Indonesia 3Y yield

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các kỳ hạn chính

Phiếu giảm giá
12.00%
Ngày đáo hạn
Thời gian đáo hạn
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Biểu thị dưới dạng hình ảnh lãi suất đối với khoản nợ trong một dãy các ngày đáo hạn.
Interactive Brokers
Cổ phiếu, Ngoại hối, Hợp đồng Tương lai, Trái phiếu
4.4Rất tốt

Các mã liên quan

ID10
Trái phiếu Chính phủ Indonesia 10 Năm
ID10
ID10Y
Trái phiếu chính phủ Indonesia 10 năm
ID10Y
ID03
Trái phiếu Chính phủ Indonesia 3 Năm
ID03