UNI / Bitcoin

UNIBTC BINANCE
UNIBTC
UNI / Bitcoin BINANCE
 
Không có giao dịch

UNI / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà UNI / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử UNI / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUNIBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Th.đổi %1 Ngày
Vol chg %, 24h
Th.đổi1 Ngày
Đỉnh1 Ngày
Đáy1 Ngày
Khối lượng1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật1 Ngày
UNIBTCUNI/BTCCOINBASE0.000367600.00%80.84%0.000000000.000370200.0003644011.407K
Theo dõi
UNIBTCUniswap/BitcoinOKX0.0003675−1.00%0.28%−0.00000370.00037260.000364410.64K
Mua
UNIBTCUNI / BitcoinBINANCE0.0003674−0.08%21.30%−0.00000030.00037010.000364510.169K
Mua
UNIBTCUniswap / BitcoinHITBTC0.00036700−0.07%−12.41%−0.000000240.000370430.000364522.576K
Mua
UNIBTCUniswap / BitcoinHUOBI0.00036759−0.88%29.96%−0.000003270.000372810.000365022.182K
Mua
UNIBTCUNI / BitcoinBINANCEUS0.000367520.00%56.13%0.000000000.000370120.00036428462
Mua
UNIBTCUniswap / BTCUPBIT0.0003685000.60%28.63%0.0000021900.0003685000.000363550342
Mua
UNIBTCUniswap / BitcoinKRAKEN0.00036890.30%5.57%0.00000110.00037010.0003665324
Mua
UNIBTCUNISWAP / BITCOINCOINEX0.00036845−0.14%−0.03%−0.000000520.000373780.0003648753
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BitcoinBITSTAMP0.00036952−1.97%−96.00%−0.000007440.000374990.0003695251
Mua
UNIBTCUniswap / BitcoinBITTREX0.00036897−0.72%−17.87%−0.000002670.000368970.000368971
Mua
UNIBTCUniswap Protocol Token / BitcoinFTX0.00036745−0.07%−42.39%−0.000000250.000369800.000364600
Mua