Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm IT10Y

IT10Y TVC
IT10Y
Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm TVC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày