Trái phiếu chính phủ Nhật 10 nămTrái phiếu chính phủ Nhật 10 nămTrái phiếu chính phủ Nhật 10 năm

Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các kỳ hạn chính

Phiếu giảm giá
1,10%
Ngày đáo hạn
Tháng 6 20, 2034
Thời gian đáo hạn
Biểu thị dưới dạng hình ảnh lãi suất đối với khoản nợ trong một dãy các ngày đáo hạn.

Các câu hỏi thường gặp

JP10Y giao dịch ở mức giá 100,34 JPY. Xem thêm biến động giá trên biểu đồ.
Tỷ lệ lợi suất hiện tại là 1,062% — đã giảm 2,30% trong tuần qua.
Lợi suất JP10Y hiện tại là 1,062%, trong khi tại thời điểm phát hành là 1,590%, nghĩa là đã thay đổi −33,21%. Trong tuần qua, lợi suất của JP10Y đã giảm thêm 2,30, tháng qua chứng kiến lợi suất tăng 10,05%, và lợi suất của JP10Y đã tăng thêm 123,58% trong năm qua.
Ngày đáo hạn là khi nợ đến hạn và tất cả tiền gốc và/hoặc tiền lãi cần phải trả cho chủ nợ. Ví dụ: ngày đáo hạn của JP10Y20 thg 6, 2034.
Bạn có thể mua JP10Y thông qua các nhà môi giới — chọn mã phù hợp với nhu cầu của bạn rồi tiếp tục. Bạn cũng có thể mua trái phiếu trực tiếp từ tổ chức phát hành. Theo dõi chặt chẽ động lực giátin tức thị trường trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.