Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu. Tất tần tật về trái phiếu

Trái phiếu chính phủ là các khoản vay các nhà đầu tư cho quốc gia vay tiền để đổi lại với mức lãi suất cố định hoặc thay đổi. Bằng cách phát hành trái phiếu, nhà nước nhận được nguồn vốn để bơm các hoạt động kinh tế. Dưới đây là các trái phiếu chính phủ với tất cả các chỉ số thống kê quan trọng.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời hạn đến ngày đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
US01MYUnited States 1 Month Government Bonds Yield0,00%5,355%2024-08-1326 ngày5,260 USD+0,17%0,009 USD
US02MYUnited States 2 Month Government Bonds Yield0,00%5,385%2024-09-1054 ngày5,270 USD+0,22%0,012 USD
US03MYUnited States 3 Month Government Bonds Yield0,00%5,394%2024-10-1791 ngày5,250 USD+0,97%0,052 USD
UUS04MYUnited States 4 Month Government Bonds Yield0,00%5,330%2024-11-12117 ngày5,165 USD+0,51%0,027 USD
US06MYUnited States 6 Month Government Bonds Yield0,00%5,208%2025-01-16182 ngày5,005 USD+0,23%0,012 USD
US01YUnited States 1 Year Government Bonds Yield0,00%4,876%2025-07-10357 ngày4,645 USD+0,45%0,022 USD
US02YUnited States 2 Year Government Bonds Yield4,63%4,457%2026-06-301 năm 347 ngày100,313 USD+0,34%0,015 USD
US03YUnited States 3 Year Government Bonds Yield4,38%4,222%2027-07-152 năm 362 ngày100,422 USD+0,48%0,020 USD
US05YUnited States 5 Year Government Bonds Yield4,25%4,096%2029-06-304 năm 347 ngày100,688 USD+0,37%0,015 USD
US07YUnited States 7 Year Government Bonds Yield4,25%4,114%2031-06-306 năm 347 ngày100,813 USD+0,37%0,015 USD
US10YUnited States 10 Year Government Bonds Yield4,38%4,173%2034-05-159 năm 301 ngày101,609 USD+0,34%0,014 USD
US20YUnited States 20 Year Government Bonds Yield4,63%4,488%2044-05-1519 năm 302 ngày101,781 USD+0,22%0,010 USD
US30YUnited States 30 Year Government Bonds Yield4,63%4,387%2054-05-1529 năm 301 ngày103,938 USD+0,21%0,009 USD
CCA01MYCanada 1 Month Government Bonds Yield0,00%4,640%2024-08-0114 ngày99,810 CAD−0,43%−0,020 CAD
CCA02MYCanada 2 Month Government Bonds Yield0,00%4,590%2024-08-2942 ngày99,463 CAD−0,22%−0,010 CAD
CCA03MYCanada 3 Month Government Bonds Yield0,00%4,520%2024-10-1084 ngày98,961 CAD−0,44%−0,020 CAD
CCA06MYCanada 6 Month Government Bonds Yield0,00%4,480%2024-12-18153 ngày98,149 CAD−0,67%−0,030 CAD
CCA01YCanada 1 Year Government Bonds Yield0,00%4,290%2025-06-18335 ngày96,200 CAD+0,23%0,010 CAD
CCA02YCanada 2 Year Government Bonds Yield4,00%3,812%2026-05-011 năm 287 ngày100,317 CAD+0,98%0,037 CAD
CCA03YCanada 3 Year Government Bonds Yield1,00%3,610%2026-09-012 năm 45 ngày94,712 CAD+0,25%0,009 CAD
CCA04YCanada 4 Year Government Bonds Yield2,75%3,425%2027-09-013 năm 45 ngày98,014 CAD+0,03%0,001 CAD
