Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm
JP10Y TVC

JP10Y
Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm TVC
 
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

JP10Y Biểu đồ

Các Mã liên quan

Trái phiếu Chính phủ Nhật Bản 10 năm
 
   
Japan 2 Year Government Bonds
 
   
Japan 2 Year Government Bonds Yield
 
   

Breaking news