Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm JP10Y

JP10Y TVC
JP10Y
Trái phiếu chính phủ Nhật 10 năm TVC
 
Không có giao dịch
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày
Trước
Mở cửa
Khối lượng
 — 
Phạm vi Ngày

JP10Y Biểu đồ