CCA05YCanada 5 Year Government Bonds Yield4,00%3,315%2029-03-014 năm 226 ngày102,910 CAD−0,09%−0,003 CAD
CCA07YCanada 7 Year Government Bonds Yield5,75%3,242%2029-06-014 năm 318 ngày111,212 CAD−0,09%−0,003 CAD
CCA10YCanada 10 Year Government Bonds Yield3,00%3,347%2034-06-019 năm 318 ngày97,105 CAD−0,21%−0,007 CAD
CCA20YCanada 20 Year Government Bonds Yield4,00%3,375%2041-06-0116 năm 318 ngày107,981 CAD−0,47%−0,016 CAD
CCA30YCanada 30 Year Government Bonds Yield2,75%3,316%2055-12-0131 năm 136 ngày89,004 CAD−0,57%−0,019 CAD
GGB01MYUnited Kingdom 1 Month Government Bonds Yield0,00%5,270%2024-08-1225 ngày99,626 GBP+0,34%0,018 GBP
GGB03MYUnited Kingdom 3 Month Government Bonds Yield0,00%5,242%2024-10-1488 ngày98,738 GBP+0,25%0,013 GBP
GGB06MYUnited Kingdom 6 Month Government Bonds Yield0,00%5,176%2025-01-13179 ngày97,511 GBP+0,35%0,018 GBP
GGB01YUnited Kingdom 1 Year Government Bonds Yield0,63%4,588%2025-06-07324 ngày96,589 GBP−0,09%−0,004 GBP
GGB02YUnited Kingdom 2 Year Government Bonds Yield0,13%4,004%2026-01-301 năm 196 ngày94,288 GBP+0,05%0,002 GBP
GGB03YUnited Kingdom 3 Year Government Bonds Yield1,25%4,014%2027-07-223 năm 4 ngày92,233 GBP+0,22%0,009 GBP
GGB04YUnited Kingdom 4 Year Government Bonds Yield4,50%4,091%2028-06-073 năm 325 ngày101,451 GBP+0,20%0,008 GBP
GGB05YUnited Kingdom 5 Year Government Bonds Yield0,50%3,916%2029-01-314 năm 197 ngày85,931 GBP+0,44%0,017 GBP
GGB06YUnited Kingdom 6 Year Government Bonds Yield0,38%3,866%2030-10-226 năm 96 ngày80,747 GBP+0,18%0,007 GBP
GGB07YUnited Kingdom 7 Year Government Bonds Yield0,25%3,905%2031-07-317 năm 13 ngày77,701 GBP−0,31%−0,012 GBP
GGB08YUnited Kingdom 8 Year Government Bonds Yield4,25%3,935%2032-06-077 năm 325 ngày102,113 GBP+0,54%0,021 GBP
GGB09YUnited Kingdom 9 Year Government Bonds Yield3,25%4,017%2033-01-318 năm 197 ngày94,500 GBP+0,53%0,021 GBP
GGB10YUnited Kingdom 10 Year Government Bonds Yield4,63%4,085%2034-01-319 năm 197 ngày104,226 GBP+0,27%0,011 GBP
GGB12YUnited Kingdom 12 Year Government Bonds Yield4,25%4,172%2036-03-0711 năm 233 ngày100,708 GBP+0,48%0,020 GBP
GGB15YUnited Kingdom 15 Year Government Bonds Yield1,13%4,341%2039-01-3114 năm 197 ngày65,596 GBP+0,16%0,007 GBP
GGB20YUnited Kingdom 20 Year Government Bonds Yield3,25%4,516%2044-01-2219 năm 188 ngày83,700 GBP+0,22%0,010 GBP
GGB25YUnited Kingdom 25 Year Government Bonds Yield1,75%4,535%2049-01-2224 năm 188 ngày59,052 GBP+0,18%0,008 GBP
GGB30YUnited Kingdom 30 Year Government Bonds Yield4,38%4,574%2054-07-3130 năm 13 ngày96,762 GBP+0,09%0,004 GBP
GGB40YUnited Kingdom 40 Year Government Bonds Yield4,00%4,509%2063-10-2239 năm 96 ngày90,674 GBP+0,22%0,010 GBP
GGB50YUnited Kingdom 50 Year Government Bonds Yield1,13%4,136%2073-10-2249 năm 96 ngày36,890 GBP+0,24%0,010 GBP
DDE01MYGermany 1 Month Government Bonds Yield0,00%3,463%2024-08-2134 ngày99,684 EUR−0,97%−0,034 EUR
