UNI / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch UNI / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử UNI / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUNIBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
UNIBTCUNI / BitcoinBINANCE0.0001446−2.89%508.879K+6.29%0.00014890.000143258.254K
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BTCUPBIT0.000144980−3.06%226.27K+68.60%0.0001530000.00014121015.548K
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BitcoinKRAKEN0.0001439−3.49%89.616K+562.53%0.00014720.000143311.328K
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BitcoinCOINBASE0.0001444−2.83%63.313K−1.52%0.00014730.00014316.578K
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BitcoinHITBTC0.00014442−2.88%29.128K−15.25%0.000148890.000143803.386K
Theo dõi
UNIBTCUniswap/BitcoinOKX0.0001439−3.94%22.624K+8.59%0.00014870.00014302.157K
Theo dõi
UNIBTCUNI / BitcoinBITFINEX0.00014442−2.79%16.568K+38.96%0.000148530.000143081.922K
Theo dõi
UNIBTCUNISWAP / BITCOINCOINEX0.00014483−2.76%7.482K+0.29%0.000149240.00014375637
Theo dõi
UNIBTCUniswap / BitcoinBITSTAMP0.00014425−1.27%2.034K−10.13%0.000146040.00014425270
Bán