111

FWUSOW INDUSTRY CO LTD

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

1219 nguyên tắc cơ bản

FWUSOW INDUSTRY CO LTD tổng quan về cổ tức

Cổ tức của 1219 được trả hàng năm. Cổ tức cuối cùng trên mỗi cổ phiếu là 0.50 TWD. Tính đến ngày hôm nay, Tỷ lệ Cổ tức (TTM)% là 2.60%