DDE03MYGermany 3 Month Government Bonds Yield0,00%3,456%2024-10-1690 ngày99,153 EUR−0,06%−0,002 EUR
DDE06MYGermany 6 Month Government Bonds Yield0,00%3,383%2025-01-15181 ngày98,337 EUR+0,09%0,003 EUR
DDE09MYGermany 9 Month Government Bonds Yield0,00%3,265%2025-04-16272 ngày97,601 EUR0,00%0,000 EUR
DDE01YGermany 1 Year Government Bonds Yield0,00%3,167%2025-07-16363 ngày96,914 EUR−1,98%−0,064 EUR
DDE02YGermany 2 Year Government Bonds Yield2,90%2,782%2026-06-181 năm 335 ngày100,204 EUR+0,91%0,025 EUR
DDE03YGermany 3 Year Government Bonds Yield0,25%2,565%2027-02-152 năm 212 ngày94,299 EUR+0,39%0,010 EUR
DDE04YGermany 4 Year Government Bonds Yield0,50%2,431%2028-02-153 năm 212 ngày93,475 EUR+0,58%0,014 EUR
DDE05YGermany 5 Year Government Bonds Yield2,10%2,407%2029-04-124 năm 268 ngày98,630 EUR+0,38%0,009 EUR
DDE06YGermany 6 Year Government Bonds Yield0,00%2,334%2030-02-155 năm 212 ngày87,927 EUR+0,17%0,004 EUR
DDE07YGermany 7 Year Government Bonds Yield0,00%2,309%2031-02-156 năm 212 ngày86,061 EUR+0,39%0,009 EUR
DDE08YGermany 8 Year Government Bonds Yield0,00%2,317%2032-02-157 năm 212 ngày84,070 EUR+0,09%0,002 EUR
DDE09YGermany 9 Year Government Bonds Yield2,30%2,355%2033-02-158 năm 212 ngày99,574 EUR−0,34%−0,008 EUR
DDE10YGermany 10 Year Government Bonds Yield2,60%2,420%2034-08-1510 năm 28 ngày101,588 EUR0,00%0,000 EUR
DDE15YGermany 15 Year Government Bonds Yield1,00%2,577%2038-05-1513 năm 301 ngày81,851 EUR−0,08%−0,002 EUR
DDE20YGermany 20 Year Government Bonds Yield2,50%2,632%2044-07-0419 năm 352 ngày97,975 EUR−0,14%−0,004 EUR
DDE25YGermany 25 Year Government Bonds Yield2,50%2,626%2046-08-1522 năm 28 ngày97,907 EUR−0,20%−0,005 EUR
DDE30YGermany 30 Year Government Bonds Yield2,50%2,601%2054-08-1530 năm 28 ngày97,885 EUR−0,46%−0,012 EUR
FFR01MYFrance 1 Month Government Bonds Yield0,00%3,739%2024-08-2134 ngày99,658 EUR+0,03%0,001 EUR
FFR03MYFrance 3 Month Government Bonds Yield0,00%3,642%2024-10-0983 ngày99,177 EUR−0,46%−0,017 EUR
FFR06MYFrance 6 Month Government Bonds Yield0,00%3,536%2025-01-15181 ngày98,262 EUR−0,08%−0,003 EUR
FFR09MYFrance 9 Month Government Bonds Yield0,00%3,417%2025-04-24280 ngày97,420 EUR+0,35%0,012 EUR
FFR01YFrance 1 Year Government Bonds Yield0,00%3,367%2025-06-18335 ngày96,970 EUR+0,18%0,006 EUR
FFR02YFrance 2 Year Government Bonds Yield0,50%2,948%2026-05-251 năm 311 ngày95,656 EUR+0,38%0,011 EUR
FFR03YFrance 3 Year Government Bonds Yield2,50%2,858%2027-09-243 năm 68 ngày98,921 EUR+0,46%0,013 EUR
FFR04YFrance 4 Year Government Bonds Yield0,75%2,821%2028-05-253 năm 312 ngày92,542 EUR+0,46%0,013 EUR
FFR05YFrance 5 Year Government Bonds Yield0,50%2,829%2029-05-254 năm 311 ngày89,581 EUR+0,30%0,008 EUR
