Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm GB10Y

GB10Y TVC
GB10Y
Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm TVC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

GB10Y Biểu đồ

Các Mã liên quan

Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
 
   
Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 2 Năm
 
   
United Kingdom 2 Year Government Bonds Yield