Uniswap / Bitcoin

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Sàn giao dịch Uniswap / Bitcoin

Nhận tỷ giá tiền điện tử Uniswap / Bitcoin trên tất cả các thị trường có sẵn. Trong bảng bên dưới, bạn sẽ tìm thấy tổng quan, hiệu suất và phân tích kỹ thuật củaUNIBTC dựa trên SMA, ADX, MACD và các bộ dao động và chỉ báo khác.
Sở giao dịch
Giá
Thay đổi %
Khối lượng
24h
Thay đổi Khối lượng %
24h
Đỉnh
Đáy
Khối lượng
Xếp hạng kỹ thuật
UNIBTCUNI / BitcoinBINANCE0.0001190+0.08%255.499 K+1.80%0.00012030.00011891.544 K
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinCOINBASE0.0001196+0.50%162.57 K+108.83%0.00012030.0001196381
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinWHITEBIT0.0001192+0.17%137.485 K−13.04%0.00012020.0001191535
Bán
UNIBTCUniswap / BTCUPBIT0.000119550−0.14%56.252 K−48.99%0.0001197300.000118780618
Bán
UNIBTCUniswap/BitcoinOKX0.0001190−0.08%19.706 K−17.71%0.00012030.000119027
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinHITBTC0.00011915+0.13%17.178 K−1.37%0.000120280.00011915511
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinKRAKEN0.0001199+1.10%12.065 K−63.62%0.00011990.000119748
Bán
UNIBTCUNI / BitcoinBITFINEX0.0001195+0.34%11.48 K+84.10%0.00012000.0001193133
Bán
UNIBTCUNISWAP / BITCOINCOINEX0.00011919+0.09%7.643 K+5.64%0.000120480.0001191626
Bán
UNIBTCUniswap / BitcoinBITSTAMP0.00011985−0.61%242+40654.69%0.000119860.0001198531
Bán