Đưa các giao dịch của bạn lên một tầm cao mới Bắt đầu dùng thử miễn phí

Trái phiếu

Trái phiếu chính phủ (chủ quyền) được phát hành bởi chính phủ quốc gia. Nhà đầu tư vay tiền với lãi suất cố định hoặc điều chỉnh. Bằng cách phát hành trái phiếu, chính phủ nhận được tiền có thể được bơm vào nền kinh tế dưới dạng các khoản vay lãi suất thấp. Mã chữ số của trái phiếu thể hiện tên viết tắt của trạng thái phát hành cũng như thời gian đáo hạn. Ví dụ: US02Y là trái phiếu chính phủ Hoa Kỳ đáo hạn sau 2 năm. Các tab bên dưới giúp bạn dễ dàng chuyển đổi giữa giá trái phiếu và lợi nhuận.

         
AU01Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.7520210515.000.228.12%0.020.230.20Bán
AU02Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.7520220715.000.270.04%0.000.270.26Bán
AU03Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
5.5020230421.000.282.25%0.010.290.27Mua
AU05Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.2520250421.000.402.81%0.010.400.38Bán
AU07Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.7520270421.000.625.69%0.030.620.58Mua
AU10Y Trái phiếu Chính phủ Úc 10 NĂM
2.5020300521.000.935.91%0.050.930.87Mua
AU15Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.7520350621.001.244.59%0.051.251.18Mua
AU20Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.2520390621.001.534.84%0.071.531.45Mua
AU30Y AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.0020470321.001.754.24%0.071.751.67Bán
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
4.2520210928.00-0.580.76%0.00-0.53-0.66Bán
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520220928.00-0.623.68%0.02-0.61-0.69Sức bán mạnh
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.1220231022.00-0.621.31%0.01-0.59-0.65Mua
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.7520250622.00-0.534.66%0.03-0.52-0.58Mua
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270622.00-0.404.05%0.02-0.37-0.43Bán
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300622.00-0.208.89%0.02-0.18-0.24Bán
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.04367.97%0.060.08-0.03Bán
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.2962.62%0.110.340.15Mua
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.493.87%0.020.520.45Bán
CA03MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 MO YIELD
0.160.00%0.000.170.16Bán
CA06MY CANADIAN GOVERNMENT BONDS 6 MO YIELD
0.180.00%0.000.180.18Bán
CA01Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.220.00%0.000.220.22Bán
CA02Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.302.78%0.010.300.29Mua
CA03Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.303.79%0.010.300.29Mua
CA05Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.426.38%0.030.420.40Mua
CA10Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.627.65%0.040.620.60Mua
CA30Y CANADIAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.135.02%0.051.131.11Mua
CN01Y CHINA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.6220210711.002.300.85%0.022.302.24Mua
CN02Y CHINA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220220213.002.571.99%0.052.572.50Sức mua mạnh
CN03Y CHINA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520230702.002.70-0.01%-0.002.742.68Mua
CN05Y CHINA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.8820250409.002.841.06%0.032.852.79Mua
CN07Y CHINA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520270604.003.04-0.35%-0.013.053.01Mua
CN10Y Trái phiếu chính phủ Trung Quốc 10 NĂM
2.6220300521.002.98-0.46%-0.012.992.93Mua
CN15Y CHINA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.6220350922.003.43-0.08%-0.003.443.40Mua
CN20Y CHINA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.8820400816.003.54-0.01%-0.003.543.51Mua
CN30Y CHINA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.3820500316.003.74-0.53%-0.023.763.70Sức mua mạnh
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.591.08%0.01-0.58-0.63Bán
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.65-9.08%-0.05-0.57-0.65Bán
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.56-3.76%-0.02-0.51-0.58Bán
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.35-0.62%-0.00-0.32-0.37Bán
DK20Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.5020391115.00-0.094.12%0.00-0.05-0.11Mua
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210225.00-0.59-1.99%-0.01-0.51-0.70Bán
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.613.86%0.02-0.59-0.69Bán
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.594.27%0.03-0.57-0.65Mua
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.552.76%0.02-0.53-0.58Bán
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.7520271026.00-0.415.44%0.02-0.39-0.45Bán
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20301125.00-0.1714.96%0.03-0.15-0.21Bán
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.03198.68%0.060.04-0.07Mua
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400525.000.247.24%0.020.280.19Bán
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.345.63%0.020.380.31Bán
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.5013.85%0.060.530.42Mua
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.596.21%0.030.610.53Bán
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210409.00-0.63-2.83%-0.02-0.56-0.69Bán
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220610.00-0.672.00%0.01-0.66-0.70Sức mua mạnh
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20231013.00-0.703.13%0.02-0.70-0.74Mua
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20251010.00-0.663.41%0.02-0.64-0.69Mua
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520271115.00-0.583.97%0.02-0.57-0.62Mua
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20300815.00-0.455.69%0.030.00-0.48Mua
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520350515.00-0.268.21%0.02-0.23-0.29Mua
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.7520400704.00-0.2110.98%0.03-0.19-0.25Mua
DE25Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
2.5020440704.00-0.1220.26%0.03-0.10-0.16Mua
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
20500815.00-0.0172.35%0.030.01-0.05Mua
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820250215.000.44-11.62%-0.060.490.33Bán
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020300618.001.101.60%0.021.101.04Bán
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.272.31%0.031.281.18Bán
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.451.80%0.031.461.37Mua
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.001.562.27%0.031.561.47Mua
HK01Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.3820210823.000.110.00%0.000.110.03Bán
HK02Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520220523.000.1930.46%0.050.190.05Mua
HK03Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230605.000.2252.99%0.080.220.05Mua
HK05Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.3820250820.000.2353.84%0.080.230.10Mua
HK07Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270827.000.3435.47%0.090.340.15Mua
HK10Y HONG KONG GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
2.1220290827.000.4422.98%0.080.440.26Mua
IN02Y INDIA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
8.2520220514.004.06-0.34%-0.014.174.00Mua
IN05Y INDIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
7.6220250525.005.361.48%0.085.365.26Mua
IN07Y INDIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
8.1220270215.005.840.45%0.035.865.81Mua
IN10Y Trái phiếu chính phủ Ấn Độ 10 năm
5.7520300803.005.960.81%0.055.965.76Mua
IN20Y INDIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
8.2520400702.006.530.12%0.016.536.47Mua
IN25Y INDIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.1220450622.006.490.22%0.016.496.37Bán
ID01Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
8.2520210715.003.93-3.49%-0.144.003.77Bán
ID03Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
9.5020230715.005.16-2.38%-0.135.244.99Bán
ID05Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
6.5020250615.005.82-0.69%-0.045.875.74Bán
ID10Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
7.0020300915.006.76-0.40%-0.036.806.71Bán
ID15Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
7.5020350615.007.21-0.63%-0.057.267.16Bán
ID20Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
7.5020400415.007.36-0.52%-0.047.407.30Bán
ID25Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
8.7520440215.007.81-0.93%-0.077.867.75Bán
ID30Y INDONESIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
7.3820480515.007.44-0.26%-0.027.487.37Bán
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.7520220315.00-0.553.82%0.02-0.55-0.63Mua
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520221018.00-0.571.29%0.01-0.56-0.62Bán
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.572.68%0.02-0.57-0.63Bán
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.473.88%0.02-0.45-0.51Bán
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.1220301018.00-0.1017.35%0.02-0.09-0.13Bán
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.1330.87%0.030.150.08Bán
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210415.00-0.0580.47%0.21-0.05-0.50Mua
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.0020220715.00-0.0273.65%0.060.01-0.18Bán
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020230615.000.33934.48%0.300.340.00Mua
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250701.000.441.15%0.010.510.38Bán
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.000.621.61%0.010.680.56Bán
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
0.8820300801.000.961.64%0.021.010.91Bán
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.3820360301.001.371.19%0.021.421.31Bán
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.001.651.53%0.021.681.60Bán
