India 1Y yieldIndia 1Y yieldIndia 1Y yield

India 1Y yield

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các kỳ hạn chính

Phiếu giảm giá
5.00%
Ngày đáo hạn
Tháng 6 15, 2025
Thời gian đáo hạn
Biểu thị dưới dạng hình ảnh lãi suất đối với khoản nợ trong một dãy các ngày đáo hạn.

Các câu hỏi thường gặp

IN01Y giao dịch ở mức giá 98.39 INR. Xem thêm biến động giá trên biểu đồ.
Tỷ lệ lợi suất hiện tại là 6.952% — đã giảm 0.71% trong tuần qua.
Lợi suất IN01Y hiện tại là 6.952%, trong khi tại thời điểm phát hành là 6.813%, nghĩa là đã thay đổi 2.04%. Trong tuần qua, lợi suất của IN01Y đã giảm thêm 0.71, tháng qua chứng kiến lợi suất giảm 1.39%, và lợi suất của IN01Y đã tăng thêm 0.91% trong năm qua.
Ngày đáo hạn là khi nợ đến hạn và tất cả tiền gốc và/hoặc tiền lãi cần phải trả cho chủ nợ. Ví dụ: ngày đáo hạn của IN01Y15 thg 6, 2025.
Bạn có thể mua IN01Y thông qua các nhà môi giới — chọn mã phù hợp với nhu cầu của bạn rồi tiếp tục. Bạn cũng có thể mua trái phiếu trực tiếp từ tổ chức phát hành. Theo dõi chặt chẽ động lực giátin tức thị trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.