UNI / Bitcoin

Giá lúc đóng cửa
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

UNI / Bitcoin Sàn Giao dịch

Các thị trường nơi mà UNI / Bitcoin được giao dịch.

Nhận tỷ giá tiền điện tử UNI / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUNIBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.

Ticker
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi % 1 Ngày
Khối lượng tính bằng USD trong 24h
% Khối lượng thay đổi 24h
Đỉnh 1 Ngày
Đáy 1 Ngày
Khối lượng 1 Ngày
Đánh giá kỹ thuật 1 Ngày
UNIBTCUNI / BitcoinBINANCE0.0002220−2.80%1.528M19.80%0.00022870.0002162241.781K
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinHITBTC0.00022195−2.81%167.659K0.33%0.000228630.0002162826.107K
Bán
UNIBTCUniswap/BitcoinOKX0.0002220−2.93%160.465K13.31%0.00022880.000216225.304K
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinCOINBASE0.0002221−2.80%59.237K9.88%0.00022850.00021649.464K
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinKRAKEN0.0002220−2.89%16.116K333.83%0.00022800.00021712.323K
Bán
UNIBTCUniswap / BTCUPBIT0.000221560−2.58%9.417K72.41%0.0002274300.0002180001.515K
Bán
UNIBTCUNI / BitcoinBINANCEUS0.0002220−2.67%8.371K7.47%0.00022780.00021631.322K
Bán
UNIBTCUNISWAP / BITCOINCOINEX0.00022218−2.74%6.894K1.82%0.000229350.000216251.071K
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinBITTREX0.00022165−3.05%6.502K622.34%0.000228060.000214201.044K
Bán Mạnh
UNIBTCUniswap / BitcoinHUOBI0.000222861.28%5.019K−35.29%0.000224100.00021606258
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinBITSTAMP0.00022254−2.76%67867.99%0.000228020.00021737105
Bán Mạnh