Chỉ số Composite Hoa KỳChỉ số Composite Hoa KỳChỉ số Composite Hoa Kỳ

Chỉ số Composite Hoa Kỳ

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Điểm dữ liệu chính

Khối lượng
Đóng cửa ngày hôm trước
Mở cửa
Phạm vi Ngày
 —

Giới thiệu về Chỉ số Composite Hoa Kỳ

Chỉ số Nasdaq Composite là chỉ số vốn hóa thị trường gồm khoảng 3.000 cổ phiếu phổ thông được niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq. Các loại chứng khoán trong chỉ số bao gồm chứng chỉ tín thác Mỹ, cổ phiếu phổ thông, quỹ đầu tư bất động sản (REITs) và cổ phiếu theo lĩnh vực, cũng như lợi tức hợp danh. Chỉ số này bao gồm tất cả các cổ phiếu niêm yết trên Nasdaq không phải là các công cụ tài chính phái sinh, cổ phiếu ưu đãi, quỹ, quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) hoặc trái phiếu.
Tóm tắt nội dung gợi ý của các chỉ báo.
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Dao động
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Tổng kết
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh
Đường Trung bình trượt
Theo dõi
BánMua
Bán MạnhSức mua mạnh
Bán MạnhBánTheo dõiMuaSức mua mạnh

Các câu hỏi thường gặp

Giá trị hiện tại của Chỉ số Composite Hoa Kỳ17715.58 USD — đã giảm 0.03% trong 24 giờ qua. Theo dõi chỉ số chặt chẽ hơn trên Chỉ số Composite Hoa Kỳ biểu đồ.
Chỉ số Composite Hoa Kỳ đạt mức báo giá cao nhất vào 13 thg 6, 202417741.80 USD. Xem thêm dữ liệu trên Chỉ số Composite Hoa Kỳ biểu đồ.
Báo giá thấp nhất từ trước đến nay của Chỉ số Composite Hoa Kỳ54.87 USD. Mức này đạt được vào 3 thg 10, 1974. Xem thêm dữ liệu trên Chỉ số Composite Hoa Kỳ biểu đồ.
Giá trị của Chỉ số Composite Hoa Kỳ đã tăng 0.54% trong tuần qua, kể từ tháng trước, đã tăng 5.21%, và trong năm qua, đã tăng 31.78%, Theo dõi tất cả các thay đổi trên Chỉ số Composite Hoa Kỳ biểu đồ.
Chỉ số Composite Hoa Kỳ chỉ là con số cho phép bạn theo dõi hiệu suất của các công cụ cấu thành chỉ mục, do đó bạn không thể đầu tư trực tiếp vào chỉ số đó. Nhưng bạn có thể mua hợp đồng tương lai hoặc quỹ Chỉ số Composite Hoa Kỳ hoặc đầu tư vào các cấu phần.