444

TOPKEY CORPORATION

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

4536 nguyên tắc cơ bản

Tổng quan phân tích chi tiết doanh thu TOPKEY CORPORATION

Doanh thu của TOPKEY CORPORATION trong năm ngoái lên tới 9.27 B TWD, phần lớn trong số đó — 7.57 B TWD — đến từ nguồn có hiệu suất cao nhất vào lúc này, Sports and Leisure, năm trước mang lại 8.91 B TWD. Đóng góp lớn nhất vào con số doanh thu là của Châu Á — năm ngoái quốc gia này đã mang lại TOPKEY CORPORATION 5.76 B TWD, và năm trước đó — 6.59 B TWD.

Theo nguồn
Theo quốc gia