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.811.55%0.031.841.76Bán
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.001.921.68%0.031.941.86Bán
JP01Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20210801.00-0.1210.35%0.01-0.11-0.14Mua
JP02Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220801.00-0.115.27%0.01-0.11-0.13Sức mua mạnh
JP03Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230620.00-0.115.01%0.01-0.11-0.13Mua
JP05Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250620.00-0.0813.59%0.01-0.08-0.10Sức mua mạnh
JP07Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
20270920.00-0.0727.70%0.03-0.07-0.09Sức mua mạnh
JP10Y Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
20300620.000.04102.28%0.020.040.02Sức mua mạnh
JP15Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520350620.000.277.03%0.020.280.25Sức mua mạnh
JP20Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.3820400620.000.425.61%0.020.420.39Mua
JP30Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
0.5020500620.000.605.41%0.030.610.56Sức mua mạnh
JP40Y JAPAN GOVERNMENT BONDS 40 YR YIELD
0.5020600320.000.614.91%0.030.620.58Sức mua mạnh
KR01Y KOREA GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.3820210910.000.610.00%0.000.610.57Mua
KR02Y KOREA GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.6220220610.000.751.11%0.010.750.70Bán
KR03Y KOREA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.0020230610.000.851.05%0.010.860.81Mua
KR05Y KOREA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.2520250610.001.181.60%0.021.181.06Mua
KR10Y Trái phiếu chính phủ Hàn Quốc 10 Năm
1.3820300610.001.411.98%0.031.411.34Mua
KR20Y KOREA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.1220390910.001.571.22%0.021.571.51Mua
KR30Y KOREA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500310.001.581.03%0.021.591.53Mua
MY03Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.3820230315.001.89-1.22%-0.021.921.87Bán
MY05Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.8820250915.002.10-0.24%-0.012.102.06Bán
MY07Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
3.5020270531.002.22-2.42%-0.062.282.20Bán
MY10Y Trái phiếu chính phủ Malaysia 10 Năm
3.8820290815.002.510.00%0.002.512.47Bán
MY15Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.7520340705.002.920.01%0.002.922.88Bán
MY20Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.7520400522.003.24-0.77%-0.033.263.22Bán
MY30Y MALAYSIA GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.0020500615.003.57-1.52%-0.063.623.55Bán
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.2520210715.00-0.55-3.00%-0.02-0.52-0.64Sức mua mạnh
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220115.00-0.60-1.03%-0.01-0.57-0.65Mua
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.620.90%0.01-0.60-0.65Sức mua mạnh
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.632.22%0.01-0.62-0.66Mua
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270715.00-0.503.82%0.02-0.48-0.53Mua
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
20300715.00-0.346.55%0.02-0.32-0.37Mua
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.267.33%0.02-0.24-0.30Mua
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.00-0.0720.09%0.02-0.03-0.13Mua
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.00-0.13-239.43%-0.096.40-0.60Bán
NZ02Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.5020230415.000.25-19.92%-0.060.310.23Sức bán mạnh
NZ05Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.7520250415.000.31-13.90%-0.050.360.28Bán
NZ10Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.5020310515.000.74-5.66%-0.040.790.72Bán
NZ15Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.5020330414.000.85-4.62%-0.040.890.82Bán
NZ20Y NEW ZEALAND GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
2.7520370415.001.08-4.08%-0.051.131.05Bán
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.000.105.57%0.010.10-0.06Bán
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.000.427.06%0.030.430.34Mua
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.7520270217.000.555.23%0.030.560.49Mua
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.000.734.29%0.030.740.68Mua
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.000.07-26.11%-0.020.12-0.09Bán
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.000.41-8.85%-0.040.450.35Bán
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.001.23-2.33%-0.031.281.19Bán
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.47-9.90%-0.04-0.43-0.49Bán
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.33-6.15%-0.02-0.30-0.35Bán
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.00-0.19-1.11%-0.00-0.16-0.21Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Trả phí Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Xu Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất