Bonds Yield
0.5020260215.001.94-1.92%-0.042.011.88Bán
EU05Y Euro 5 Year Government Bonds Yield
1.3020271015.001.90-2.32%-0.041.991.89Bán
EU06Y Euro 6 Year Government Bonds Yield
0.5020280215.001.890.48%0.011.951.88Bán
EU07Y Euro 7 Year Government Bonds Yield
2.1020291115.001.88-1.93%-0.041.961.87Bán
EU08Y Euro 8 Year Government Bonds Yield
20300215.001.86-2.16%-0.041.931.84Bán
EU09Y Euro 9 Year Government Bonds Yield
20310215.001.86-2.31%-0.041.931.85Bán
EU10Y Euro 10 Year Government Bonds Yield
1.7020320815.001.90-2.02%-0.041.971.89Bán
EU15Y Euro 15 Year Government Bonds Yield
1.0020380515.001.98-1.59%-0.032.041.97Bán
EU20Y Euro 20 Year Government Bonds Yield
3.2520420704.001.94-1.22%-0.021.991.93Bán
EU25Y Euro 25 Year Government Bonds Yield
2.5020460815.001.83-0.97%-0.021.871.82Bán
EU30Y Euro 30 Year Government Bonds Yield
20520815.001.74-0.74%-0.011.771.72Bán
FI02Y Finland 2 Year Government Bonds Yield
20240915.002.12-2.03%-0.042.222.06Mua
FI03Y Finland 3 Year Government Bonds Yield
0.8820250915.002.142.00%0.042.222.11Bán
FI04Y Finland 4 Year Government Bonds Yield
20260915.002.23-2.02%-0.052.372.23Bán
FI05Y Finland 5 Year Government Bonds Yield
0.5020270915.002.300.31%0.012.382.29Bán
FI06Y Finland 6 Year Government Bonds Yield
0.5020280915.002.32-0.47%-0.012.402.32Bán
FI08Y Finland 8 Year Government Bonds Yield
20300915.002.42-0.45%-0.012.482.38Bán
FI10Y Finland 10 Year Government Bonds Yield
1.5020320915.002.500.40%0.012.572.47Bán
FI15Y Finland 15 Year Government Bonds Yield
0.1220360415.002.580.35%0.012.632.55Bán
FI30Y Finland 30 Year Government Bonds Yield
0.1220520415.002.26-0.53%-0.012.302.23Bán
FR01MY France 1 Month Government Bonds Yield
20230104.000.811.25%0.010.830.81Mua
FR03MY France 3 Month Government Bonds Yield
20230215.001.440.00%0.001.451.35Mua
FR06MY France 6 Month Government Bonds Yield
20230504.002.00-0.60%-0.012.021.93Mua
FR09MY France 9 Month Government Bonds Yield
20230906.002.221.23%0.032.232.14Mua
FR01Y France 1 Year Government Bonds Yield
20231101.002.41-1.51%-0.042.462.33Mua
FR02Y France 2 Year Government Bonds Yield
0.5020250525.002.220.03%0.002.282.20Mua
FR03Y France 3 Year Government Bonds Yield
0.5020260525.002.18-0.65%-0.012.262.18Mua
FR04Y France 4 Year Government Bonds Yield
1.0020270525.002.17-0.93%-0.022.242.17Bán
Tải thêm