Chỉ số Milano Italia Borsa

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 — 

Giới thiệu về Chỉ số Milano Italia Borsa

Chỉ số Milano Italia Borsa (FTSE MIB) là một chỉ số chuẩn theo dõi hiệu suất của 40 công ty hàng đầu theo tính thanh khoản và vốn hóa thị trường được giao dịch trên Borsa Italiana. Ra mắt vào năm 2003, đây là một chỉ số có trọng số vốn hóa thả nổi tự do đại diện cho nền kinh tế Ý. Các nhà đầu tư giao dịch với chứng khoán Ý theo dõi chỉ số FTSE MIB như một thước đo mạnh mẽ về thị trường chứng khoán Ý.

Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh