NEW ASIA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

2516 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu NEW ASIA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT

Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Đài Loan — năm ngoái quốc gia này đã mang lại NEW ASIA CONSTRUCTION & DEVELOPMENT 6.85 B TWD, và năm trước đó — 8.04 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia