India 6Y yieldIndia 6Y yieldIndia 6Y yield

India 6Y yield

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các kỳ hạn chính

Phiếu giảm giá
7.00%
Ngày đáo hạn
Tháng 11 13, 2030
Thời gian đáo hạn
Biểu thị dưới dạng hình ảnh lãi suất đối với khoản nợ trong một dãy các ngày đáo hạn.

Các câu hỏi thường gặp

IN06Y giao dịch ở mức giá 101.508 INR. Xem thêm biến động giá trên biểu đồ.
Tỷ lệ lợi suất hiện tại là 6.972% — đã giảm 0.17% trong tuần qua.
Lợi suất IN06Y hiện tại là 6.972%, trong khi tại thời điểm phát hành là 11.830%, nghĩa là đã thay đổi −41.06%. Trong tuần qua, lợi suất của IN06Y đã giảm thêm 0.17, tháng qua chứng kiến lợi suất giảm 1.58%, và lợi suất của IN06Y đã giảm thêm 1.76% trong năm qua.
Ngày đáo hạn là khi nợ đến hạn và tất cả tiền gốc và/hoặc tiền lãi cần phải trả cho chủ nợ. Ví dụ: ngày đáo hạn của IN06Y13 thg 11, 2030.
Bạn có thể mua IN06Y thông qua các nhà môi giới — chọn mã phù hợp với nhu cầu của bạn rồi tiếp tục. Bạn cũng có thể mua trái phiếu trực tiếp từ tổ chức phát hành. Theo dõi chặt chẽ động lực giátin tức thị trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.