EU 10Y yieldEU 10Y yieldEU 10Y yield

EU 10Y yield

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan Tin tức Ý tưởng
Đường cong lợi suất

Lợi suất Trái phiếu Chính phủ châu Âu — biểu đồ đường cong

Trên biểu đồ sau, bạn sẽ thấy đường cong lợi suất Trái phiếu Chính phủ châu Âu. Lợi suất phụ thuộc vào sai khác giữa lãi suất của trái phiếu và ngày đáo hạn của trái phiếu.