India 15Y yieldIndia 15Y yieldIndia 15Y yield

India 15Y yield

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các kỳ hạn chính

Phiếu giảm giá
7.00%
Ngày đáo hạn
Tháng 4 15, 2039
Thời gian đáo hạn
Biểu thị dưới dạng hình ảnh lãi suất đối với khoản nợ trong một dãy các ngày đáo hạn.

Các câu hỏi thường gặp

IN15Y giao dịch ở mức giá 102.023 INR. Xem thêm biến động giá trên biểu đồ.
Tỷ lệ lợi suất hiện tại là 7.007% — đã giảm 0.16% trong tuần qua.
Lợi suất IN15Y hiện tại là 7.007%, trong khi tại thời điểm phát hành là 10.982%, nghĩa là đã thay đổi −36.20%. Trong tuần qua, lợi suất của IN15Y đã giảm thêm 0.16, tháng qua chứng kiến lợi suất giảm 1.34%, và lợi suất của IN15Y đã giảm thêm 3.34% trong năm qua.
Ngày đáo hạn là khi nợ đến hạn và tất cả tiền gốc và/hoặc tiền lãi cần phải trả cho chủ nợ. Ví dụ: ngày đáo hạn của IN15Y15 thg 4, 2039.
Bạn có thể mua IN15Y thông qua các nhà môi giới — chọn mã phù hợp với nhu cầu của bạn rồi tiếp tục. Bạn cũng có thể mua trái phiếu trực tiếp từ tổ chức phát hành. Theo dõi chặt chẽ động lực giátin tức thị trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.