FFR06YFrance 6 Year Government Bonds Yield2,75%2,863%2030-02-255 năm 222 ngày99,411 EUR+0,39%0,011 EUR
FFR07YFrance 7 Year Government Bonds Yield1,50%2,857%2031-05-256 năm 311 ngày91,662 EUR+0,23%0,007 EUR
FFR08YFrance 8 Year Government Bonds Yield0,00%2,918%2032-05-257 năm 312 ngày79,789 EUR+0,10%0,003 EUR
FFR09YFrance 9 Year Government Bonds Yield3,00%2,979%2033-05-258 năm 311 ngày100,155 EUR−0,20%−0,006 EUR
FFR10YFrance 10 Year Government Bonds Yield3,00%3,076%2034-11-2510 năm 130 ngày99,328 EUR−0,23%−0,007 EUR
FFR15YFrance 15 Year Government Bonds Yield1,75%3,260%2039-06-2514 năm 342 ngày82,371 EUR−0,03%−0,001 EUR
FFR20YFrance 20 Year Government Bonds Yield0,50%3,367%2044-06-2519 năm 343 ngày58,857 EUR−0,03%−0,001 EUR
FFR25YFrance 25 Year Government Bonds Yield3,00%3,440%2049-06-2524 năm 342 ngày92,705 EUR−0,17%−0,006 EUR
FFR30YFrance 30 Year Government Bonds Yield3,25%3,555%2055-05-2530 năm 311 ngày94,338 EUR−0,22%−0,008 EUR
FFR50YFrance 50 Year Government Bonds Yield0,50%2,956%2072-05-2547 năm 312 ngày37,533 EUR−0,24%−0,007 EUR
EES01MYSpain 1 Month Government Bonds Yield0,00%3,627%2024-08-0922 ngày99,788 EUR+0,61%0,022 EUR
EES03MYSpain 3 Month Government Bonds Yield0,00%3,438%2024-10-0478 ngày99,270 EUR−0,41%−0,014 EUR
EES06MYSpain 6 Month Government Bonds Yield0,00%3,436%2025-01-10176 ngày98,357 EUR+0,32%0,011 EUR
EES09MYSpain 9 Month Government Bonds Yield0,00%3,367%2025-04-11267 ngày97,582 EUR+0,57%0,019 EUR
EES01YSpain 1 Year Government Bonds Yield0,00%3,297%2025-07-04351 ngày96,895 EUR+0,40%0,013 EUR
EES02YSpain 2 Year Government Bonds Yield2,80%2,999%2026-05-311 năm 317 ngày99,628 EUR+0,67%0,020 EUR
EES03YSpain 3 Year Government Bonds Yield2,50%2,901%2027-05-312 năm 317 ngày98,906 EUR+0,66%0,019 EUR
EES04YSpain 4 Year Government Bonds Yield1,40%2,814%2028-04-303 năm 287 ngày94,990 EUR−0,64%−0,018 EUR
EES05YSpain 5 Year Government Bonds Yield3,50%2,852%2029-05-314 năm 317 ngày102,896 EUR+0,81%0,023 EUR
EES06YSpain 6 Year Government Bonds Yield0,50%2,846%2030-04-305 năm 286 ngày87,670 EUR−0,84%−0,024 EUR
EES07YSpain 7 Year Government Bonds Yield0,10%2,906%2031-04-306 năm 286 ngày82,970 EUR−0,62%−0,018 EUR
EES08YSpain 8 Year Government Bonds Yield0,70%2,976%2032-04-307 năm 287 ngày84,410 EUR−0,43%−0,013 EUR
EES09YSpain 9 Year Government Bonds Yield3,15%3,055%2033-04-308 năm 286 ngày100,700 EUR−0,23%−0,007 EUR
EES10YSpain 10 Year Government Bonds Yield3,45%3,197%2034-10-3110 năm 105 ngày102,194 EUR−0,03%−0,001 EUR
EES15YSpain 15 Year Government Bonds Yield3,90%3,490%2039-07-3015 năm 12 ngày104,720 EUR−0,20%−0,007 EUR
EES20YSpain 20 Year Government Bonds Yield3,45%3,634%2043-07-3019 năm 12 ngày97,500 EUR−0,27%−0,010 EUR
EES25YSpain 25 Year Government Bonds Yield2,70%3,683%2048-10-3124 năm 105 ngày84,386 EUR−0,19%−0,007 EUR